BİLİŞİM GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİSİ ÖNLİSANS PROGRAMI

Kazanılan Yeterlilik
Program Süresi (Yıl)
Toplam AKTS Kredisi
Öğretim Şekli
Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı
2


120


TYÇ Yeterlilik Türü: Önlisans (Mesleki)
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011): 5. Düzey
QF-EHEA: Kısa Düzey
Yönelim: Önlisans (Mesleki)
Sınıflandırma (ISCED 2013): Temel Öğrenme Alanı:48
Kategori: Ana Yeterlilik

PROGRAM PROFİLİ

Bilişim Güvenliği Teknolojisi önlisans programı Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (QF-EHEA)'nde kısa düzey, Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL) ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'de 5. Düzeyde tanımlanan, mesleki eğitim ve uygulama ağırlıklı bir önlisans programıdır. İlgili olduğu alan ve düzeyde işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak, mezunların ilgili sektör ya da sektörlerde istihdamına yönelik temel düzeyde bilgi ve pratik uygulama yeterlilikleri kazandırmak için tasarlanmıştır.

Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED-1997), (ISCED-2013)" ile Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ile ISCED Program Yeterlilik Düzeyi (2011) ni gösteren eğitim alan ve düzey kodları aşağıda verilmiştir:

•ISCED (1997) Eğitim Alan Kodu: 48- Bilgisayar
•ISCED (2013) Eğitim Alan Kodu: 61- Bilgi ve İletişim Teknolojileri
•ISCED (2011) Program Yeterlilik Düzeyi: 5, Categorisi (Profili): 55, Alt Categorisi: 554 - Mesleki Eğitim Ağırlıklı Önlisans Derecesi

•TYÇ ve TYYÇ Düzeyi: 5
•TYYÇ Temel Alan Kodu: 48 - Bilgisayar
•TYYÇ Yeterlilik Türü (Profili): Mesleki Eğitim Ağırlıklı Önlisans Derecesi

(Programın kilit program öğrenme çıktıları, öğrenme ve öğretme yöntemleri, ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile genel ve alana özgü kazandırdığı yetkinlikleri ve istihdam olanaklarını açıklayan bilgileri bu sayfanın ilgili menülerinde görebilirsiniz.)