SECTION I: GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE

Course Code Course Name Year Semester Theoretical Practical Credit ECTS
50232YETOZ-TRK1033 Turkish language 2 Spring 4 0 4 4
Course Type : Compulsory
Cycle: Associate      TQF-HE:5. Master`s Degree      QF-EHEA:Short Cycle      EQF-LLL:5. Master`s Degree
Language of Instruction: Turkish
Prerequisities and Co-requisities: N/A
Mode of Delivery: E-Learning
Name of Coordinator: Instructor ÖNDER YERAL
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: Instructor ÖNDER YERAL
Dersin Kategorisi: Competency Development (Compulsary National)

SECTION II: INTRODUCTION TO THE COURSE

Course Objectives & Content

Course Objectives: Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve tarihi, gelişiminin belirlenmesi, Türk dilinin yapı özelliklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Course Content: Bu derste öğrenciye hazırlıklı konuşma ( konferans, münazara, mülakat, okuduğu bir eseri tanıtma) türleri kavratılır. Öğrencilerin diğer alanlarda da sağlam, dengeli, bağımsız ve sistemli düşünme alışkanlığı; araştırma, tartışma, değerlendirme ve oluşturma gücü kazandırılır. Okumanın vazgeçilmez bir ihtiyaç ve zevk olduğu benimsetilir ve okuma alışkanlığı kazandırılır. Bu derste öğrenciye hazırlıklı konuşma ( konferans, münazara, mülakat, okuduğu bir eseri tanıtma) türleri kavratılır. Öğrencilerin diğer alanlarda da sağlam, dengeli, bağımsız ve sistemli düşünme alışkanlığı; araştırma, tartışma, değerlendirme ve oluşturma gücü kazandırılır. Okumanın vazgeçilmez bir ihtiyaç ve zevk olduğu benimsetilir ve okuma alışkanlığı kazandırılır. Bu derste öğrenciye hazırlıklı konuşma ( konferans, münazara, mülakat, okuduğu bir eseri tanıtma) türleri kavratılır. Öğrencilerin diğer alanlarda da sağlam, dengeli, bağımsız ve sistemli düşünme alışkanlığı; araştırma, tartışma, değerlendirme ve oluşturma gücü kazandırılır. Okumanın vazgeçilmez bir ihtiyaç ve zevk olduğu benimsetilir ve okuma alışkanlığı kazandırılır.

Course Specific Rules

Uzaktan Eğitim

Course Learning Outcomes (CLOs)

Course Learning Outcomes (CLOs) are those describing the knowledge, skills and competencies that students are expected to achieve upon successful completion of the course. In this context, Course Learning Outcomes defined for this course unit are as follows:
Knowledge (Described as Theoritical and/or Factual Knowledge.)
  1) Dünya dilleri ile Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri hakkında bilgi sahibi olur.
  2) Türk Dilinin tarihi gelişimi hakkında bilgi sahibidir.
  3) Türk Dilinin ses ve yapı özelliklerini kavrar.
Skills (Describe as Cognitive and/or Practical Skills.)
  1) Dünya dilleri içerisinde Türk dilinin yerini ve tarihi gelişimini saptar.
  2) Karşılaştığı kelimeleri yapı bakımından tahlil eder.
Competences (Described as "Ability of the learner to apply knowledge and skills autonomously with responsibility", "Learning to learn"," Communication and social" and "Field specific" competences.)
  1) Sorumluluk sahibi bir birey olarak yetişir.
  2) Okuduğunu tahlil eder, karşısındakine doğru biçimde aktarır.
  3) Yazılı ve sözlü olarak kendini doğru ifade eder.

Weekly Course Schedule

Week Subject
Materials Sharing *
Related Preparation Further Study
1) Türk Dili II dersininin amacı Bilgilendirici bir metni inceleme Yazılı anlatım@ Haber Röportaj Tartışma -
2) Sözlü Anlatım İyi bir konuşmanın özellikleri Karşılıklı Konuşma Türleri -
3) Düşünme Yöntemi Karşılaştırma Yazı Türü@ Mektup Mektup İnceleme Dil Bilgileri Yeryüzündeki Diller -
4) Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 Tanımlama Örnekleme Dil Bilgileri Türkiye Türkçesi-Tarihsel Gelişim -
5) Anlatım Biçimleri 1 Açıklayıcı Anlatım Hazırlıklı Konuşma
6) Konferans Öyküleyici Anlatım Kurgulaycı Bir Metnin Özellikleri
7) Topluluk Karşısında Konuşma Eleştiri Gezi Yazısı Anı
8) ARA SINAV
9) Tartışmacı Anlatım Betimleyici Anlatım Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 Düşünce Salkımı
10) Özyaşamöyküsü Özgeçmiş (CV) Sözlü Anlatım Münazara
11) Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 Beyin Fırtınası Dil Bilgileri Türkçenin Sözdizimi
12) Düşünme Yöntemi Karşıt Görüş Oluşturma İş Mektupları Resmî Mektuplar Dil Bilgileri Anlambilim I
13) Açıkoturum uygulama Düşünceyi Geliştirme Yolları 4 Tanık Gösterme ve Alıntı Yapma Dil Bilgileri
14) Söylev Düşünceyi Geliştirme Yolları 5 Düşgücünü Kullanma İstatistiklerden Yararlanma Rapor YazmaTeknikleri
15) Bilimsel Yazı Yazma Kuralları Dipnot - Kaynakça Dil Bilgileri Türkçe Kullanımındaki Yanlışlıklar Ödev
16) YARIYIL SONU SINAVI
*These fields provides students with course materials for their pre- and further study before and after the course delivered.

