ANASAYFAKURUMSAL BİLGİLEREĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI Sivil Havacılık Kabin HizmetleriSERTİFİKA PROGRAMLARIÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER, KAYNAKLAR VE SERVİSLERFAYDALI LİNKLER VE DÖKÜMANLARİLAVE VE DESTEKLEYİCİ BİLGİLER

DERSİN GENEL BİLGİLERİ

Ders Kodu Ders Adı Yıl Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
51041METOZ-SHU0011 Havacılık Bilgisi 1 Güz 2 0 2 5
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi: Önlisans      TYYÇ:5. Düzey      QF-EHEA:Kısa Düzey      EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Ön/Yan Koşulu: Yoktur
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğretim Görevlisi ELİF İLHAN
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: Öğretim Görevlisi ELİF İLHAN
Dersin Kategorisi: Mesleki Alan

BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI

Dersin Amacı ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu derste öğrencilerin dünyada ve Türkiyedeki Havacılık tarihi, atmosferin yapısı,insan performansı ve hava fizyolojisi, hipoksia, G kuvvetleri, bulutlar, Meteoroloji raporları, Sivil Havacılık Kuruluşları ve Havacılık alfabesi hakkında ayrıntılı bilgi edinmeleri amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği: Bu ders kapsamında öğrencilere ; Dünya ve Türk havacılık tarihi, uçakların temel parçaları; gövde, kanatlar, kuyruk, iniş takımları ve motor. Uçuş sırasında uçaklara etki eden kuvvetler, Hava fizyolojisi, insan performansı ve hava fizyolojisi, G- Kuvvetleri, hypoksiya, uçak kaza ve kırımlarında insan faktörü, atmosfer ve tabakaları, atmosfer ve meteoroloji, bulut çeşitleri, havacılıktaki meteorolojik raporlar (Metar, speci, Taf) , Uluslar arası ve Türk havacılık kurumları (ICAO, IATA, SHGM, DHMİ) hava alfabesi ve terminoloji anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Çıktıları (DÖÇ)

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ), dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerin kendilerinden sahip olmaları beklenen bilgi, beceri ve yetkinlikleri ifade eder. Bu bağlamda, bu ders için tanımlanmış olan Ders Öğrenme Çıktıları aşağıda verilmektedir.
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Dünya Havacılık Tarihini bilir.
  2) Türk Havacılk Tarihini bilir.
  3) Atmosferi ve tabakalarını bilir.
  4) Atmosferin insan vücuduna etkilerini ve İnsan performansını bilir.
  5) G- Kuvvetlerini ve Hipoksiyayı bilir.
  6) Meteor ve çeşitleri hakkında bilgiye sahiptir.
  7) Oluşumlarına ve yüksekliklerine göre bulutları tanır.
  8) Hava raporlarından METAR, TAF, Tropikal Siklon ve Volkanik aktiviteleri bilir.
  9) Havacılık Alfabesi kodlamalarını ve Terminolojisini bilir.
  10) Uluslararası sivil havacılık kuruluşları ICAO ve IATA yı, SHGM ve DHMİ bilir.
  11) Havaalanlarını ve temel unsurlarını bilir.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)

