ANASAYFAKURUMSAL BİLGİLEREĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI Sivil Havacılık Kabin HizmetleriSERTİFİKA PROGRAMLARIÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER, KAYNAKLAR VE SERVİSLERFAYDALI LİNKLER VE DÖKÜMANLARİLAVE VE DESTEKLEYİCİ BİLGİLER

DERSİN GENEL BİLGİLERİ

Ders Kodu Ders Adı Yıl Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
50232YETOZ-TRK1033 Türk Dili 2 Bahar 4 0 4 4
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi: Önlisans      TYYÇ:5. Düzey      QF-EHEA:Kısa Düzey      EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Ön/Yan Koşulu: Yoktur
Dersin Veriliş Şekli: Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü: Öğretim Görevlisi ÖNDER YERAL
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: Öğretim Görevlisi ÖNDER YERAL
Dersin Kategorisi: Yetkinlik Geliştirme (YÖK Zorunlu)

BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI

Dersin Amacı ve İçeriği

Dersin Amacı: Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve tarihi, gelişiminin belirlenmesi, Türk dilinin yapı özelliklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: Bu derste öğrenciye hazırlıklı konuşma ( konferans, münazara, mülakat, okuduğu bir eseri tanıtma) türleri kavratılır. Öğrencilerin diğer alanlarda da sağlam, dengeli, bağımsız ve sistemli düşünme alışkanlığı; araştırma, tartışma, değerlendirme ve oluşturma gücü kazandırılır. Okumanın vazgeçilmez bir ihtiyaç ve zevk olduğu benimsetilir ve okuma alışkanlığı kazandırılır. Bu derste öğrenciye hazırlıklı konuşma ( konferans, münazara, mülakat, okuduğu bir eseri tanıtma) türleri kavratılır. Öğrencilerin diğer alanlarda da sağlam, dengeli, bağımsız ve sistemli düşünme alışkanlığı; araştırma, tartışma, değerlendirme ve oluşturma gücü kazandırılır. Okumanın vazgeçilmez bir ihtiyaç ve zevk olduğu benimsetilir ve okuma alışkanlığı kazandırılır. Bu derste öğrenciye hazırlıklı konuşma ( konferans, münazara, mülakat, okuduğu bir eseri tanıtma) türleri kavratılır. Öğrencilerin diğer alanlarda da sağlam, dengeli, bağımsız ve sistemli düşünme alışkanlığı; araştırma, tartışma, değerlendirme ve oluşturma gücü kazandırılır. Okumanın vazgeçilmez bir ihtiyaç ve zevk olduğu benimsetilir ve okuma alışkanlığı kazandırılır.

Derse Özgü Kurallar

Uzaktan Eğitim

Dersin Öğrenme Çıktıları (DÖÇ)

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ), dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerin kendilerinden sahip olmaları beklenen bilgi, beceri ve yetkinlikleri ifade eder. Bu bağlamda, bu ders için tanımlanmış olan Ders Öğrenme Çıktıları aşağıda verilmektedir.
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Dünya dilleri ile Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri hakkında bilgi sahibi olur.
  2) Türk Dilinin tarihi gelişimi hakkında bilgi sahibidir.
  3) Türk Dilinin ses ve yapı özelliklerini kavrar.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Dünya dilleri içerisinde Türk dilinin yerini ve tarihi gelişimini saptar.
  2) Karşılaştığı kelimeleri yapı bakımından tahlil eder.
Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Sorumluluk sahibi bir birey olarak yetişir.
  2) Okuduğunu tahlil eder, karşısındakine doğru biçimde aktarır.
  3) Yazılı ve sözlü olarak kendini doğru ifade eder.

Haftalık Ders Planı

Hafta Konu
Materyal Paylaşımı *
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Türk Dili II dersininin amacı Bilgilendirici bir metni inceleme Yazılı anlatım@ Haber Röportaj Tartışma -
2) Sözlü Anlatım İyi bir konuşmanın özellikleri Karşılıklı Konuşma Türleri -
3) Düşünme Yöntemi Karşılaştırma Yazı Türü@ Mektup Mektup İnceleme Dil Bilgileri Yeryüzündeki Diller -
4) Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 Tanımlama Örnekleme Dil Bilgileri Türkiye Türkçesi-Tarihsel Gelişim -
5) Anlatım Biçimleri 1 Açıklayıcı Anlatım Hazırlıklı Konuşma
6) Konferans Öyküleyici Anlatım Kurgulaycı Bir Metnin Özellikleri
7) Topluluk Karşısında Konuşma Eleştiri Gezi Yazısı Anı
8) ARA SINAV
9) Tartışmacı Anlatım Betimleyici Anlatım Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 Düşünce Salkımı
10) Özyaşamöyküsü Özgeçmiş (CV) Sözlü Anlatım Münazara
11) Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 Beyin Fırtınası Dil Bilgileri Türkçenin Sözdizimi
12) Düşünme Yöntemi Karşıt Görüş Oluşturma İş Mektupları Resmî Mektuplar Dil Bilgileri Anlambilim I
13) Açıkoturum uygulama Düşünceyi Geliştirme Yolları 4 Tanık Gösterme ve Alıntı Yapma Dil Bilgileri
14) Söylev Düşünceyi Geliştirme Yolları 5 Düşgücünü Kullanma İstatistiklerden Yararlanma Rapor YazmaTeknikleri
15) Bilimsel Yazı Yazma Kuralları Dipnot - Kaynakça Dil Bilgileri Türkçe Kullanımındaki Yanlışlıklar Ödev
16) YARIYIL SONU SINAVI
*Bu alan öğrencilerin ders öncesi hazırlık ve sonrası dersi pekiştirme için paylaşılan ders materyallerini içerir.

