ANASAYFAKURUMSAL BİLGİLEREĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI Sivil Havacılık Kabin HizmetleriSERTİFİKA PROGRAMLARIÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER, KAYNAKLAR VE SERVİSLERFAYDALI LİNKLER VE DÖKÜMANLARİLAVE VE DESTEKLEYİCİ BİLGİLER

DERSİN GENEL BİLGİLERİ

Ders Kodu Ders Adı Yıl Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
51041METOZ-SHK0022 Havayolu Yolcu ve Yer Hizmetleri 1 Bahar 2 0 2 3
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi: Önlisans      TYYÇ:5. Düzey      QF-EHEA:Kısa Düzey      EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Ön/Yan Koşulu: Yoktur
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğretim Görevlisi ELİF İLHAN
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: Öğretim Görevlisi ELİF İLHAN
Öğretim Görevlisi EBRU TEPEÇAM
Öğretim Görevlisi HANDE İPEK ARSLAN
Dersin Kategorisi: Mesleki Alan

BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI

Dersin Amacı ve İçeriği

Dersin Amacı: Sivil Havacılık İşletmeleri Organizasyon Şeması Ve Çalışanların Görevleri İle Yardımcı Bölümler Arasında Fonksiyonel İlişkileri; Problem Çözme, Bilgi Verme, Yönlendirme Teknikleri Ve Olağan Olmayan Durumlarda Sorumluluklar Ve İlkeleri benimser.
Dersin İçeriği: Yolcunun havalimanında uçuş öncesi işlemleri,check-in,boarding,bilet okuma,MCO,MPD okuma ,düzenleme ,Endorsment,FİM,Havayolları arasında yapılan ikili anlaşmalar,yolculık türleri ve çeşitleri,Yolcular ile ilgili özel işlemler ve hizmetler,bagajların uçuşa kabul işlemleri, Yolcu hizmetlerinde kullanılan bilgi, kodlar, dökümanlar ve işlevlerini açıklar.

Derse Özgü Kurallar

Bu ders içinde iki adet ders programı birleştirilmiştir.
1 Havayolu .Yolcu Hizmetleri
2.Havayolu Yer Hizmetleri

Dersin Öğrenme Çıktıları (DÖÇ)

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ), dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerin kendilerinden sahip olmaları beklenen bilgi, beceri ve yetkinlikleri ifade eder. Bu bağlamda, bu ders için tanımlanmış olan Ders Öğrenme Çıktıları aşağıda verilmektedir.
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Yolcu Hizmetleri, Hava limanında uçuş öncesi yolcu hizmetleri tarafından yapılan işlemleri sonlandırabilir, uçuşu check-in'e kapanış işlemlerini yapabilir.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Hava yollarında yolcu hizmetleri ve operasyon konularında edindiği bilgileri uygular.
Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Yolcu hizmetlerinde yaygın kullanılan kodları kullanır.
  2) Yolcu hizmetlerinde uçuş öncesi havalimanında yapılan işlemleri, pasaport ve bilet kontrol ,check-in işlemlerini öğrenir.
  3) Hava limanında uçuş öncesi yolcu hizmetleri tarafından yapılan işlemleri sonlandırabilir, uçuşu check-in'e kapanış işlemlerini yapabilir.