Haftalık Ders Planı

Hafta Konu
Materyal Paylaşımı *
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Havacılık Tarihi. Dünya ve Türk Havacılık Tarihi Kaya Şahin, "Uçaklar ve Helikopterler", İnkılap Kitabevi, İstanbul 1999
2) Havacılık Alfabesi kodlamaları Havacılığa Giriş- Dr. Mehmet Çoban https://www.turkair.org/havaciliga-giris-kitabi/
3) Sivil Havacılık Faaliyetlerinin Düzenlenmesi Havacılık Mevzuatı- Dr. Melih Yıldız https://www.kitapsec.com/Products/Hava-Araci-Bakim-Personeli-icin-Havacilik-Mevzuati-Seckin-Yayinevi-368021.html
4) Havaalanları Adıgüzel Bahattin, "Temel Havacılık", THK Matbaası, Ankara 2000 www.virtualskies.arc.nasa.gov
5) Havayolu İşletme Terimleri ve Havayolu İşletmelerinin Sınıflandırılması Havacılık Terimleri Sözlüğü-DHMI Genel Müdürlüğü-https://www.nadirkitap.com/havacilik-terimleri-sozlugu-kolektif-kitap28580632.html
6) Sivil Havacılık Faaliyetleri
7) Havaalanı Yer Hizmetleri
8) Yarıyıl Ara Sınavı
9) Havacılık Terminolojisi Auzef Havacılık İşletmeciliği Terminolojisi auzef-havacilik-isletmeciligi-terminolojisi-ders-kaynaklari-
10) Havacılık Terminolojisi
11) Havacılık Terminolojisi
12) Havacılık Terminolojisi
13) Meteorolojik Olaylar Havacılık Meteorolojisine Giriş-Mikdat Kadıoğlu https://www.dr.com.tr/Kitap/Havacilik-Meteorolojisine-Giris/Egitim-Basvuru/Egitim/urunno=0001954547001
14) Hava Araçlarının Bakımı ve Bakım Kuruluşları
*Bu alan öğrencilerin ders öncesi hazırlık ve sonrası dersi pekiştirme için paylaşılan ders materyallerini içerir.

Ders İçin Zorunlu/Önerilen Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: * Adıgüzel Bahattin,"Temel Havacılık", Türk Hava Kurumu Matbaası,Ankara 2000
* DHMİ, "Meteoroloji Ders Kitabı", Seyrüsefer Daire Başkanlığı, Ankara
* www.virtualskies.arc.nasa.gov
* www.grc.nasa.gov/www/k-12/airplane/atmosi.html
* Kansu Yavuz, Öztuna Yılmaz vd, "Havacılık Tarihinde Türkler", HvKK Basımevi, Ankara 1971
Diğer Kaynaklar: * Dünyadaki çeşitli uçuş okullarının eğitim videoları / various training videos
* Haber kanallarının öğretici videoları / Videos from news channels
* Filmler / movies

BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ

(Aşağıdaki matris, ders öğrenme çıktıları (DÖÇ) ile program öğrenme çıktıları (KPÖÇ ve APÖÇ) ile bağını ve (varsa) onlara hangi düzeyde katkı sağladığını sayısal olarak göstermektedir.

Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Öğrenme Çıktıları İlişki Matrisi

(KPÖÇ: Kilit Program Öğrenme Çıktılarını; APÖÇ: KPÖÇ ile ilişkilendirilmiş Alt Öğrenme Çıktılarını tanımlar. )
DÖÇ/PÖÇ KPÖÇ 1 KPÖÇ 2 KPÖÇ 3 KPÖÇ 4 KPÖÇ 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
DÖÇ1
DÖÇ2
DÖÇ3
DÖÇ4
DÖÇ5
DÖÇ6
DÖÇ7
DÖÇ8
DÖÇ9
DÖÇ10
DÖÇ11

Dersin Program Öğrenme Çıktılarına Katkı Düzeyi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Program Öğrenme Çıktıları Katkı Oranı (1-5)
1) Uluslar arası ve Ulusal Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetlerine dair temel, kuramsal ve uygulamalı bilgileri açıklar. 5
2) Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri felsefesini yorumlar.
3) Ulusal ve uluslararası sivil havacılığın gerektirdiği temel ve kuramsal bilgileri açıklar. 5
4) Bir yarı yıl boyunca iş hayatının içinde bulunarak öğrendiği teorik bilgilerini uygular. 3
5) Sivil Havacılık dünyasında bulunan işletmelerin ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri temel düzeyde kazanır. 5

BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

Dersin Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

(Üniversitemiz genelinde kullanılan tüm öğrenme ve öğretme yöntemleri sistematik olarak yönetilmektedir. Akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda bölüm/programların öğrenme ve öğretme yöntemleri ilgili kurullarımız tarafından değerlendirilmekte ve uygun bulunursa, üniversite havuzunda toplanmaktadır. Bölüm ve programlar, kendileri için program tasarımlarına uygun olan yöntemleri bu havuzdan seçebilmektedirler. Benzer şekilde, dersler için kullanılması uygun görülen yöntemler de programlar düzeyinde belirlenmiş olan yöntemler arasından seçilebilmektedir.)
Programa Genelinde Kullanılan Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri
Ders İçin Kullanılan Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri
Anlatım
Tartışma
Vaka Çalışması
Problem Çözme
Gösterip Yaptırma
Gösterim
Laboratuvar
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Tez Hazırlama
Akran Eğitimi
Seminer
Teknik Gezi
Ders Konferansı
Beyin Fırtınası
Soru Cevap
Bireysel ve Grup Çalışması
Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama
Stüdyo Uygulamaları
Derse Aktif Katılım

Dersin Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

(Üniversitemiz genelinde kullanılan tüm ölçme ve değerlendirme yöntemleri sistematik olarak yönetilmektedir. Akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda bölüm/programların ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili kurullarımız tarafından değerlendirilmekte ve uygun bulunursa, üniversite havuzunda toplanmaktadır. Bölüm ve programlar, kendileri için program tasarımlarına uygun olan yöntemleri bu havuzdan seçebilmektedirler. Benzer şekilde, dersler için kullanılması uygun görülen yöntemler de programlar düzeyinde belirlenmiş olan yöntemler arasından seçilebilmektedir.)
Programa Genelinde Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
Ders İçin Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
Ara Sınav
Sunum
Yarıyıl Sonu Sınavı
Kısa Sınav
Rapor Değerlendirme
Ödev Değerlendirme
Sözlü sınav
Tez Sunma
Jüri Değerlendirmesi
Uygulama Sınavı
İşyerinde Uygulama Eğitimi Değerlendirmesi
Derse Aktif Katılım
Tartışmalara Katılım

DÖÇ İle Öğrenme-Öğretme Yöntemleri ve Ölçme-Değerlendirme Yöntemleri İlişki Matrisi

(Aşağıdaki matris, dersin öğrenme çıktıları ile ilişkili olarak ders için belirlenmiş olan öğrenme ve öğretme yöntem(leri) ile ölçme ve değerlendirme yöntem(leri)ni göstermektedir.)
ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
DÖÇ1 DÖÇ2 DÖÇ3 DÖÇ4 DÖÇ5 DÖÇ6 DÖÇ7 DÖÇ8 DÖÇ9 DÖÇ10 DÖÇ11
-Anlatım -Ara Sınav
-Tartışma -Sunum
-Vaka Çalışması -Yarıyıl Sonu Sınavı
-Problem Çözme -Kısa Sınav
-Gösterip Yaptırma -Rapor Değerlendirme
-Gösterim -Ödev Değerlendirme
-Laboratuvar -Sözlü sınav
-Okuma -Tez Sunma
-Ödev -Jüri Değerlendirmesi
-Proje Hazırlama -Uygulama Sınavı
-Tez Hazırlama -İşyerinde Uygulama Eğitimi Değerlendirmesi
-Akran Eğitimi -Derse Aktif Katılım
-Seminer -Tartışmalara Katılım
-Teknik Gezi
-Ders Konferansı
-Beyin Fırtınası
-Soru Cevap
-Bireysel ve Grup Çalışması
-Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama
-Stüdyo Uygulamaları
-Derse Aktif Katılım

Dersin Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin Başarı Notuna Katkısı

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Uygulama Sayısı / Yarıyıl Katkı Oranı
Kısa Sınavlar 2 % 20.00
Ara Sınavlar 1 % 30.00
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 50.00
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI % 50
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI % 50
Toplam % 100

BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Etkinlik Sayısı/Yarıyıl Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse Özgü Staj 0 0 0
Arazi Çalışması 1 10 10
Sınıf Dışı Ders Çalışması 0 0 0
Sunum / Seminer 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 1 14 14
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü - - 52
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Etkinlik Sayısı/Yarıyıl Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Kısa Sınav 2 10 20
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü - - 50
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) 102
DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) 5