KALİTE POLİTİKASI

Kalite Politikamız

Kalite politikamız; üniversitemizin misyonu, vizyonu, değerleri ve ilkeleri doğrultusunda sürekli iyileştirme ve mükemmelliği esas alan, şeffaf, hesap verebilir, çok boyutlu kalite standartları ile desteklenen, teşvik edici, katılımcı ve insan odaklı sürdürülebilir stratejik bir yönetişim sistemi ve kültürü oluşturmaktır.

Bu kapsamda üniversitemiz,  aşağıda belirtilen kalite yönetimi ve kalite güvencesi araçlarını ve yaklaşımlarını, kurumsal düzeyde farklı ve  çok yönlü amaçlarını karşılayacak şekilde uygulamayı benimsemiştir.

 • EFQM Mükemmellik Modelini kurumsal düzeyde tüm süreçlerimizde bir yönetişim aracı olarak benimsemek, stratejik yönetim sistemini hayata geçirmek ve mükemmellik düzeyinde uygulamak,
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini, idari ve destek süreçlerimizde başarı ile uygulamak ve belgelendirmek,
 • Sosyal ve Toplumsal sorumluluk ilkelerimiz çerçevesinde çalışmalarımızı kalite standartları ile desteklemek amacıyla ISO 26000: Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemini benimsemek ve başarı ile uygulamak,
 • Üniversitemizin idari ve destek süreçlerinin etkinliğini ve verimliliğini arttıracak önemli alanlarda, ilgili ISO standartlarını sağlamak ve belgelendirmek,
 • Avrupa Yükseköğretim Alanı için geliştirilen Yükseköğretimde Avrupa Standartları ve  Rehberi (ESG) çerçevesinde tanımlanan iç ve dış kalite güvencesi standart ve yaklaşımlarını tüm eğitim- öğretim programlarında mükemmellik düzeyinde uygulamak,
 • Türkiye Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından tanımlanan, kalite yaklaşım ve gereksinimlerini tüm eğitim- öğretim programlarında mükemmellik düzeyinde uygulamak,
 • Kurumsal düzeyde benimsenen kalite yönetimi ve kalite güvencesi uygulamalarını eğitim ve öğretim programları bazında derinleştirmek, ulusal ve uluslararası tanınırlığı olan program akreditasyonlarına ulaşmak.

Başarılarımız

 • EFQM Mükemmellikte Kararlılık Belgesi (2 Yıldız Düzeyinde)
 • ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi (Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu İdari Süreçleri)
 • AKTS Bilgi Paketi
 • Diploma Eki