ANASAYFAKURUMSAL BİLGİLEREĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI Grafik TasarımıSERTİFİKA PROGRAMLARIÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER, KAYNAKLAR VE SERVİSLERİLAVE VE DESTEKLEYİCİ BİLGİLER

GRAFİK TASARIMI LİSANS PROGRAMI

Kazanılan Yeterlilik
Program Süresi (Yıl)
Toplam AKTS Kredisi
Öğretim Şekli
Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı


Lisans Derecesi


4


240


Örgün
  • TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011): 6. Düzey
  • QF-EHEA: 1. Düzey
  • TYÇ Yeterlilik Türü: Lisans
  • ISCED Temel Öğrenme Alanı: 21 (1997), 021 (2013)

GENEL BİLGİ

Grafik tasarım bir mesajı, imgeyi veya düşünceyi görselleştirmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde, iki boyutlu veya üç boyutlu olarak organize edilmesini içeren yaratıcı bir süreçtir.
Grafik Tasarım olarak adlandırılan bir grup insana belirli bir mesajı veya bir bilgiyi iletmek için çok sayıda sanatsal ve profesyonel disiplin kullanan stratejik bir sanattır. Grafik Tasarım terimi, Görsel İletişim veya İletişim Tasarımı olarak da adlandırılır. Bir tasarımın yaratıcı süreci genellikle bir grafik tasarımcı ve bir müşteriyi içerir. Tasarımcı, nihai sonucu elde etmek için farklı tipografi becerilerini, görüntüleri, kelimeleri, görsel sanatları ve sayfa düzeni tekniklerini birleştirebilir. Tasarımcı, çeşitli grafik yazılım programlarının yardımıyla web sitesi, poster veya paket gibi farklı ortamlarda çeşitli tasarım öğeleri düzenler.
Görsel iletişimin temelini oluşturan grafik tasarım, günümüz dünyasında reklam ilanlarında, kitap kapak tasarımlarında, dergilerde, broşürlerde, web tasarımlarında, ambalaj tasarımlarında, afişlerde ve çeşitli ürünlerde görülmektedir.
Baskı, ekran, hareketli film, animasyon/canlandırma, iç mimari, ambalaj tasarımı gibi birçok ortamda dijital olarak veya klasik yöntemde uygulanabilir.
Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Beykoz Üniversitesi Eğitim-Öğretim Modeli doğrultusunda seçmeli ve zorunlu temel alan dersleri, uzmanlık alanı dersleri, yetkinlik geliştirme dersleri ve işyerinde uygulama eğitiminden oluşur. Öğrenciler dersler yanında, konferanslar ve seminerler yoluyla mesleğin önde gelen akademisyenlerinin ve profesyonellerinin deneyimlerinden yararlanma olanağını elde ederler, eğitimleri sırasında iş dünyasının gerçekleriyle tanışırlar.

Grafik Tasarımı Lisans Programından mezun olanlar tasarım alanında kamu sektöründe ve özel sektörde çalışırlar. Mezunlar bu alanlarda çalışabilmek üzere gerekli temel ve teknik bilgilerle ve iletişim, yabancı dil, takım çalışması gibi becerilerle donatılmış olarak yetiştirilirler. Programdan mezun olan öğrenciler eğitimlerine lisansüstü düzeyde devam edebilirler.

Program hakkında daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.