ANASAYFAKURUMSAL BİLGİLEREĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI Grafik TasarımıSERTİFİKA PROGRAMLARIÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER, KAYNAKLAR VE SERVİSLERİLAVE VE DESTEKLEYİCİ BİLGİLER

GRAFİK TASARIMI LİSANS PROGRAMI

Kazanılan Yeterlilik
Program Süresi (Yıl)
Toplam AKTS Kredisi
Öğretim Şekli
Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı


Lisans Derecesi


4


240


Örgün
  • TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011): 6. Düzey
  • QF-EHEA: 1. Düzey
  • TYÇ Yeterlilik Türü: Lisans
  • ISCED Temel Öğrenme Alanı: 21 (1997), 021 (2013)

PROGRAM PROFİLİ

Beykoz Üniversitesi Grafik Tasarımı Lisans Programı Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (QF-EHEA)'nde 1. düzey, Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL) ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'de 6. Düzeyde tanımlanan bilgi ağırlıklı bir lisans programıdır. İlgili olduğu alanda ihtiyaçlarını karşılayacak, mezunların ilgili sektör ya da sektörlerde istihdamına yönelik ileri düzeyde bilgi ve pratik uygulama yeterlilikleri kazandırmak için tasarlanmıştır.

Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED-1997), (ISCED-2013)" ile Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ile ISCED Program Yeterlilik Düzeyini (2011) gösteren eğitim alan ve düzey kodları aşağıda verilmiştir:

•ISCED (1997) Eğitim Alan Kodu: 21- Sanatlar
•ISCED (2013) Eğitim Alan Kodu: 021- Sanatlar
•ISCED (2011) Program Yeterlilik Düzeyi:2, Kategorisi (Profili):21, Alt Kategorisi: 212-Akademik Ağırlıklı Lisans Derecesi

•TYÇ ve TYYÇ Düzeyi: 2
•TYYÇ Temel Alan Kodu: 21- Sanat
•TYYÇ Yeterlilik Türü (Profili): Bilgi Ağırlıklı Lisans Derecesi