ANASAYFAKURUMSAL BİLGİLEREĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI Klinik Psikoloji TezliSERTİFİKA PROGRAMLARIÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER, KAYNAKLAR VE SERVİSLERFAYDALI LİNKLER VE DÖKÜMANLARİLAVE VE DESTEKLEYİCİ BİLGİLER

KLİNİK PSİKOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Kazanılan Yeterlilik
Program Süresi (Yıl)
Toplam AKTS Kredisi
Öğretim Şekli
Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı


Yüksek Lisans Derecesi


2


120


Örgün
  • TYÇ Yeterlilik Türü: Tezli Yüksek Lisans
  • TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011): 7. Düzey
  • QF-EHEA: 2. Düzey
  • Yönelim: Akademik
  • Sınıflandırma (ISCED 2013):031 Temel Öğrenme Alanı:22,31
  • Kategori: Ana Yeterlilik

PROGRAM AMACI

Klinik bilim insanı modelini benimseyen Beykoz Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programlarının genel amacı, klinik psikoloji biliminde ve uygulamasında yetkin, etik ve üretken klinik psikologlar yetiştirmektir. Program bilim ve klinik uygulamanın entegrasyonunu vurgular. Bu doğrultuda aşağıda listelenen özgül amaçları güder:
1. Psikopatoloji ve psikoterapi teorilerini ve araştırma bulgularını eleştirel bir gözle değerlendiren mezunlar yetiştirmek.
2. Klinik değerlendirme ve psikoterapi uygulamalarında temel becerilere sahip klinisyenler üretmek.
3. Sağlık alanına bilimsel bulguları ve gelişmeleri takip ederek bunları klinik uygulamalarıyla bütünleştiren, bilimsel kanıt temelli psikoterapilerin uygulamalarında deneyim kazanmış, bu psikoterapilerin kültürler arası uygulanabilirliği konusunda farkındalığı gelişmiş, yetkin klinik psikologlar kazandırmak.
4. Bilimsel gelişmeleri değerlendirerek araştırma soruları üreten ve temel araştırma metodolojisine hakim mezunlar yetiştirmek.
5. Klinik uygulama ve araştırma alanlarında mesleki değerleri ve etik ilkeleri benimseyen, kültürel ve bireysel çeşitliliğe saygı duyan klinik psikologlar üretmek.