DÖNEM BAŞARI BURSU

Üniversitemizde; önlisans, lisans ve yükseklisans programlarına kayıtlı olan başarılı öğrencilerimiz, gösterdikleri başarı durumlarına göre, her yarıyılın sonunda Rektör (RECTOR’S LIST), Dekan (DEAN’S LIST), Müdür Listesi’ne (DIRECTOR’S LIST) girme hakkı kazanmaktadırlar. Başarılı öğrencilerimiz, her yarıyıl sonunda düzenlenen törenlerle başarı belgelerini almaktadırlar. İki yarıyıl üst üste başarı gösterenler burs yönergemizin ilgili maddesinde tanımlanan akademik burslardan da yararlanmaktadır. 

Uygulama esaslarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.