AKADEMİK DANIŞMANLIK VE ÖĞRENCİ BAŞARI TAKİBİ

(1) Akademik danışman, öğrencinin eğitimi boyunca başarı durumunu, gelişimini izleyen ve ilgili öğretim programı çerçevesinde öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili olarak öğrenciye önerilerde bulunan ve yönlendiren öğretim elemanıdır. Akademik danışman, ilgili akademik birimlerin akademik kurulları tarafından atanır.

(2) Akademik danışmanlık, öğrencilerin öğrenimleri süresince akademik başarı durumunun takip eden, öğrencinin başarısını ve gelişimini destekleyen, akademik birimler ve akademik danışmanlar ile koordinasyon içerisinde çalışan Öğrenci Başarı Takip Birimi tarafından desteklenir.