ANASAYFAKURUMSAL BİLGİLEREĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI İşletme (İngilizce) TezliSERTİFİKA PROGRAMLARIÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER, KAYNAKLAR VE SERVİSLERFAYDALI LİNKLER VE DÖKÜMANLARİLAVE VE DESTEKLEYİCİ BİLGİLER

İŞLETME (İNGİLİZCE) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Kazanılan Yeterlilik
Program Süresi (Yıl)
Toplam AKTS Kredisi
Öğretim Şekli
Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı


Yüksek Lisans Derecesi


2


120


Örgün
  • TYÇ Yeterlilik Türü: Tezli Yüksek Lisans
  • TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011): 7. Düzey
  • QF-EHEA: 2. Düzey
  • Yönelim: Akademik
  • Sınıflandırma (ISCED 2013):041 Temel Öğrenme Alanı:34
  • Kategori: Ana Yeterlilik

PROGRAM PROFİLİ

İşletme İngilizce (Tezli) Yüksek Lisans Programı Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (QF-EHEA)'nde 2. düzey, Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL) ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'de 7. Düzeyde tanımlanan akademik ağırlıklı bir yüksek lisans programıdır. İlgili olduğu alan ve düzeyde işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak, mezunların ilgili sektör ya da sektörlerde istihdamına yönelik ileri düzeyde bilgi ve pratik uygulama yeterlilikleri kazandırmak için tasarlanmıştır.

Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED-1997), (ISCED-2013)" ile Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ile ISCED Program Yeterlilik Düzeyi (2011) ni gösteren eğitim alan ve düzey kodları aşağıda verilmiştir:
SCED (1997) Eğitim Alan Kodu: 34- İşletme ve Yönetim
•ISCED (2013) Eğitim Alan Kodu: 041- İşletme ve Yönetim
•ISCED (2011) Program Yeterlilik Düzeyi: 7, Categorisi (Profili): 74, Alt Categorisi: 743 - Akademik Ağırlıklı Lisans Derecesi

•TYÇ ve TYYÇ Düzeyi: 7
•TYYÇ Temel Alan Kodu: 34- İşletme
•TYYÇ Yeterlilik Türü (Profili): Bilgi Ağırlıklı Lisans Derecesi

(Programın kilit program öğrenme çıktıları, öğrenme ve öğretme yöntemleri, ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile genel ve alana özgü kazandırdığı yetkinlikleri ve istihdam olanaklarını açıklayan bilgileri bu sayfanın ilgili menülerinde görebilirsiniz.)