ANASAYFAKURUMSAL BİLGİLEREĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI İç Mimarlık ve Çevre TasarımıSERTİFİKA PROGRAMLARIÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER, KAYNAKLAR VE SERVİSLERFAYDALI LİNKLER VE DÖKÜMANLARİLAVE VE DESTEKLEYİCİ BİLGİLER

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI LİSANS PROGRAMI

Kazanılan Yeterlilik
Program Süresi (Yıl)
Toplam AKTS Kredisi
Öğretim Şekli
Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı


Lisans Derecesi


4


240


Örgün
  • TYÇ Yeterlilik Türü: Lisans
  • TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011): 6. Düzey
  • QF-EHEA: 1. Düzey
  • Yönelim: Akademik
  • Sınıflandırma (ISCED 2013):021,052,053,073,103 Temel Öğrenme Alanı:21,58
  • Kategori: Ana Yeterlilik

PEH İLE KÖÇ VE PÖÇ İLİŞKİSİ

(Üniversitemizdeki eğitim-öğretim programlarının öğrenme çıktıları, program eğitim hedefleri ve kurumsal düzeyde tanımlanmış olan kurumsal öğrenme çıktıları göz önünde bulundurularak tasarlanmaktadır. Aşağıdaki matris, ilgili eğitim-öğretim programı için tanımlanmış olan program öğrenme çıktıları ile programın eğitim hedefleri ve kurumsal öğrenme çıktıları arasındaki bağı göstermektedir.)
PROGRAM EĞİTİM HEDEFLERİ (PEH)
KİLİT PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI (KPÖÇ)
KURUMSAL ÖĞRENME ÇIKTILARI (KÖÇ)
KPÖÇ1 KPÖÇ2 KPÖÇ3 KPÖÇ4 KPÖÇ5
-Alanı ile ilgili güncel konuları takip edebilen -İş Yapma Problem Çözme Ve Çatışma Yönetimi
-İç mekan ve yakın çevresinin sorunlarının çözümünde; analitik, akılcı ve eleştirel düşünebilen -Liderlik Ve Takım Çalışması
-Evrensel tasarım ilkelerine duyarlı ve özgün tasarımlar yapabilen, -Etik ve Sosyal Sorumluluk
-Mesleki etiğe ve ilgili mevzuatlara uygun davranabilen, -Yazılı ve Sözlü İletişim Ve Etkileşim
-Pojelerde, farklı disiplinlerle bir arada çalışmaya yatkın, ekip çalışmasına uyum sağlayabilecek ve karar verme aşamalarında yetkin, -Eleştirel Düşünebilme, Yaratıcı ve Yenilikçi Düşünce Geliştirme
-Stratejik ve Girişimci Anlayış Geliştirebilme
-Sorumluluk Alma ve Bağımsız Karar Verebilme
-Değişimi Yönetebilme
-Öğrenmeyi Öğrenme, Kişisel ve Sosyal Gelişim
-Küresel Bakış Açısı Geliştirme
-Teknolojiyi Kullanabilme ve Dijital Yeterlilik
-Kültürel Bilinç ve İfade
-Sosyal ve Yurttaşlık Yeterliliği
-Yabancı Dilde İletişim