ANASAYFAKURUMSAL BİLGİLEREĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI Klinik Psikoloji TezsizSERTİFİKA PROGRAMLARIÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER, KAYNAKLAR VE SERVİSLERFAYDALI LİNKLER VE DÖKÜMANLARİLAVE VE DESTEKLEYİCİ BİLGİLER

KLİNİK PSİKOLOJİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Kazanılan Yeterlilik
Program Süresi (Yıl)
Toplam AKTS Kredisi
Öğretim Şekli
Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı


Yüksek Lisans Derecesi


1.5


90


Örgün
  • TYÇ Yeterlilik Türü: Tezsiz Yüksek Lisans
  • TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011): 7. Düzey
  • QF-EHEA: 2. Düzey
  • Yönelim: Akademik
  • Sınıflandırma (ISCED 2013):031 Temel Öğrenme Alanı:22,31
  • Kategori: Ana Yeterlilik

PROGRAM PROFİLİ

Klinik Psikoloji (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (QF-EHEA)'nde 2. düzey, Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL) ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'de 7. Düzeyde tanımlanan akademik ağırlıklı bir yüksek lisans programıdır. Program, ruh sağlığı alanında hizmet veren hastanelerde ve kamu ve özel kuruluşlarda mezunların istihdam edilebilecek ve girişimci psikologların kendi işlerini kurabileceği mezunlar vermektedir. Bu doğrultuda klinik psikoloji, değerlendirme ve psikoterapi alanlarında teorik bilgi ve süpervizyon altında uygulama kazandırır. Programda teorik ve uygulamalı konuların dengeli bir dağılım göstermesi dikkate alınmıştır.