SAĞLIK HİZMETLERİ

Üniversitemizde, bir işyeri hekimi ve hemşire ile yerleşkelerde bulunan revirlerde dönüşümlü olarak sağlık hizmetleri sürdürülmektedir.