UYGULAMALI EĞİTİM

Mesleki eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, mezunlarını alanları ile ilgili sektörel birikime ve donanıma sahip olarak sektöre ve ekonomiye kazandırmak amacıyla paydaşları olan kurumlarla kuracakları işbirlikleri, günümüz yüksek öğretim sisteminde en fazla arzu edilen yapılanmadır. Mesleki eğitimden beklenen faydanın en üst düzeyde sağlanmasında, üniversite – sektör–devlet arasında kurulacak  işbirliği ve çözüm ortaklığının çıktısı, “ekonomik fayda” olacak şekilde titizlikle tasarlanması gerekmektedir. Üniversitemiz bu yaklaşımdan hareketle uzun dönemli uygulama eğitimini "İşletmede Mesleki Eğitim" adıyla sürdürmektedir. Bu kapsamda öğrencilerini 1 yarıyıl boyunca (14 hafta süreli) eğitim alanına uygun olarak işletmelere, kurum ve kuruluşlara göndererek öğrencinin teori ile uygulamayı bütünleştirmesini sağlamaktadır. Bunun için gerekli tüm alt yapıyı kurmuş ilk öğrencilerini de 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren sektöre göndermiştir.   

İşletmede Mesleki Eğitimin amacı; öğrencilerimizin, sektördeki uygulamaları yerinde görmelerini ve sektörel gelişmeleri yakından izlemelerini sağlamak, almış oldukları teorik bilgileri, uygulama ile bütünleştirebilme özelliğini kazandırmak, sahip oldukları bilgi zenginliği sonucunda özgüvenlerinin artmasının bir yansıması olarak, hızlı karar alabilme ve inisiyatif kullanabilme yetkinliğine kavuşmaları ile iş yaşamına hazır hale gelmelerini desteklemektir. Bu sayede kolaylıkla istihdam edilebilme olanağıda yaratılmış olacaktır.