Haftalık Ders Planı

Hafta Konu
Materyal Paylaşımı *
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Yolcu Hizmetlerinde yaygın Kullanılan Kodlar, kullanım yerleri, örnek ve uygulamalar, Ders notları,IATA dökümanları, havayolları kurs notları,SHGM havaalanı yer hizmetleri el kitabı(shgm.gov.tr),AUZEF ders notları,Havayolu Endüstrisinde Yer Hizmetleri Yönetimi/Dr.Öğr.Üyesi Emre Bahar
2) Yolcu Hizmetlerinde, Pasaport ve Vize kontrol İşlemleri , tanım ve kavramlar, örnek ve uygulamalar, Ders notları,IATA dökümanları, havayolları kurs notları,SHGM havaalanı yer hizmetleri el kitabı(shgm.gov.tr),AUZEF ders notları,Havayolu Endüstrisinde Yer Hizmetleri Yönetimi/Dr.Öğr.Üyesi Emre Bahar
3) Havayolu Yolcu Hizmetlerinde Check-İn İşlemleri, kavram ve tanımlar,SHGM havaalanı ter hizmetleri el kitabı(shgm.gov.tr),AUZEF ders notları Ders notları,IATA dökümanları, havayolları kurs notları,SHGM havaalanı yer hizmetleri el kitabı(shgm.gov.tr),AUZEF ders notları,Havayolu Endüstrisinde Yer Hizmetleri Yönetimi/Dr.Öğr.Üyesi Emre Bahar
4) Havayolu Yolcu Hizmetlerinde Check-İn İşlemleri, çeşitleri, uygulamalar, ve Uçuşun Check-İn'e Kapatılması işlemleri, uygulama, Ders notları,IATA dökümanları, havayolları kurs notları,SHGM havaalanı yer hizmetleri el kitabı(shgm.gov.tr),AUZEF ders notları,Havayolu Endüstrisinde Yer Hizmetleri Yönetimi/Dr.Öğr.Üyesi Emre Bahar
5) Havayolu Yolcu Hizmetlerinde,Bagaj İşlemleri,kavram ve tanımlar, uygulamalar, Ders notları,IATA dökümanları, havayolları kurs notları,SHGM havaalanı yer hizmetleri el kitabı(shgm.gov.tr),AUZEF ders notları,Havayolu Endüstrisinde Yer Hizmetleri Yönetimi/Dr.Öğr.Üyesi Emre Bahar
6) Yolcu Hizmetlerinde Bagaj İşlemleri, kilo ve Parça Sistemi , diğer bagaj işlemleri , Ders notları,IATA dökümanları, havayolları kurs notları,SHGM havaalanı yer hizmetleri el kitabı(shgm.gov.tr),AUZEF ders notları,Havayolu Endüstrisinde Yer Hizmetleri Yönetimi/Dr.Öğr.Üyesi Emre Bahar
7) Uçuş Aksaklıkları Manifestosu (FIM) kavram ve tanımlar, havayolu uygulamaları, hazırlanması, Ders notları,IATA dökümanları, havayolları kurs notları,SHGM havaalanı yer hizmetleri el kitabı(shgm.gov.tr),AUZEF ders notları,Havayolu Endüstrisinde Yer Hizmetleri Yönetimi/Dr.Öğr.Üyesi Emre Bahar
8) Ara sınav Ders notları,IATA dökümanları, havayolları kurs notları,
9) check-in işlemleri Ders notları,IATA dökümanları, havayolları kurs notları,SHGM havaalanı yer hizmetleri el kitabı(shgm.gov.tr),AUZEF ders notları,Havayolu Endüstrisinde Yer Hizmetleri Yönetimi/Dr.Öğr.Üyesi Emre Bahar
10) Check-in işlemlerinde oluşan uçuş Kuponu Aksaklıkları Giderme ve Değerlendirme işlemleri, Ders notları,IATA dökümanları, havayolları kurs notları,SHGM havaalanı yer hizmetleri el kitabı(shgm.gov.tr),AUZEF ders notları,Havayolu Endüstrisinde Yer Hizmetleri Yönetimi/Dr.Öğr.Üyesi Emre Bahar
11) Yolcu hizmetlerinde Varış İşlemleri(ARRİVAL), Bagaj Teslim işlemleri, kayıp eşya ünitesi,Transfer ve Transit Yolcu İşlemleri işlemleri, Ders notları,IATA dökümanları, havayolları kurs notları,SHGM havaalanı yer hizmetleri el kitabı(shgm.gov.tr),AUZEF ders notları,Havayolu Endüstrisinde Yer Hizmetleri Yönetimi/Dr.Öğr.Üyesi Emre Bahar
12) Yolcu Hizmetleri ve check-in aşamasında Özel Yolcu Kategorılerine verilen hizmetler, Ders notları,IATA dökümanları, havayolları kurs notları,SHGM havaalanı yer hizmetleri el kitabı(shgm.gov.tr),AUZEF ders notları,Havayolu Endüstrisinde Yer Hizmetleri Yönetimi/Dr.Öğr.Üyesi Emre Bahar
13) Özel Yolcu Kategorıleri, Özel Yolcu Programları(miles &smiles) çeşitleri ve uygulamalar, Ders notları,IATA dökümanları, havayolları kurs notları,SHGM havaalanı yer hizmetleri el kitabı(shgm.gov.tr),AUZEF ders notları,Havayolu Endüstrisinde Yer Hizmetleri Yönetimi/Dr.Öğr.Üyesi Emre Bahar
14) Özel Yolcu Kategorileri, Firmalara yönelik Corporate Teşvik Programı , Ders notları,IATA dökümanları, havayolları kurs notları,SHGM havaalanı yer hizmetleri el kitabı(shgm.gov.tr),AUZEF ders notları,Havayolu Endüstrisinde Yer Hizmetleri Yönetimi/Dr.Öğr.Üyesi Emre Bahar
*Bu alan öğrencilerin ders öncesi hazırlık ve sonrası dersi pekiştirme için paylaşılan ders materyallerini içerir.

Ders İçin Zorunlu/Önerilen Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Havayolları yolcu hizmetleri yaygın kullanılan manueller, havayollarınde veriilen kurs notları, Öğretim elemnının hazırladığı ders notları,
Diğer Kaynaklar: Değişik Hava yolu uygulamaları ve vaka

BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ

(Aşağıdaki matris, ders öğrenme çıktıları (DÖÇ) ile program öğrenme çıktıları (KPÖÇ ve APÖÇ) ile bağını ve (varsa) onlara hangi düzeyde katkı sağladığını sayısal olarak göstermektedir.

Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Öğrenme Çıktıları İlişki Matrisi

(KPÖÇ: Kilit Program Öğrenme Çıktılarını; APÖÇ: KPÖÇ ile ilişkilendirilmiş Alt Öğrenme Çıktılarını tanımlar. )
DÖÇ/PÖÇ KPÖÇ 1 KPÖÇ 2 KPÖÇ 3 KPÖÇ 4 KPÖÇ 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
DÖÇ1
DÖÇ1
DÖÇ2
DÖÇ2
DÖÇ3

Dersin Program Öğrenme Çıktılarına Katkı Düzeyi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Program Öğrenme Çıktıları Katkı Oranı (1-5)
1) Uluslar arası ve Ulusal Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetlerine dair temel, kuramsal ve uygulamalı bilgileri açıklar. 4
2) Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri felsefesini yorumlar.
3) Ulusal ve uluslararası sivil havacılığın gerektirdiği temel ve kuramsal bilgileri açıklar. 4
4) Bir yarı yıl boyunca iş hayatının içinde bulunarak öğrendiği teorik bilgilerini uygular. 5
5) Sivil Havacılık dünyasında bulunan işletmelerin ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri temel düzeyde kazanır. 4

BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

Dersin Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

(Üniversitemiz genelinde kullanılan tüm öğrenme ve öğretme yöntemleri sistematik olarak yönetilmektedir. Akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda bölüm/programların öğrenme ve öğretme yöntemleri ilgili kurullarımız tarafından değerlendirilmekte ve uygun bulunursa, üniversite havuzunda toplanmaktadır. Bölüm ve programlar, kendileri için program tasarımlarına uygun olan yöntemleri bu havuzdan seçebilmektedirler. Benzer şekilde, dersler için kullanılması uygun görülen yöntemler de programlar düzeyinde belirlenmiş olan yöntemler arasından seçilebilmektedir.)
Programa Genelinde Kullanılan Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri
Ders İçin Kullanılan Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri
Anlatım
Tartışma
Vaka Çalışması
Problem Çözme
Gösterip Yaptırma
Gösterim
Laboratuvar
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Tez Hazırlama
Akran Eğitimi
Seminer
Teknik Gezi
Ders Konferansı
Beyin Fırtınası
Soru Cevap
Bireysel ve Grup Çalışması
Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama
Stüdyo Uygulamaları
Derse Aktif Katılım

Dersin Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

(Üniversitemiz genelinde kullanılan tüm ölçme ve değerlendirme yöntemleri sistematik olarak yönetilmektedir. Akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda bölüm/programların ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili kurullarımız tarafından değerlendirilmekte ve uygun bulunursa, üniversite havuzunda toplanmaktadır. Bölüm ve programlar, kendileri için program tasarımlarına uygun olan yöntemleri bu havuzdan seçebilmektedirler. Benzer şekilde, dersler için kullanılması uygun görülen yöntemler de programlar düzeyinde belirlenmiş olan yöntemler arasından seçilebilmektedir.)
Programa Genelinde Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
Ders İçin Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
Ara Sınav
Sunum
Yarıyıl Sonu Sınavı
Kısa Sınav
Rapor Değerlendirme
Ödev Değerlendirme
Sözlü sınav
Tez Sunma
Jüri Değerlendirmesi
Uygulama Sınavı
İşyerinde Uygulama Eğitimi Değerlendirmesi
Derse Aktif Katılım
Tartışmalara Katılım

DÖÇ İle Öğrenme-Öğretme Yöntemleri ve Ölçme-Değerlendirme Yöntemleri İlişki Matrisi

(Aşağıdaki matris, dersin öğrenme çıktıları ile ilişkili olarak ders için belirlenmiş olan öğrenme ve öğretme yöntem(leri) ile ölçme ve değerlendirme yöntem(leri)ni göstermektedir.)
ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
DÖÇ1 DÖÇ1 DÖÇ2 DÖÇ2 DÖÇ3
-Anlatım -Ara Sınav
-Tartışma -Sunum
-Vaka Çalışması -Yarıyıl Sonu Sınavı
-Problem Çözme -Kısa Sınav
-Gösterip Yaptırma -Rapor Değerlendirme
-Gösterim -Ödev Değerlendirme
-Laboratuvar -Sözlü sınav
-Okuma -Tez Sunma
-Ödev -Jüri Değerlendirmesi
-Proje Hazırlama -Uygulama Sınavı
-Tez Hazırlama -İşyerinde Uygulama Eğitimi Değerlendirmesi
-Akran Eğitimi -Derse Aktif Katılım
-Seminer -Tartışmalara Katılım
-Teknik Gezi
-Ders Konferansı
-Beyin Fırtınası
-Soru Cevap
-Bireysel ve Grup Çalışması
-Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama
-Stüdyo Uygulamaları
-Derse Aktif Katılım

Dersin Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin Başarı Notuna Katkısı

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Uygulama Sayısı / Yarıyıl Katkı Oranı
Ödev 2 % 20.00
Ara Sınavlar 1 % 30.00
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 50.00
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI % 50
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI % 50
Toplam % 100

BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Etkinlik Sayısı/Yarıyıl Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse Özgü Staj 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışması 0 0 0
Sunum / Seminer 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 1 5 5
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü - - 33
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Etkinlik Sayısı/Yarıyıl Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Kısa Sınav 2 5 10
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü - - 30
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) 63
DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) 3