ANASAYFAKURUMSAL BİLGİLEREĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) TezsizSERTİFİKA PROGRAMLARIÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER, KAYNAKLAR VE SERVİSLERFAYDALI LİNKLER VE DÖKÜMANLARİLAVE VE DESTEKLEYİCİ BİLGİLER

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Kazanılan Yeterlilik
Program Süresi (Yıl)
Toplam AKTS Kredisi
Öğretim Şekli
Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı


Yüksek Lisans Derecesi


1.5


90


Örgün
  • TYÇ Yeterlilik Türü: Tezsiz Yüksek Lisans
  • TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011): 7. Düzey
  • QF-EHEA: 2. Düzey
  • Yönelim: Akademik
  • Sınıflandırma (ISCED 2013): Temel Öğrenme Alanı:48,52
  • Kategori: Ana Yeterlilik

PROGRAM PROFİLİ

Beykoz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Tezsiz Yüksek Lisans Programı Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesinde (QF-EHEA) 2. Düzey, Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL) ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde (TYYÇ) 7. Düzeyde tanımlanan akademik ağırlıklı bir yüksek lisans programıdır. Program Beykoz Üniversitesi’nin vizyonu ve misyonu ve Beykoz Üniversitesi Eğitim-Öğretim Modeli doğrultusunda, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) yeterlilikleri ve ilgili ulusal (MÜDEK) ve uluslararası (ABET) akreditasyon kuruluşlarının koşullarını sağlayacak şekilde hazırlanmıştır.

Programın, Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED1997, ISCED 2011, ISCED-2013) ile Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine (TYYÇ) göre sınıflandırmasını gösteren alan ve düzey kodları aşağıda verilmiştir:

•ISCED 1997 ve ISCED 2011 Eğitim Alan Kodu: 48- Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve 52- Mühendislik
•ISCED (2013) Eğitim Alan Kodu: 61- Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve 71- Mühendislik

•TYÇ ve TYYÇ Düzeyi: 7
•TYYÇ Temel Alan Kodu: 48- Bilgisayar ve 52- Mühendislik
•TYYÇ Yeterlilik Türü (Profili): Akademik Ağırlıklı Lisans Derecesi

(Programın kilit program öğrenme çıktıları, öğrenme ve öğretme yöntemleri, ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile genel ve alana özgü kazandırdığı yetkinlikleri ve istihdam olanaklarını açıklayan bilgileri bu sayfanın ilgili menülerinde görebilirsiniz.)