SİGORTA

Üniversitemiz 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren özgün eğitim öğretm modeli kapsamında 3+1 ve 7+1 müfredat yapısını uygulamaya başlamıştır. Bu kapsamda öğrenciler bir yarıyıl boyunca iş hayatının içinde uygulama eğitimlerini tamamlamaktadır. Bu sürede iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta primleri üniversitemiz tarafından ödenmektedir. Öğrencilerimiz diğer sağlık hizmetlerinde ailelerinin sigortalarından yararlanmaktadırlar.