ANASAYFAKURUMSAL BİLGİLEREĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI İç Mimarlık ve Çevre TasarımıSERTİFİKA PROGRAMLARIÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER, KAYNAKLAR VE SERVİSLERFAYDALI LİNKLER VE DÖKÜMANLARİLAVE VE DESTEKLEYİCİ BİLGİLER

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI LİSANS PROGRAMI

Kazanılan Yeterlilik
Program Süresi (Yıl)
Toplam AKTS Kredisi
Öğretim Şekli
Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı


Lisans Derecesi


4


240


Örgün
  • TYÇ Yeterlilik Türü: Lisans
  • TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011): 6. Düzey
  • QF-EHEA: 1. Düzey
  • Yönelim: Akademik
  • Sınıflandırma (ISCED 2013):021,052,053,073,103 Temel Öğrenme Alanı:21,58
  • Kategori: Ana Yeterlilik

PROGRAM AMACI

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı disiplininin amacı, her türlü tasarımı yapılacak olan mekân ve donatı elamanlarının, mekânın gerektirdiği fonksiyonlara yanıt verecek içerikte projelendirmek ve insan ölçü ve ergonomisine uyum sağlayan komplike veya basit mekan organizasyonlarını tasarlamaktır. İç Mimar ve Çevre Tasarımcıları, çeşitli özelliklerde kapalı, açık, yarı açık yada karma özelliklere sahip bir mekan ve çevresini ele alarak, o mekânın işlevine uygun bir biçimde, strüktürel, estetik ve tarihi değerleri göz ardı etmeden düzenlenmesini kapsamaktadır.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nün hedefi; temeli görsel iletişim esasına dayalı, biçimi ve işlevi bütünleştirerek, sanatsal ve bilimsel yönden donanımlı yapı, mekan ve çevre düzenlemeleri yapabilen, bunları sistemleştirebilen ve çağdaş yaratıcı çözümler üretebilen tasarımcılar yetiştirmenin yanı sıra; toplumda iç mekan tasarımına yönelik farkındalığı artırmaya katkıda bulunmaktır.

Öğrenciler, mesleki bilgilerini beceriye dönüştürmek, bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak geliştirebilmek amacı ile mesleki uygulamaya dayalı staj derslerini başarıyla tamamlamalıdırlar.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü; inşaat, mimarlık, mobilya ve diğer tüm tasarım dallarında hizmet veren sektörlere nitelikli insan kaynağı sağlamak, alanına ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak bir eğitim, uygulama ve araştırmalar çerçevesinde iç mimarları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Mimarlık, İç mimarlık, mobilya, yakın çevre konularında yeni çözümler üretecek doğrultusunda tasarlanan Beykoz Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Programının amacı, iç mekan ve çevre tasarımı alanında; çevre ve sosyal sorunlara duyarlı, genel kültür düzeyi yüksek, ulusal ve uluslar arası düzeyde fark yaratacak tasarımlar yapabilecek iç mimarların yetiştirilmesidir.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, analitik düşünebilen, özgüveni yüksek, yapıcı eleştiri yapabilen, irdeleyici ve öncü, mesleki hukuk ve etik ilkelerine duyarlı, güncel konuları takip eden, yenilikçi, sorumluluk alabilen, iletişim becerisi yüksek, entelektüel konularda kendini geliştirecek, disiplinli çalışmayı benimseyecek, toplum ve çevre sorunlarına duyarlı, genel kültür düzeyi yüksek bireylerin yetiştirilmesini amaç edinen bir eğitim anlayışını benimsemiştir.