ANASAYFAKURUMSAL BİLGİLEREĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI Klinik Psikoloji TezliSERTİFİKA PROGRAMLARIÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER, KAYNAKLAR VE SERVİSLERFAYDALI LİNKLER VE DÖKÜMANLARİLAVE VE DESTEKLEYİCİ BİLGİLER

KLİNİK PSİKOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Kazanılan Yeterlilik
Program Süresi (Yıl)
Toplam AKTS Kredisi
Öğretim Şekli
Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı


Yüksek Lisans Derecesi


2


120


Örgün
  • TYÇ Yeterlilik Türü: Tezli Yüksek Lisans
  • TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011): 7. Düzey
  • QF-EHEA: 2. Düzey
  • Yönelim: Akademik
  • Sınıflandırma (ISCED 2013):031 Temel Öğrenme Alanı:22,31
  • Kategori: Ana Yeterlilik

PEH İLE KÖÇ VE PÖÇ İLİŞKİSİ

(Üniversitemizdeki eğitim-öğretim programlarının öğrenme çıktıları, program eğitim hedefleri ve kurumsal düzeyde tanımlanmış olan kurumsal öğrenme çıktıları göz önünde bulundurularak tasarlanmaktadır. Aşağıdaki matris, ilgili eğitim-öğretim programı için tanımlanmış olan program öğrenme çıktıları ile programın eğitim hedefleri ve kurumsal öğrenme çıktıları arasındaki bağı göstermektedir.)
PROGRAM EĞİTİM HEDEFLERİ (PEH)
KİLİT PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI (KPÖÇ)
KURUMSAL ÖĞRENME ÇIKTILARI (KÖÇ)
KPÖÇ1 KPÖÇ2 KPÖÇ3 KPÖÇ4 KPÖÇ5 KPÖÇ6 KPÖÇ7
-Psikopatoloji ve psikoterapi teorilerini ve araştırma bulgularını eleştirel bir gözle okuma, değerlendirme ve tartışma. -İş Yapma Problem Çözme Ve Çatışma Yönetimi
-Temel becerileri kazanmış olarak klinik değerlendirme ve psikoterapi uygulamaları yürütme. -Liderlik Ve Takım Çalışması
-Bilimsel kanıt temelli psikoterapileri uygulamalarında deneyim kazanma. -Etik ve Sosyal Sorumluluk
-Araştırma soruları üretme ve temel araştırma metodolojisi bilgisiyle bunları sınayabilecek çalışmalar tasarlama ve yürütme -Yazılı ve Sözlü İletişim Ve Etkileşim
-Klinik uygulama ve araştırma alanlarında mesleki değerler ve etik ilkeler doğrultusunda yüksek standartlar benimseyerek çalışma. -Eleştirel Düşünebilme, Yaratıcı ve Yenilikçi Düşünce Geliştirme
-Stratejik ve Girişimci Anlayış Geliştirebilme
-Sorumluluk Alma ve Bağımsız Karar Verebilme
-Değişimi Yönetebilme
-Öğrenmeyi Öğrenme, Kişisel ve Sosyal Gelişim
-Küresel Bakış Açısı Geliştirme
-Teknolojiyi Kullanabilme ve Dijital Yeterlilik
-Kültürel Bilinç ve İfade
-Sosyal ve Yurttaşlık Yeterliliği
-Yabancı Dilde İletişim