ANASAYFAKURUMSAL BİLGİLEREĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI Klinik Psikoloji TezliSERTİFİKA PROGRAMLARIÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER, KAYNAKLAR VE SERVİSLERFAYDALI LİNKLER VE DÖKÜMANLARİLAVE VE DESTEKLEYİCİ BİLGİLER

KLİNİK PSİKOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Kazanılan Yeterlilik
Program Süresi (Yıl)
Toplam AKTS Kredisi
Öğretim Şekli
Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı


Yüksek Lisans Derecesi


2


120


Örgün
  • TYÇ Yeterlilik Türü: Tezli Yüksek Lisans
  • TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011): 7. Düzey
  • QF-EHEA: 2. Düzey
  • Yönelim: Akademik
  • Sınıflandırma (ISCED 2013):031 Temel Öğrenme Alanı:22,31
  • Kategori: Ana Yeterlilik

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI (PROGRAMA ÖZEL)

Beykoz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin bu konuyla ilgili maddesi aşağıdaki gibidir.

 

Önceki öğrenmenin tanınması, ders muafiyeti ve intibak

MADDE 54 – (1) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumuna devam ederek almış oldukları derslerden başarılı olan öğrenciler, yeni kabul edildikleri programda yer alan eşdeğer derslerden ilgili Enstitü Kurulu kararıyla muaf tutulabilirler.

(2) Üniversite bünyesindeki programlara kabul edilmiş olan öğrencilerin, kabul edilmiş oldukları programın öğrenme kazanımları ile ilişkili olarak yükseköğretim kurumları dışında kazanmış oldukları öğrenme kazanımları, ilgili program kapsamında yer alan derslerin öğrenme kazanımları ve kredileri ile ilişkilendirilebilir. Bu kazanımlarını ve kazanma süreçlerini belgelendiren öğrenciler, kazanımlarının ilişkilendirilmiş olduğu derslerden düzenlenecek sınavlardan da başarılı olmak koşulu ve ilgili Enstitü Kurulu kararıyla muaf tutulabilirler.

(3) Önceki öğrenmenin tanınması ve ders muafiyeti kapsamında Senato, ders programlarında yer alan ortak dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde muafiyet sınavlarının yapılmasına karar verebilir. Önceki öğrenmenin tanınması, ders muafiyeti ve intibak işlemleri Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(4) Lisans programlarının son sınıf öğrencileri kendi ders programlarındaki almakla yükümlü oldukları kredi yükünü aşmamak koşuluyla yüksek lisans programlarının derslerinden alabilirler. Bu dersler öğrencilerin transkriptlerine yüksek lisans dersi olarak işlenir, ancak kredileri ve başarı notları genel not ortalaması hesabına katılmaz. Öğrenciler bu şekilde almış ve başarılı oldukları derslerden, yüksek lisans programlarına devam etmeleri durumunda, kayıt 21 oldukları yüksek lisans programının ilgili derslerinden önceki öğrenmenin tanınması kapsamında, Enstitü Kurulu kararı ile muaf tutulabilirler.

(5) Muaf olunan derslerin başarı notları harfli nota dönüştürülür ve bu notlar genel not ortalaması hesabında yer alır.

(6) Başka bir yükseköğretim kurumundan enstitünün eşdeğer bir programına geçiş yapan öğrencinin hangi yarıyıla intibak ettirileceği öğrencinin önceki kurumunda geçirdiği öğrenim süresi göz önüne alınarak enstitü kurulu tarafından belirlenir.

(7) Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü bir programından Enstitünün farklı bir programına yatay geçiş yapan öğrenciler ile başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü bir programından mezun olan veya ilişiği kesilen ve Enstitünün bir programına yerleştirilen öğrencilerin hangi yarıyıla intibak ettirileceği, öğrencinin öğrenim gördüğü önceki programda aldığı ve başarılı olduğu ders ve kredileri göz önüne alınarak Enstitü Kurulu tarafından belirlenir.

(8) Enstitüye yerleştirilen veya geçiş yapan öğrenciler, başka bir yükseköğretim kurumundan almış olup muaf tutulmadıkları derslerin devam etme yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadırlar.

(9) Derslerden muaf sayılarak intibakı yapılan öğrencilerin mezuniyet hakkı kazanabilmeleri için Enstitünün lisansüstü programlarında en az 1 yarıyıl kayıtlı olma şartı aranır.