ANASAYFAKURUMSAL BİLGİLEREĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI İç Mimarlık ve Çevre TasarımıSERTİFİKA PROGRAMLARIÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER, KAYNAKLAR VE SERVİSLERFAYDALI LİNKLER VE DÖKÜMANLARİLAVE VE DESTEKLEYİCİ BİLGİLER

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI LİSANS PROGRAMI

Kazanılan Yeterlilik
Program Süresi (Yıl)
Toplam AKTS Kredisi
Öğretim Şekli
Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı


Lisans Derecesi


4


240


Örgün
  • TYÇ Yeterlilik Türü: Lisans
  • TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011): 6. Düzey
  • QF-EHEA: 1. Düzey
  • Yönelim: Akademik
  • Sınıflandırma (ISCED 2013):021,052,053,073,103 Temel Öğrenme Alanı:21,58
  • Kategori: Ana Yeterlilik

PROGRAM PROFİLİ

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Programı Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (QF-EHEA)'nde 1. düzey, Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL) ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'de 6. Düzeyde tanımlanan bilgi ağırlıklı bir lisans programıdır. İlgili olduğu alanda ihtiyaçlarını karşılayacak, mezunların ilgili sektör ya da sektörlerde istihdamına yönelik ileri düzeyde bilgi ve pratik uygulama yeterlilikleri kazandırmak için tasarlanmıştır.

Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED-1997), (ISCED-2013)" ile Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ile ISCED Program Yeterlilik Düzeyini (2011) gösteren eğitim alan ve düzey kodları aşağıda verilmiştir:

•ISCED (1997) Eğitim Alan Kodu: 21- Sanatlar ve 58- Mimarlık ve Yapı
•ISCED (2013) Eğitim ve Öğretim Alan Kodu: 021- Sanatlar ve 073 – Mimarlık ve Konstrüksiyon
•ISCED (2011) Program Yeterlilik Düzeyi:2, Kategorisi (Profili):21, Alt Kategorisi: 212-Akademik Ağırlıklı Lisans Derecesi

•TYÇ ve TYYÇ Düzeyi: 2
•TYYÇ Temel Alan Kodu: 21- Sanat ve 58- Tasarım
•TYYÇ Yeterlilik Türü (Profili): Bilgi Ağırlıklı Lisans Derecesi

(Programın kilit program öğrenme çıktıları, öğrenme ve öğretme yöntemleri, ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile genel ve alana özgü kazandırdığı yetkinlikleri ve istihdam olanaklarını açıklayan bilgileri bu sayfanın ilgili menülerinde görebilirsiniz.)