KLİNİK PSİKOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Kazanılan Yeterlilik
Program Süresi (Yıl)
Toplam AKTS Kredisi
Öğretim Şekli
Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı
2


120


TYÇ Yeterlilik Türü: Tezli Yüksek Lisans
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011): 7. Düzey
QF-EHEA: 2. Düzey
Yönelim: Akademik
Sınıflandırma (ISCED 2013):031 Temel Öğrenme Alanı:22,31
Kategori: Ana Yeterlilik

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI (PÖÇ)

Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ), programı başarı ile tamamlayan ve mezun olan öğrencilerin kendilerinden sahip olmaları beklenen bilgi, beceri ve yetkinlikleri ifade eder. Bu bağlamda, bu program için tanımlanmış olan Program Öğrenme Çıktıları aşağıda verilmektedir.

(Aşağıdaki sekmelere tıklayarak program öğrenme çıktılarına Sıralı ve "Bilgi", "Beceri", "Yetkinlik" kategorileri altında Sınıflandırılmış olarak ulaşabilirsiniz.)

(Program Öğrenme Çıktıları, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) düzey tanımlayıcıları için kullanılmış olan sınıflandırmaya (bilgi, beceri ve yetkinlikler) göre kilit ve alt öğrenme çıktıları olarak aşağıda verilmektedir.)

(Kilit Program Öğrenme Çıktılarına (KPÖÇ) bağlı Alt Program Öğrenme Çıktılarını (APÖÇ) görüntülemek için + işaretine basınız.)
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
1) Bilimsel kanıt temelli klinik vaka çözümleme ve tedavi edici uygulama yaklaşımlarını uzmanlık derecesinde açıklar.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
2) Teorik bilgiyi klinik uygulamaya dönüştürme becerisine sahiptir.
3) Alandaki bilimsel gelişmeleri değerlendirme, araştırma soruları üretme, araştırma metodolojisi temel bilgisiyle desen tasarlama becerileri kullanır.
Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
4) Klinik Psikoloji alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerilerini yazılı ve sözlü iletişim yollarıyla paylaşır.
5) Klinik alanındaki akademik bilgi ve becerilerini (klinik görüşme ve değerlendirme yürütme, vaka formülasyonu geliştirme, terapi yöntemlerini belirleyerek tedavi planı oluşturma, psikolojik bir krize müdahele etme vb.) bilimsel, etik, kültürel ve toplumsal değerleri temel alarak geliştirir.
6) Öğrenmenin üniversite eğitim süreci ile sınırlı kalmayacağını kavrar, yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.
7) Klinik çalışmalarında karşılaştığı farklı durumlarda inisiyatif alır, uygular, sorunları kendi başına bağımsız bir şekilde çözer. Gerekirse süpervizyona başvurur.
(Program Öğrenme Çıktıları, kilit ve alt öğrenme çıktıları olarak aşağıda sıralı olarak verilmektedir.)

(Kilit Program Öğrenme Çıktılarına (KPÖÇ) bağlı Alt Program Öğrenme Çıktılarını (APÖÇ) görüntülemek için + işaretine basınız.)
1) Bilimsel kanıt temelli klinik vaka çözümleme ve tedavi edici uygulama yaklaşımlarını uzmanlık derecesinde açıklar.
2) Teorik bilgiyi klinik uygulamaya dönüştürme becerisine sahiptir.
3) Alandaki bilimsel gelişmeleri değerlendirme, araştırma soruları üretme, araştırma metodolojisi temel bilgisiyle desen tasarlama becerileri kullanır.
4) Klinik Psikoloji alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerilerini yazılı ve sözlü iletişim yollarıyla paylaşır.
5) Klinik alanındaki akademik bilgi ve becerilerini (klinik görüşme ve değerlendirme yürütme, vaka formülasyonu geliştirme, terapi yöntemlerini belirleyerek tedavi planı oluşturma, psikolojik bir krize müdahele etme vb.) bilimsel, etik, kültürel ve toplumsal değerleri temel alarak geliştirir.
6) Öğrenmenin üniversite eğitim süreci ile sınırlı kalmayacağını kavrar, yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.
7) Klinik çalışmalarında karşılaştığı farklı durumlarda inisiyatif alır, uygular, sorunları kendi başına bağımsız bir şekilde çözer. Gerekirse süpervizyona başvurur.