ANASAYFAKURUMSAL BİLGİLEREĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI Bilişim Güvenliği TeknolojisiSERTİFİKA PROGRAMLARIÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER, KAYNAKLAR VE SERVİSLERFAYDALI LİNKLER VE DÖKÜMANLARİLAVE VE DESTEKLEYİCİ BİLGİLER

DERSİN GENEL BİLGİLERİ

Ders Kodu Ders Adı Yıl Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
50613METOZ-BGP0063 Güvenlik Olay Yönetimi 2 Güz 2 0 2 3
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi: Önlisans      TYYÇ:5. Düzey      QF-EHEA:Kısa Düzey      EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Ön/Yan Koşulu: Yoktur
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğretim Görevlisi MURAT DEMİRCİ
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: Öğretim Görevlisi MURAT DEMİRCİ
Dersin Kategorisi: Mesleki Alan

BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI

Dersin Amacı ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, güvenlik olay yönetimi ile ilgili temel kavramları ve süreçleri öğretmektir.
Dersin İçeriği: Loglama, Log yönetimi, bilgi güvenliği, olay yönetimi, Server Active Directory kurulumu, Event Log: Log Politika ayarları, Active Directory Event Log: Log Analizi, SIEM: Uygulamaların kurulumu, Veri toplama ve analiz işlemleri, Veri modelleri ve grafikler, Siber Olaylara Müdahale Süreçleri (SOME), SGOM, Veri analiz uygulamaları, Vaka analizleri

Dersin Öğrenme Çıktıları (DÖÇ)

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ), dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerin kendilerinden sahip olmaları beklenen bilgi, beceri ve yetkinlikleri ifade eder. Bu bağlamda, bu ders için tanımlanmış olan Ders Öğrenme Çıktıları aşağıda verilmektedir.
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Log kavramını öğrenir.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Logları uzak sistemlerde saklama becerisi kazanır.
  2) Kritik loglar için alarm ve raporlama yapılarını oluşturabilir.
  3) Splunk uygulamasını kullanma becerisi kazanır.
Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Beklenmedik bir siber olayın (siber saldırının) gerçekleşmesi durumunda izlenmesi gereken adımları öğrenir.

Haftalık Ders Planı

Hafta Konu
Materyal Paylaşımı *
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Loglama ve Log yönetimi ile ilgili temel kavramlar Cenk Karaman, 2020; Log Kayıtları ve Analizi. İlgili bölümün ve elde edilecek diğer kaynakların okunması
2) Loglama ve Log yönetimi ile ilgili temel kavramlar Cenk Karaman, 2020; Log Kayıtları ve Analizi. İlgili bölümün ve elde edilecek diğer kaynakların okunması
3) Standartlar açısından Log yönetimi Cenk Karaman, 2020; Log Kayıtları ve Analizi. İlgili bölümün ve elde edilecek diğer kaynakların okunması
4) Bilgi güvenliği ve olay yönetimi Cenk Karaman, 2020; Log Kayıtları ve Analizi. İlgili bölümün ve elde edilecek diğer kaynakların okunması
5) Windows Server Active Directory kurulumu Cenk Karaman, 2020; Log Kayıtları ve Analizi. İlgili bölümün ve elde edilecek diğer kaynakların okunması
6) Event Log: Log politika ayarları Cenk Karaman, 2020; Log Kayıtları ve Analizi. İlgili bölümün ve elde edilecek diğer kaynakların okunması
7) Active Directory Event Log: Log analizi Cenk Karaman, 2020; Log Kayıtları ve Analizi. İlgili bölümün ve elde edilecek diğer kaynakların okunması
8) Ara sınav
9) SIEM: Uygulamaların kurulumu Cenk Karaman, 2020; Log Kayıtları ve Analizi. İlgili bölümün ve elde edilecek diğer kaynakların okunması
10) Veri toplama ve analiz işlemleri Cenk Karaman, 2020; Log Kayıtları ve Analizi. İlgili bölümün ve elde edilecek diğer kaynakların okunması
11) Veri toplama ve analiz işlemleri Cenk Karaman, 2020; Log Kayıtları ve Analizi. İlgili bölümün ve elde edilecek diğer kaynakların okunması
12) Veri modelleri ve grafikler Cenk Karaman, 2020; Log Kayıtları ve Analizi. İlgili bölümün ve elde edilecek diğer kaynakların okunması
13) Siber olaylara müdahale süreçleri SOME, SGOM Cenk Karaman, 2020; Log Kayıtları ve Analizi. İlgili bölümün ve elde edilecek diğer kaynakların okunması
14) Veri analiz uygulamaları Cenk Karaman, 2020; Log Kayıtları ve Analizi. İlgili bölümün ve elde edilecek diğer kaynakların okunması
15) Vaka analizleri Cenk Karaman, 2020; Log Kayıtları ve Analizi. İlgili bölümün ve elde edilecek diğer kaynakların okunması
16) Yarıyıl sonu sınavı
*Bu alan öğrencilerin ders öncesi hazırlık ve sonrası dersi pekiştirme için paylaşılan ders materyallerini içerir.

