KLİNİK PSİKOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Kazanılan Yeterlilik
Program Süresi (Yıl)
Toplam AKTS Kredisi
Öğretim Şekli
Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı
2


120


TYÇ Yeterlilik Türü: Tezli Yüksek Lisans
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011): 7. Düzey
QF-EHEA: 2. Düzey
Yönelim: Akademik
Sınıflandırma (ISCED 2013):031 Temel Öğrenme Alanı:22,31
Kategori: Ana Yeterlilik

GENEL BİLGİ

Klinik psikoloji, insanın psikolojik uyum sorunlarını, rahatsızlıklarını ve işlev kaybını anlamak, yordamak ve azaltmak için bilim, teori ve uygulamayı birleştiren bir alandır. Psikoloji biliminin bir alt dalı ve uygulamalı bir bilim olan klinik psikoloji insanın yaşam boyu kişisel gelişimi inceler ve destekler. Klinik psikologlar her kültürde ve sosyo-ekonomik seviyede farklı yaş gruplarındaki insanlar için geçerli davranışsal, duygusal, zihinsel, biyolojik ve sosyal faktörlere odaklanarak psikolojik sağlık ve esenlik sorunlarını araştırır, açıklar, terapi yöntemleri geliştirerek sağaltım sağlar. Yetkin bir psikolog klinik değerlendirme, psikoterapi uygulamaları, eğitim, klinik süpervizyon ve konsültasyon, araştırma ve yayın yapma alanlarında hizmet verir.