Recommended or Required Reading & Other Learning Resources/Tools

Course Notes / Textbooks: Çotuksöken, Yusuf , Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları için Türk Dili Dersleri 2, İstanbul: Papatya Yayınları, 2008.
Adalı, Oya, Anlamak ve Anlatmak, İstanbul 2003.
Akerson, Fatma Erkman, Dile Genel Bir Bakış, İstanbul 2000.
Aksan, Doğan, Her Yönüyle Dil- Ana Çizgileriyle Dilbilim, 3 cilt Ankara 1997-1980.
Aksoy, Ömer Asım, Dil Yanlışları, İstanbul 1991.
Çotuksöken, Yusuf, Üniversite Öğrencileri İçin Uygulamalı Türk Dili, İstanbul 2005.
Demircan, Ömer, İletişim ve Dil Devrimi, İstanbul 2000.
Ergin, Muharrem, Türk Dil Bilgisi, İstanbul 1968.
İmla Kılavuzu, TDK, Ankara 2000
Özdemir, Emin, Sözlü ve Yazılı Anlatım Sanatı-Kompozisyon, İstanbul 1983.
Özdemir, Emin, Yazı ve Yazınsal Türler, İstanbul 1981.
Özel, Sevgi-Neşe Atabay, Sözcük Türleri I, İstanbul 2003.
Özkırımlı, Atilla, Türk Dili-Dil ve Anlatım, İstanbul 2001.
Tekin, Talat, Tarih Boyunca Türkçenin Yazımı, Ankara 1997.
Tekin, Talat-Mehmet Ölmez, Türk Dilleri-Giriş, İstanbul 1999.
Türkçe Sözlük, TDK 2005, Dil Derneği, 2005.
Uygur, Nermi, Dilin Gücü, İstanbul 1962.
Yazım Kılavuzu, Dil Derneği Ankara 2005.
References: Çotuksöken, Yusuf , Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları için Türk Dili Dersleri 2, İstanbul: Papatya Yayınları, 2008.
Adalı, Oya, Anlamak ve Anlatmak, İstanbul 2003.
Akerson, Fatma Erkman, Dile Genel Bir Bakış, İstanbul 2000.
Aksan, Doğan, Her Yönüyle Dil- Ana Çizgileriyle Dilbilim, 3 cilt Ankara 1997-1980.
Aksoy, Ömer Asım, Dil Yanlışları, İstanbul 1991.
Çotuksöken, Yusuf, Üniversite Öğrencileri İçin Uygulamalı Türk Dili, İstanbul 2005.
Demircan, Ömer, İletişim ve Dil Devrimi, İstanbul 2000.
Ergin, Muharrem, Türk Dil Bilgisi, İstanbul 1968.
İmla Kılavuzu, TDK, Ankara 2000
Özdemir, Emin, Sözlü ve Yazılı Anlatım Sanatı-Kompozisyon, İstanbul 1983.
Özdemir, Emin, Yazı ve Yazınsal Türler, İstanbul 1981.
Özel, Sevgi-Neşe Atabay, Sözcük Türleri I, İstanbul 2003.
Özkırımlı, Atilla, Türk Dili-Dil ve Anlatım, İstanbul 2001.
Tekin, Talat, Tarih Boyunca Türkçenin Yazımı, Ankara 1997.
Tekin, Talat-Mehmet Ölmez, Türk Dilleri-Giriş, İstanbul 1999.
Türkçe Sözlük, TDK 2005, Dil Derneği, 2005.
Uygur, Nermi, Dilin Gücü, İstanbul 1962.
Yazım Kılavuzu, Dil Derneği Ankara 2005.

SECTION III: RELATIONSHIP BETWEEN COURSE UNIT AND COURSE LEARNING OUTCOMES (CLOs)

(The matrix below shows how the course learning outcomes (CLOs) associates with programme learning outcomes (both KPLOs & SPLOs) and, if exist, the level of quantitative contribution to them.)