Ders İçin Zorunlu/Önerilen Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Cenk Karaman, 2020; Log Kayıtları ve Analizi

Diğer Kaynaklar: Erdal Özkaya, 2020; Siber Güvenlik: Saldırı ve Savunma Stratejileri, Buzdağı Yayınevi
Joseph Muniz, Gary McIntyre, Nadhem AlFardan, 2015; Security Operations Center: Building, Operating, and Maintaining your SOC, Cisco Press
Anton Chuvakin , Kevin Schmidt , Chris Phillips, Logging and Log Management, Elsevier Science
David R. Miller, Shon Harris, Allen Harper, Stephen VanDyke, Chris Blask, 2010; Security Information and Event Management (SIEM) Implementation, McGraw-Hill Osborne Media
Gregory Jarpey and R. Scott McCoy (Auth.), 2017; Security Operations Center Guidebook. A Practical Guide for a Successful SOC, Butterworth-Heinemann
Ric Messier, 2019; CEH v10 Certified Ethical Hacker Study Guide, Sybex
Evren Pazoğlu, 2019; M.Nezir Yücesoy, Siber Güvenlik Operasyonları Merkezi, Gazi Kitabevi

BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ

(Aşağıdaki matris, ders öğrenme çıktıları (DÖÇ) ile program öğrenme çıktıları (KPÖÇ ve APÖÇ) ile bağını ve (varsa) onlara hangi düzeyde katkı sağladığını sayısal olarak göstermektedir.

Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Öğrenme Çıktıları İlişki Matrisi

(KPÖÇ: Kilit Program Öğrenme Çıktılarını; APÖÇ: KPÖÇ ile ilişkilendirilmiş Alt Öğrenme Çıktılarını tanımlar. )
DÖÇ/PÖÇ KPÖÇ 1 KPÖÇ 2 KPÖÇ 3 KPÖÇ 4 KPÖÇ 5
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9
DÖÇ1
DÖÇ2
DÖÇ3
DÖÇ4
DÖÇ5

Dersin Program Öğrenme Çıktılarına Katkı Düzeyi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Program Öğrenme Çıktıları Katkı Oranı (1-5)
1) Bilişim güvenliği teknolojisi ve yazılım alanındaki temel, kuramsal ve uygulamalı bilgileri açıklar. 5
2) Siber varlıkları bilir ve bilgi güvenliği açısından analiz eder. 5
3) Siber güvenlik risk yönetimi sistemini deneyimler. 5
4) Bir yarı yıl boyunca iş hayatının içinde bulunarak öğrendiği teorik bilgilerini uygular. 1
5) İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri alanı ile ilişkili olarak temel düzeyde kazanır. 1

BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

Dersin Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

(Üniversitemiz genelinde kullanılan tüm öğrenme ve öğretme yöntemleri sistematik olarak yönetilmektedir. Akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda bölüm/programların öğrenme ve öğretme yöntemleri ilgili kurullarımız tarafından değerlendirilmekte ve uygun bulunursa, üniversite havuzunda toplanmaktadır. Bölüm ve programlar, kendileri için program tasarımlarına uygun olan yöntemleri bu havuzdan seçebilmektedirler. Benzer şekilde, dersler için kullanılması uygun görülen yöntemler de programlar düzeyinde belirlenmiş olan yöntemler arasından seçilebilmektedir.)
Programa Genelinde Kullanılan Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri
Ders İçin Kullanılan Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri
Anlatım
Tartışma
Vaka Çalışması
Problem Çözme
Gösterip Yaptırma
Gösterim
Laboratuvar
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Tez Hazırlama
Akran Eğitimi
Seminer
Teknik Gezi
Ders Konferansı
Beyin Fırtınası
Soru Cevap
Bireysel ve Grup Çalışması
Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama
Stüdyo Uygulamaları
Derse Aktif Katılım

Dersin Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

(Üniversitemiz genelinde kullanılan tüm ölçme ve değerlendirme yöntemleri sistematik olarak yönetilmektedir. Akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda bölüm/programların ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili kurullarımız tarafından değerlendirilmekte ve uygun bulunursa, üniversite havuzunda toplanmaktadır. Bölüm ve programlar, kendileri için program tasarımlarına uygun olan yöntemleri bu havuzdan seçebilmektedirler. Benzer şekilde, dersler için kullanılması uygun görülen yöntemler de programlar düzeyinde belirlenmiş olan yöntemler arasından seçilebilmektedir.)
Programa Genelinde Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
Ders İçin Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
Ara Sınav
Sunum
Yarıyıl Sonu Sınavı
Kısa Sınav
Rapor Değerlendirme
Ödev Değerlendirme
Sözlü sınav
Tez Sunma
Jüri Değerlendirmesi
Uygulama Sınavı
İşyerinde Uygulama Eğitimi Değerlendirmesi
Derse Aktif Katılım
Tartışmalara Katılım

DÖÇ İle Öğrenme-Öğretme Yöntemleri ve Ölçme-Değerlendirme Yöntemleri İlişki Matrisi

(Aşağıdaki matris, dersin öğrenme çıktıları ile ilişkili olarak ders için belirlenmiş olan öğrenme ve öğretme yöntem(leri) ile ölçme ve değerlendirme yöntem(leri)ni göstermektedir.)
ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
DÖÇ1 DÖÇ2 DÖÇ3 DÖÇ4 DÖÇ5
-Anlatım -Ara Sınav
-Tartışma -Sunum
-Vaka Çalışması -Yarıyıl Sonu Sınavı
-Problem Çözme -Kısa Sınav
-Gösterip Yaptırma -Rapor Değerlendirme
-Gösterim -Ödev Değerlendirme
-Laboratuvar -Sözlü sınav
-Okuma -Tez Sunma
-Ödev -Jüri Değerlendirmesi
-Proje Hazırlama -Uygulama Sınavı
-Tez Hazırlama -İşyerinde Uygulama Eğitimi Değerlendirmesi
-Akran Eğitimi -Derse Aktif Katılım
-Seminer -Tartışmalara Katılım
-Teknik Gezi
-Ders Konferansı
-Beyin Fırtınası
-Soru Cevap
-Bireysel ve Grup Çalışması
-Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama
-Stüdyo Uygulamaları
-Derse Aktif Katılım

Dersin Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin Başarı Notuna Katkısı

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Uygulama Sayısı / Yarıyıl Katkı Oranı
Kısa Sınavlar 2 % 20.00
Ara Sınavlar 1 % 30.00
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 50.00
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI % 50
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI % 50
Toplam % 100

BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Etkinlik Sayısı/Yarıyıl Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse Özgü Staj 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışması 0 0 0
Sunum / Seminer 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 1 5 5
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü - - 33
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Etkinlik Sayısı/Yarıyıl Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Kısa Sınav 2 10 20
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü - - 40
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) 73
DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) 3