KLİNİK PSİKOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Kazanılan Yeterlilik
Program Süresi (Yıl)
Toplam AKTS Kredisi
Öğretim Şekli
Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı
2


120


TYÇ Yeterlilik Türü: Tezli Yüksek Lisans
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011): 7. Düzey
QF-EHEA: 2. Düzey
Yönelim: Akademik
Sınıflandırma (ISCED 2013):031 Temel Öğrenme Alanı:22,31
Kategori: Ana Yeterlilik

PROGRAM PROFİLİ

Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programı Avrupa Yüksek Öğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (QF-EHEA)'nde 2.düzey, Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL) ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ile Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'de 7. Düzeyde tanımlanan bir yüksek lisans programıdır. İlgili olduğu alan ve düzeyde kurumların ihtiyaçlarını karşılayacak, mezunların ilgili sektör ya da sektörlerde istihdamına yönelik lisansüstü düzeyde bilgi ve pratik uygulama yeterlilikleri kazandırmak için tasarlanmıştır.