Relationship Between CLOs & PLOs

(KPLOs and SPLOs are the abbreviations for Key & Sub- Programme Learning Outcomes, respectively. )
CLOs/PLOs KPLO 1 KPLO 2 KPLO 3 KPLO 4 KPLO 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
CLO1
CLO2
CLO3
CLO4
CLO5
CLO6
CLO7
CLO8

Level of Contribution of the Course to PLOs

No Effect 1 Lowest 2 Low 3 Average 4 High 5 Highest
           
Programme Learning Outcomes Contribution Level (from 1 to 5)
1) Explains the basic, theoretical and practical knowledge of International and National Civil Aviation and Cabin Services.
2) Interprets the philosophy of Civil Aviation and Cabin Services.
3) Explains the basic and theoretical knowledge required by national and international civil aviation.
4) Applies the theoretical knowledge learned in business life for a semester.
5) Acquires the competencies defined as the institutional outcomes of Beykoz University on the basic level, inline with the expectations of business world and the society 4

SECTION IV: TEACHING-LEARNING & ASSESMENT-EVALUATION METHODS OF THE COURSE

Teaching & Learning Methods of the Course

(All teaching and learning methods used at the university are managed systematically. Upon proposals of the programme units, they are assessed by the relevant academic boards and, if found appropriate, they are included among the university list. Programmes, then, choose the appropriate methods in line with their programme design from this list. Likewise, appropriate methods to be used for the course units can be chosen among those defined for the programme.)
Teaching and Learning Methods defined at the Programme Level
Teaching and Learning Methods Defined for the Course
Lectures
Discussion
Case Study
Problem Solving
Demonstration
Views
Laboratory
Reading
Homework
Project Preparation
Thesis Preparation
Peer Education
Seminar
Technical Visit
Course Conference
Brain Storming
Questions Answers
Individual and Group Work
Role Playing-Animation-Improvisation
Active Participation in Class

Assessment & Evaluation Methods of the Course

(All assessment and evaluation methods used at the university are managed systematically. Upon proposals of the programme units, they are assessed by the relevant academic boards and, if found appropriate, they are included among the university list. Programmes, then, choose the appropriate methods in line with their programme design from this list. Likewise, appropriate methods to be used for the course units can be chosen among those defined for the programme.)
Aassessment and evaluation Methods defined at the Programme Level
Assessment and Evaluation Methods defined for the Course
Midterm
Presentation
Final Exam
Quiz
Report Evaluation
Homework Evaluation
Oral Exam
Thesis Defense
Jury Evaluation
Practice Exam
Evaluation of Implementation Training in the Workplace
Active Participation in Class
Participation in Discussions

Relationship Between CLOs & Teaching-Learning, Assesment-Evaluation Methods of the Course

(The matrix below shows the teaching-learning and assessment-evaluation methods designated for the course unit in relation to the course learning outcomes.)
LEARNING & TEACHING METHODS
COURSE LEARNING OUTCOMES
ASSESMENT & EVALUATION METHODS
CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 CLO6 CLO7 CLO8
-Lectures -Midterm
-Discussion -Presentation
-Case Study -Final Exam
-Problem Solving -Quiz
-Demonstration -Report Evaluation
-Views -Homework Evaluation
-Laboratory -Oral Exam
-Reading -Thesis Defense
-Homework -Jury Evaluation
-Project Preparation -Practice Exam
-Thesis Preparation -Evaluation of Implementation Training in the Workplace
-Peer Education -Active Participation in Class
-Seminar - Participation in Discussions
-Technical Visit
-Course Conference
-Brain Storming
-Questions Answers
-Individual and Group Work
-Role Playing-Animation-Improvisation
-Active Participation in Class

Contribution of Assesment & Evalution Activities to Final Grade of the Course

Measurement and Evaluation Methods # of practice per semester Level of Contribution
Quizzes 2 % 20.00
Homework Assignments 1 % 10.00
Midterms 1 % 20.00
Semester Final Exam 1 % 50.00
Total % 100
PERCENTAGE OF SEMESTER WORK % 50
PERCENTAGE OF FINAL WORK % 50
Total % 100

SECTION V: WORKLOAD & ECTS CREDITS ALLOCATED FOR THE COURSE

WORKLOAD OF TEACHING & LEARNING ACTIVITIES
Teaching & Learning Activities # of Activities per semester Duration (hour) Total Workload
Course 14 2 28
Laboratory 0 0 0
Application 0 0 0
Special Course Internship (Work Placement) 0 0 0
Field Work 0 0 0
Study Hours Out of Class 6 3 18
Presentations / Seminar 0 0 0
Project 0 0 0
Homework Assignments 1 8 8
Total Workload of Teaching & Learning Activities - - 54
WORKLOAD OF ASSESMENT & EVALUATION ACTIVITIES
Assesment & Evaluation Activities # of Activities per semester Duration (hour) Total Workload
Quizzes 2 8 16
Midterms 1 4 4
Semester Final Exam 1 2 2
Total Workload of Assesment & Evaluation Activities - - 22
TOTAL WORKLOAD (Teaching & Learning + Assesment & Evaluation Activities) 76
ECTS CREDITS OF THE COURSE (Total Workload/25.5 h) 4