ANASAYFAKURUMSAL BİLGİLEREĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI Bilişim Güvenliği TeknolojisiSERTİFİKA PROGRAMLARIÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER, KAYNAKLAR VE SERVİSLERFAYDALI LİNKLER VE DÖKÜMANLARİLAVE VE DESTEKLEYİCİ BİLGİLER

BİLİŞİM GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİSİ ÖNLİSANS PROGRAMI

Kazanılan Yeterlilik
Program Süresi (Yıl)
Toplam AKTS Kredisi
Öğretim Şekli
Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı


Önlisans Derecesi


2


120


Örgün
  • TYÇ Yeterlilik Türü: Önlisans
  • TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011): 5. Düzey
  • QF-EHEA: Kısa Düzey
  • Yönelim: Önlisans (Mesleki)
  • Sınıflandırma (ISCED 2013): Temel Öğrenme Alanı:48
  • Kategori: Ana Yeterlilik

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI (PÖÇ)

Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ), programı başarı ile tamamlayan ve mezun olan öğrencilerin kendilerinden sahip olmaları beklenen bilgi, beceri ve yetkinlikleri ifade eder. Bu bağlamda, bu program için tanımlanmış olan Program Öğrenme Çıktıları aşağıda verilmektedir.

(Aşağıdaki sekmelere tıklayarak program öğrenme çıktılarına Sıralı ve "Bilgi", "Beceri", "Yetkinlik" kategorileri altında Sınıflandırılmış olarak ulaşabilirsiniz.)

(Program Öğrenme Çıktıları, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) düzey tanımlayıcıları için kullanılmış olan sınıflandırmaya (bilgi, beceri ve yetkinlikler) göre kilit ve alt öğrenme çıktıları olarak aşağıda verilmektedir.)

(Kilit Program Öğrenme Çıktılarına (KPÖÇ) bağlı Alt Program Öğrenme Çıktılarını (APÖÇ) görüntülemek için + işaretine basınız.)
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
1) Bilişim güvenliği teknolojisi ve yazılım alanındaki temel, kuramsal ve uygulamalı bilgileri açıklar.
2) Siber varlıkları bilir ve bilgi güvenliği açısından analiz eder.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
3) Siber güvenlik risk yönetimi sistemini deneyimler.
4) Bir yarı yıl boyunca iş hayatının içinde bulunarak öğrendiği teorik bilgilerini uygular.
Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
5) İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri alanı ile ilişkili olarak temel düzeyde kazanır.
(Program Öğrenme Çıktıları, kilit ve alt öğrenme çıktıları olarak aşağıda sıralı olarak verilmektedir.)

(Kilit Program Öğrenme Çıktılarına (KPÖÇ) bağlı Alt Program Öğrenme Çıktılarını (APÖÇ) görüntülemek için + işaretine basınız.)
1) Bilişim güvenliği teknolojisi ve yazılım alanındaki temel, kuramsal ve uygulamalı bilgileri açıklar.
2) Siber varlıkları bilir ve bilgi güvenliği açısından analiz eder.
3) Siber güvenlik risk yönetimi sistemini deneyimler.
4) Bir yarı yıl boyunca iş hayatının içinde bulunarak öğrendiği teorik bilgilerini uygular.
5) İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri alanı ile ilişkili olarak temel düzeyde kazanır.