BİLİŞİM GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİSİ ÖNLİSANS PROGRAMI

Kazanılan Yeterlilik
Program Süresi (Yıl)
Toplam AKTS Kredisi
Öğretim Şekli
Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı
2


120


TYÇ Yeterlilik Türü: Önlisans (Mesleki)
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011): 5. Düzey
QF-EHEA: Kısa Düzey
Yönelim: Önlisans (Mesleki)
Sınıflandırma (ISCED 2013): Temel Öğrenme Alanı:48
Kategori: Ana Yeterlilik

PROGRAM EĞİTİM HEDEFLERİ (PEH)

Program Eğitim Hedefleri (PEH), programdan mezun olan öğrencilerin mezuniyetlerinden birkaç yıl sonra iş ve/veya akademik yaşamlarında ulaşmaları beklenen hedefleri ifade eder. Bu bağlamda, bu program için belirlenmiş olan Program Eğitim Hedefleri aşağıda verilmektedir:
1 Bilişim güvenliği teknolojisi alanında donanımlı ve yetkin olmaları,
2 Bilişim Güvenliği alanında yaşanabilecek problemlere algoritmik düşünceyi, analitik yöntemleri ve yeni nesil siber güvenlik araç ve yazılımları kullanarak çözüm üretebilmeleri,
3 Sektörlerin beklentileri doğrultusunda 21. yüzyıl yetkinliklerine sahip olmaları,
4 Bilişim Güvenliği alanında uygulama becerisine sahip olmaları,