ANASAYFAKURUMSAL BİLGİLEREĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)SERTİFİKA PROGRAMLARIÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER, KAYNAKLAR VE SERVİSLERİLAVE VE DESTEKLEYİCİ BİLGİLER

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) LİSANS PROGRAMI

Kazanılan Yeterlilik
Program Süresi (Yıl)
Toplam AKTS Kredisi
Öğretim Şekli
Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı


Lisans Derecesi


4


240


Örgün
  • TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011): 6. Düzey
  • QF-EHEA: 1. Düzey
  • TYÇ Yeterlilik Türü: Lisans
  • ISCED Temel Öğrenme Alanı: 48,52 (1997), 061,071 (2013)

GENEL BİLGİ

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Programı lisans düzeyinde öğrenim veren bir programdır. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Bilgisayar Mühendisliği Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar ve Bilgisayar Mühendisi Ünvanını alırlar.

Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programına öğrenci kabulü Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavda adayların aldıkları puanlarına göre öğrenciler seçtikleri bölümlere yerleştirir. Programa ayrıca kurum içi yatay geçiş, kurum dışı yatay geçiş, dikey geçiş ve yurt dışı öğrenci kabulü yoluyla da öğrenci kabulü yapılır. Önceki öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve Beykoz Üniversitesi’nin ilgili yönergesine göre yapılır.

Beykoz Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Programı mezunlarını, alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak, yenilikçi ve girişimci mühendisler olarak yetiştirmeyi hedefler.

Beykoz Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı Beykoz Üniversitesi’nin, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nin ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün vizyonu ve misyonu ve Beykoz Üniversitesi Eğitim-Öğretim Modeli doğrultusunda, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) yeterlilikleri ve ilgili ulusal (MÜDEK) ve uluslararası (ABET) akreditasyon kuruluşlarını koşullarını sağlayacak şekilde hazırlanmıştır.

Beykoz Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Programı Beykoz Üniversitesi Eğitim-Öğretim Modeli doğrultusunda seçmeli ve zorunlu temel alan dersleri, uzmanlık alanı dersleri, yetkinlik geliştirme dersleri ve işyerinde uygulama eğitiminden oluşur. Öğrenciler dersler yanında, konferanslar ve seminerler yoluyla mesleğin önde gelen akademisyenlerinin ve profesyonellerinin deneyimlerinden yararlanma olanağını elde ederler, eğitimleri sırasında iş dünyasının gerçekleriyle tanışırlar.

Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programından mezun olanlar bilişim alanında kamu sektöründe ve özel sektörde çalışırlar. Mezunlar bu alanlarda çalışabilmek üzere gerekli temel ve teknik bilgilerle ve iletişim, yabancı dil, takım çalışması gibi becerilerle donatılmış olarak yetiştirilirler. Programdan mezun olan öğrenciler eğitimlerine lisansüstü düzeyde devam edebilirler.


Program hakkında daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.