Ders İçin Zorunlu/Önerilen Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Çotuksöken, Yusuf , Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları için Türk Dili Dersleri 2, İstanbul: Papatya Yayınları, 2008.
Adalı, Oya, Anlamak ve Anlatmak, İstanbul 2003.
Akerson, Fatma Erkman, Dile Genel Bir Bakış, İstanbul 2000.
Aksan, Doğan, Her Yönüyle Dil- Ana Çizgileriyle Dilbilim, 3 cilt Ankara 1997-1980.
Aksoy, Ömer Asım, Dil Yanlışları, İstanbul 1991.
Çotuksöken, Yusuf, Üniversite Öğrencileri İçin Uygulamalı Türk Dili, İstanbul 2005.
Demircan, Ömer, İletişim ve Dil Devrimi, İstanbul 2000.
Ergin, Muharrem, Türk Dil Bilgisi, İstanbul 1968.
İmla Kılavuzu, TDK, Ankara 2000
Özdemir, Emin, Sözlü ve Yazılı Anlatım Sanatı-Kompozisyon, İstanbul 1983.
Özdemir, Emin, Yazı ve Yazınsal Türler, İstanbul 1981.
Özel, Sevgi-Neşe Atabay, Sözcük Türleri I, İstanbul 2003.
Özkırımlı, Atilla, Türk Dili-Dil ve Anlatım, İstanbul 2001.
Tekin, Talat, Tarih Boyunca Türkçenin Yazımı, Ankara 1997.
Tekin, Talat-Mehmet Ölmez, Türk Dilleri-Giriş, İstanbul 1999.
Türkçe Sözlük, TDK 2005, Dil Derneği, 2005.
Uygur, Nermi, Dilin Gücü, İstanbul 1962.
Yazım Kılavuzu, Dil Derneği Ankara 2005.
Diğer Kaynaklar: Çotuksöken, Yusuf , Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları için Türk Dili Dersleri 2, İstanbul: Papatya Yayınları, 2008.
Adalı, Oya, Anlamak ve Anlatmak, İstanbul 2003.
Akerson, Fatma Erkman, Dile Genel Bir Bakış, İstanbul 2000.
Aksan, Doğan, Her Yönüyle Dil- Ana Çizgileriyle Dilbilim, 3 cilt Ankara 1997-1980.
Aksoy, Ömer Asım, Dil Yanlışları, İstanbul 1991.
Çotuksöken, Yusuf, Üniversite Öğrencileri İçin Uygulamalı Türk Dili, İstanbul 2005.
Demircan, Ömer, İletişim ve Dil Devrimi, İstanbul 2000.
Ergin, Muharrem, Türk Dil Bilgisi, İstanbul 1968.
İmla Kılavuzu, TDK, Ankara 2000
Özdemir, Emin, Sözlü ve Yazılı Anlatım Sanatı-Kompozisyon, İstanbul 1983.
Özdemir, Emin, Yazı ve Yazınsal Türler, İstanbul 1981.
Özel, Sevgi-Neşe Atabay, Sözcük Türleri I, İstanbul 2003.
Özkırımlı, Atilla, Türk Dili-Dil ve Anlatım, İstanbul 2001.
Tekin, Talat, Tarih Boyunca Türkçenin Yazımı, Ankara 1997.
Tekin, Talat-Mehmet Ölmez, Türk Dilleri-Giriş, İstanbul 1999.
Türkçe Sözlük, TDK 2005, Dil Derneği, 2005.
Uygur, Nermi, Dilin Gücü, İstanbul 1962.
Yazım Kılavuzu, Dil Derneği Ankara 2005.

BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ

(Aşağıdaki matris, ders öğrenme çıktıları (DÖÇ) ile program öğrenme çıktıları (KPÖÇ ve APÖÇ) ile bağını ve (varsa) onlara hangi düzeyde katkı sağladığını sayısal olarak göstermektedir.

Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Öğrenme Çıktıları İlişki Matrisi

(KPÖÇ: Kilit Program Öğrenme Çıktılarını; APÖÇ: KPÖÇ ile ilişkilendirilmiş Alt Öğrenme Çıktılarını tanımlar. )
DÖÇ/PÖÇ KPÖÇ 1 KPÖÇ 2 KPÖÇ 3 KPÖÇ 4 KPÖÇ 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
DÖÇ1
DÖÇ2
DÖÇ3
DÖÇ4
DÖÇ5
DÖÇ6
DÖÇ7
DÖÇ8

Dersin Program Öğrenme Çıktılarına Katkı Düzeyi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Program Öğrenme Çıktıları Katkı Oranı (1-5)
1) Uluslar arası ve Ulusal Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetlerine dair temel, kuramsal ve uygulamalı bilgileri açıklar.
2) Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri felsefesini yorumlar.
3) Ulusal ve uluslararası sivil havacılığın gerektirdiği temel ve kuramsal bilgileri açıklar.
4) Bir yarı yıl boyunca iş hayatının içinde bulunarak öğrendiği teorik bilgilerini uygular.
5) Sivil Havacılık dünyasında bulunan işletmelerin ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri temel düzeyde kazanır. 4

BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

Dersin Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

(Üniversitemiz genelinde kullanılan tüm öğrenme ve öğretme yöntemleri sistematik olarak yönetilmektedir. Akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda bölüm/programların öğrenme ve öğretme yöntemleri ilgili kurullarımız tarafından değerlendirilmekte ve uygun bulunursa, üniversite havuzunda toplanmaktadır. Bölüm ve programlar, kendileri için program tasarımlarına uygun olan yöntemleri bu havuzdan seçebilmektedirler. Benzer şekilde, dersler için kullanılması uygun görülen yöntemler de programlar düzeyinde belirlenmiş olan yöntemler arasından seçilebilmektedir.)
Programa Genelinde Kullanılan Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri
Ders İçin Kullanılan Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri
Anlatım
Tartışma
Vaka Çalışması
Problem Çözme
Gösterip Yaptırma
Gösterim
Laboratuvar
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Tez Hazırlama
Akran Eğitimi
Seminer
Teknik Gezi
Ders Konferansı
Beyin Fırtınası
Soru Cevap
Bireysel ve Grup Çalışması
Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama
Stüdyo Uygulamaları
Derse Aktif Katılım

Dersin Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

(Üniversitemiz genelinde kullanılan tüm ölçme ve değerlendirme yöntemleri sistematik olarak yönetilmektedir. Akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda bölüm/programların ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili kurullarımız tarafından değerlendirilmekte ve uygun bulunursa, üniversite havuzunda toplanmaktadır. Bölüm ve programlar, kendileri için program tasarımlarına uygun olan yöntemleri bu havuzdan seçebilmektedirler. Benzer şekilde, dersler için kullanılması uygun görülen yöntemler de programlar düzeyinde belirlenmiş olan yöntemler arasından seçilebilmektedir.)
Programa Genelinde Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
Ders İçin Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
Ara Sınav
Sunum
Yarıyıl Sonu Sınavı
Kısa Sınav
Rapor Değerlendirme
Ödev Değerlendirme
Sözlü sınav
Tez Sunma
Jüri Değerlendirmesi
Uygulama Sınavı
İşyerinde Uygulama Eğitimi Değerlendirmesi
Derse Aktif Katılım
Tartışmalara Katılım

DÖÇ İle Öğrenme-Öğretme Yöntemleri ve Ölçme-Değerlendirme Yöntemleri İlişki Matrisi

(Aşağıdaki matris, dersin öğrenme çıktıları ile ilişkili olarak ders için belirlenmiş olan öğrenme ve öğretme yöntem(leri) ile ölçme ve değerlendirme yöntem(leri)ni göstermektedir.)
ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
DÖÇ1 DÖÇ2 DÖÇ3 DÖÇ4 DÖÇ5 DÖÇ6 DÖÇ7 DÖÇ8
-Anlatım -Ara Sınav
-Tartışma -Sunum
-Vaka Çalışması -Yarıyıl Sonu Sınavı
-Problem Çözme -Kısa Sınav
-Gösterip Yaptırma -Rapor Değerlendirme
-Gösterim -Ödev Değerlendirme
-Laboratuvar -Sözlü sınav
-Okuma -Tez Sunma
-Ödev -Jüri Değerlendirmesi
-Proje Hazırlama -Uygulama Sınavı
-Tez Hazırlama -İşyerinde Uygulama Eğitimi Değerlendirmesi
-Akran Eğitimi -Derse Aktif Katılım
-Seminer -Tartışmalara Katılım
-Teknik Gezi
-Ders Konferansı
-Beyin Fırtınası
-Soru Cevap
-Bireysel ve Grup Çalışması
-Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama
-Stüdyo Uygulamaları
-Derse Aktif Katılım

Dersin Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin Başarı Notuna Katkısı

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Uygulama Sayısı / Yarıyıl Katkı Oranı
Kısa Sınavlar 2 % 20.00
Ödev 1 % 10.00
Ara Sınavlar 1 % 20.00
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 50.00
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI % 50
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI % 50
Toplam % 100

BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Etkinlik Sayısı/Yarıyıl Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse Özgü Staj 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışması 6 3 18
Sunum / Seminer 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 1 8 8
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü - - 54
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Etkinlik Sayısı/Yarıyıl Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Kısa Sınav 2 8 16
Ara Sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü - - 22
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) 76
DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) 4