ANASAYFAKURUMSAL BİLGİLEREĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI Klinik Psikoloji TezliSERTİFİKA PROGRAMLARIÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER, KAYNAKLAR VE SERVİSLERFAYDALI LİNKLER VE DÖKÜMANLARİLAVE VE DESTEKLEYİCİ BİLGİLER

KLİNİK PSİKOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Kazanılan Yeterlilik
Program Süresi (Yıl)
Toplam AKTS Kredisi
Öğretim Şekli
Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı


Yüksek Lisans Derecesi


2


120


Örgün
  • TYÇ Yeterlilik Türü: Tezli Yüksek Lisans
  • TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011): 7. Düzey
  • QF-EHEA: 2. Düzey
  • Yönelim: Akademik
  • Sınıflandırma (ISCED 2013):031 Temel Öğrenme Alanı:22,31
  • Kategori: Ana Yeterlilik

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programlarını tamamlayan öğrenciler, edinmiş olacakları profesyonel bilgi birikimi ve alanda kazanacakları yetkinlikle birlikte bireylerin, kurumların ve toplumun psikolojik sağlığına katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunurlar. Bu bağlamda mezunlarımız kendi ofislerinde, hastanelerde, danışmanlık merkezlerinde, psikiyatrist muayenehanelerinde, üniversitelerde, okullarda ve ruh sağlığı alanında faaliyet gösteren kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında istihdam edilebilirler.