ANASAYFAKURUMSAL BİLGİLEREĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI Sivil Havacılık Kabin HizmetleriSERTİFİKA PROGRAMLARIÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER, KAYNAKLAR VE SERVİSLERFAYDALI LİNKLER VE DÖKÜMANLARİLAVE VE DESTEKLEYİCİ BİLGİLER

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI

Kazanılan Yeterlilik
Program Süresi (Yıl)
Toplam AKTS Kredisi
Öğretim Şekli
Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı


Önlisans Derecesi


2


120


Örgün
  • TYÇ Yeterlilik Türü: Önlisans
  • TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011): 5. Düzey
  • QF-EHEA: Kısa Düzey
  • Yönelim: Önlisans (Mesleki)
  • Sınıflandırma (ISCED 2013): Temel Öğrenme Alanı:84
  • Kategori: Ana Yeterlilik

PROGRAM PROFİLİ

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ önlisans programı Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (QF-EHEA)'nde kısa düzey, Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL) ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'de 5. Düzeyde tanımlanan, mesleki eğitim ve uygulama ağırlıklı bir önlisans programıdır. İlgili olduğu alan ve düzeyde işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak, mezunların ilgili sektör ya da sektörlerde istihdamına yönelik temel düzeyde bilgi ve pratik uygulama yeterlilikleri kazandırmak için tasarlanmıştır.

Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED-1997), (ISCED-2013)" ile Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ile ISCED Program Yeterlilik Düzeyi (2011) ni gösteren eğitim alan ve düzey kodları aşağıda verilmiştir:

•ISCED (1997) Eğitim Alan Kodu: 84- Ulaştırma Hizmetleri
•ISCED (2013) Eğitim Alan Kodu: 104- Ulaştırma Hizmetleri
•ISCED (2011) Program Yeterlilik Düzeyi: 5, Categorisi (Profili): 55, Alt Categorisi: 554 - Mesleki Eğitim Ağırlıklı Önlisans Derecesi

• TYÇ ve TYYÇ Düzeyi: 5
•TYYÇ Temel Alan Kodu: 84 - Ulaştırma Hizmetleri
•TYYÇ Yeterlilik Türü (Profili): Mesleki Eğitim Ağırlıklı Önlisans Derecesi

(Programın kilit program öğrenme çıktıları, öğrenme ve öğretme yöntemleri, ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile genel ve alana özgü kazandırdığı yetkinlikleri ve istihdam olanaklarını açıklayan bilgileri bu sayfanın ilgili menülerinde görebilirsiniz.)