ANASAYFAKURUMSAL BİLGİLEREĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI Sivil Havacılık Kabin HizmetleriSERTİFİKA PROGRAMLARIÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER, KAYNAKLAR VE SERVİSLERFAYDALI LİNKLER VE DÖKÜMANLARİLAVE VE DESTEKLEYİCİ BİLGİLER

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI

Kazanılan Yeterlilik
Program Süresi (Yıl)
Toplam AKTS Kredisi
Öğretim Şekli
Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı


Önlisans Derecesi


2


120


Örgün
  • TYÇ Yeterlilik Türü: Önlisans
  • TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011): 5. Düzey
  • QF-EHEA: Kısa Düzey
  • Yönelim: Önlisans (Mesleki)
  • Sınıflandırma (ISCED 2013): Temel Öğrenme Alanı:84
  • Kategori: Ana Yeterlilik

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI (PROGRAMA ÖZEL)

Beykoz Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin bu konuyla ilgili maddesi aşağıdaki gibidir.

 

Önceki öğrenmenin tanınması, ders muafiyeti ve intibak

MADDE 29 - (1) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumuna devam ederek almış oldukları derslerden başarılı olan öğrenciler, yeni kabul edildikleri programda yer alan eşdeğer derslerden ilgili kurulların kararlarıyla muaf tutulabilirler.

(2) Üniversite bünyesindeki programlara kabul edilmiş olan öğrencilerin, kabul edilmiş oldukları programın öğrenme kazanımları ile ilişkili olarak yükseköğretim kurumları dışında resmi ve/veya resmi olmayan kurumlar aracılığı ile kazanmış oldukları öğrenme kazanımları, ilgili program kapsamında yer alan derslerin öğrenme kazanımları ve kredileri ile ilişkilendirilebilir. Bu kazanımlarını ve kazanma süreçlerini belgelendiren öğrenciler, kazanımlarının ilişkilendirilmiş olduğu derslerden düzenlenecek sınavlardan da başarılı olmak koşulu ve ilgili kurulların kararlarıyla muaf tutulabilirler.

(3) Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IB) uygulayan liselerden (Fransız, Matura, ABITUR) mezun olan ve Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin lise eğitimi süresince aldıkları derslerden, kabul edildikleri programda yer alan derslere eşdeğer olanlarından ilgili kurulların kararlarıyla muaf tutulabilirler.

(4) Önceki öğrenmenin tanınması ve ders muafiyeti kapsamında Üniversite Senatosu, ders programlarında yer alan ortak dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde muafiyet sınavlarının yapılmasına karar verebilir.

(5) Yukarıda tanımlanan üçüncü madde dışındaki tanıma ve muafiyetlerde, muaf olunan derslerin başarı notları harfli nota dönüştürülür ve bu notlar genel not ortalaması hesabında yer alır. Üçüncü madde kapsamındaki tanıma ve muafiyetlerde ise muaf olunan ilgili derse Muaf (M) notu verilir ve bu notlar genel not ortalaması hesabında yer almaz.

(6) Başka bir yükseköğretim kurumundan Üniversitenin eşdeğer bir programına geçiş yapan öğrencinin hangi sınıfa intibak ettirileceği öğrencinin önceki kurumunda geçirdiği öğrenim süresi göz önüne alınarak ilgili kurullar tarafından belirlenir.

(7) Başka bir yükseköğretim kurumundan ÖSYS merkezi yerleştirme puanı ile Üniversitenin farklı bir programına yatay geçiş yapan öğrenciler ile başka bir yükseköğretim kurumundan mezun olan veya ilişiği kesilen ve Üniversitenin herhangi bir programına yerleştirilen öğrencilerin hangi sınıfa intibak ettirileceği, öğrencinin öğrenim gördüğü önceki programda aldığı ve başarılı olduğu ders ve kredileri göz önüne alınarak ilgili kurullar tarafından belirlenir.

(8) Başka bir yükseköğretim kurumundan Üniversiteye yerleştirilen veya geçiş yapan öğrenciler, muaf tutulmadıkları derslerin devam etme yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadırlar.

(9) Derslerden muaf sayılarak intibakı yapılan öğrencilerin mezuniyet hakkı kazanabilmeleri için Üniversitede önlisans programlarında en az bir yarıyıl, lisans programlarında en az iki yarıyıl kayıtlı olma şartı aranır.

(10) Önceki öğrenmenin tanınması, ders muafiyeti ve intibak işlemleri “Beykoz Üniversitesi Önceki Öğrenmenin Tanınması, Ders Muafiyeti ve İntibak Yönergesi” nde belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür.