ANASAYFAKURUMSAL BİLGİLEREĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI İletişim Tasarımı ve Göstergebilim TezsizSERTİFİKA PROGRAMLARIÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER, KAYNAKLAR VE SERVİSLERFAYDALI LİNKLER VE DÖKÜMANLARİLAVE VE DESTEKLEYİCİ BİLGİLER

İLETİŞİM TASARIMI VE GÖSTERGEBİLİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Kazanılan Yeterlilik
Program Süresi (Yıl)
Toplam AKTS Kredisi
Öğretim Şekli
Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı


Yüksek Lisans Derecesi


1.5


90


Örgün
  • TYÇ Yeterlilik Türü: Tezsiz Yüksek Lisans
  • TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011): 7. Düzey
  • QF-EHEA: 2. Düzey
  • Yönelim: Akademik
  • Sınıflandırma (ISCED 2013): Temel Öğrenme Alanı:21,22
  • Kategori: Ana Yeterlilik

PROGRAM PROFİLİ

İletişim Tasarımı ve Göstergebilim yüksek lisans programı (tezli/tezsiz) Avrupa Yüksek Öğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (QF-EHEA)'nde 2.düzey, Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL) ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ile Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'de 7. Düzeyde tanımlanan bir yüksek lisans programıdır. İlgili olduğu alan ve düzeyde kurumların ihtiyaçlarını karşılayacak, mezunların ilgili sektör ya da sektörlerde istihdamına yönelik lisansüstü düzeyde bilgi ve pratik uygulama yeterlilikleri kazandırmak için tasarlanmıştır.