ANASAYFAKURUMSAL BİLGİLEREĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI Uluslararası Ticaret ve Lojistik Uzaktan Eğitim TezsizSERTİFİKA PROGRAMLARIÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER, KAYNAKLAR VE SERVİSLERFAYDALI LİNKLER VE DÖKÜMANLARİLAVE VE DESTEKLEYİCİ BİLGİLER

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Kazanılan Yeterlilik
Program Süresi (Yıl)
Toplam AKTS Kredisi
Öğretim Şekli
Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı


Yüksek Lisans Derecesi


1.5


90


Uzaktan
  • TYÇ Yeterlilik Türü: Tezsiz Yüksek Lisans
  • TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011): 7. Düzey
  • QF-EHEA: 2. Düzey
  • Yönelim: Akademik
  • Sınıflandırma (ISCED 2013): Temel Öğrenme Alanı:34
  • Kategori: Ana Yeterlilik

PROGRAM PROFİLİ

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Tezli) Yüksek Lisans Programı Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (QF-EHEA)'nde 2. düzey, Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL) ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'de 7. Düzeyde tanımlanan akademik ağırlıklı bir yüksek lisans programıdır. İlgili olduğu alan ve düzeyde işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak, mezunların ilgili sektör ya da sektörlerde istihdamına yönelik ileri düzeyde bilgi ve pratik uygulama yeterlilikleri kazandırmak için tasarlanmıştır.

Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED-1997), (ISCED-2013)" ile Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ile ISCED Program Yeterlilik Düzeyi (2011) ni gösteren eğitim alan ve düzey kodları aşağıda verilmiştir:

•ISCED (1997) Eğitim Alan Kodu: 34- İşletme ve Yönetim
•ISCED (2013) Eğitim Alan Kodu: 041- İşletme ve Yönetim
•ISCED (2011) Program Yeterlilik Düzeyi: 7, Categorisi (Profili): 74, Alt Categorisi: 747 - Akademik Eğitim Ağırlıklı Yükseklisans Derecesi

• TYÇ ve TYYÇ Düzeyi: 7
•TYYÇ Temel Alan Kodu: 21,22 – Sanat, Beşeri Bilimler
•TYYÇ Yeterlilik Türü (Profili): Akademik Eğitim Ağırlıklı Yükseklisans Derecesi