ANASAYFAKURUMSAL BİLGİLEREĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI İç Mimarlık ve Çevre TasarımıSERTİFİKA PROGRAMLARIÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER, KAYNAKLAR VE SERVİSLERFAYDALI LİNKLER VE DÖKÜMANLARİLAVE VE DESTEKLEYİCİ BİLGİLER

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI LİSANS PROGRAMI

Kazanılan Yeterlilik
Program Süresi (Yıl)
Toplam AKTS Kredisi
Öğretim Şekli
Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı


Lisans Derecesi


4


240


Örgün
  • TYÇ Yeterlilik Türü: Lisans
  • TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011): 6. Düzey
  • QF-EHEA: 1. Düzey
  • Yönelim: Akademik
  • Sınıflandırma (ISCED 2013):021,052,053,073,103 Temel Öğrenme Alanı:21,58
  • Kategori: Ana Yeterlilik

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI (PÖÇ)

Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ), programı başarı ile tamamlayan ve mezun olan öğrencilerin kendilerinden sahip olmaları beklenen bilgi, beceri ve yetkinlikleri ifade eder. Bu bağlamda, bu program için tanımlanmış olan Program Öğrenme Çıktıları aşağıda verilmektedir.

(Aşağıdaki sekmelere tıklayarak program öğrenme çıktılarına Sıralı ve "Bilgi", "Beceri", "Yetkinlik" kategorileri altında Sınıflandırılmış olarak ulaşabilirsiniz.)

(Program Öğrenme Çıktıları, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) düzey tanımlayıcıları için kullanılmış olan sınıflandırmaya (bilgi, beceri ve yetkinlikler) göre kilit ve alt öğrenme çıktıları olarak aşağıda verilmektedir.)

(Kilit Program Öğrenme Çıktılarına (KPÖÇ) bağlı Alt Program Öğrenme Çıktılarını (APÖÇ) görüntülemek için + işaretine basınız.)
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
1) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımına dair temel, kuramsal ve uygulamalı bilgileri açıklar.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
2) Özgün ve yenilikçi tasarımlar ortaya çıkarır.
3) Mesleğin gerektirdiği çizim programlarını kullanır.
Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
4) Bir yarıyıl boyunca iş hayatının içinde bulunarak öğrendiği teorik bilgilerini uygular.
5) İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri ileri düzeyde kazanır
(Program Öğrenme Çıktıları, kilit ve alt öğrenme çıktıları olarak aşağıda sıralı olarak verilmektedir.)

(Kilit Program Öğrenme Çıktılarına (KPÖÇ) bağlı Alt Program Öğrenme Çıktılarını (APÖÇ) görüntülemek için + işaretine basınız.)
1) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımına dair temel, kuramsal ve uygulamalı bilgileri açıklar.
2) Özgün ve yenilikçi tasarımlar ortaya çıkarır.
3) Mesleğin gerektirdiği çizim programlarını kullanır.
4) Bir yarıyıl boyunca iş hayatının içinde bulunarak öğrendiği teorik bilgilerini uygular.
5) İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri ileri düzeyde kazanır