ANASAYFAKURUMSAL BİLGİLEREĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI Sivil Havacılık Kabin HizmetleriSERTİFİKA PROGRAMLARIÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER, KAYNAKLAR VE SERVİSLERFAYDALI LİNKLER VE DÖKÜMANLARİLAVE VE DESTEKLEYİCİ BİLGİLER

DERSİN GENEL BİLGİLERİ

Ders Kodu Ders Adı Yıl Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
51041METOZ-SHU0032 Temel Uçak Bilgisi 1 Güz 1 1 2 5
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi: Önlisans      TYYÇ:5. Düzey      QF-EHEA:Kısa Düzey      EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Ön/Yan Koşulu: Yoktur
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğretim Görevlisi ELİF İLHAN
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: Öğretim Görevlisi UTKAN ÖNDER
Dr. Öğr. Üyesi NESLİ ÇANKIRI KIRAN
Öğretim Görevlisi ELİF İLHAN
Dersin Kategorisi: Mesleki Alan

BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI

Dersin Amacı ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu derste öğrencilerin uçaklar ve uçakların temel parçaları; gövde, kanatlar, kuyruk, iniş takımları ve motorları hakkında ayrıntılı bilgi edinmeleri amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği: Uçakların nasıl uçtuğu, Bernulli kanunu, uçuş sırasında uçaklara etki eden kuvvetler: kaldırma, yer çekimi, itme/çekme, sürükleme kuvvetleri, uçuş eksenleri (dönme, yunuslama, yalpalama ), uçakların temel parçaları; gövde, kanatlar, kuyruk, iniş takımları ve motor. Uçakların kontrol yüzeyleri; kanatçık, flap, slat, yatay stabilizatörler, elevatör ve dikey stabilizatör, rudder ve diğer kontrol elemanları. Uçağın kalkış-iniş ve dönüşleri, pervane ve motorlar, motor çeşitleri; pistonlu, wankel, turbojet, turbofan, turboprop, roket, ramjet, değişken çevrim, motorları, uçak yapıları ve kullanılan malzemeler, kompozit malzemeler. Kanat yapılarına, motorlara ve kullanım yerlerine göre uçaklar. Uçak avionikleri ve döner kanatlı uçaklar anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Çıktıları (DÖÇ)

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ), dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerin kendilerinden sahip olmaları beklenen bilgi, beceri ve yetkinlikleri ifade eder. Bu bağlamda, bu ders için tanımlanmış olan Ders Öğrenme Çıktıları aşağıda verilmektedir.
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Uçaklara etki eden kuvvetleri bilir.
  2) Uçakların üç ana eksenini ( yalpa/yatış, yunuslama, dönme/sapma ) eksenlerini bilir.
  3) Uçakların ana kumanda yüzeylerini ( kanatçık, yatay dümen, dikey yön dümenini) bilir.
  4) Uçaklardaki yardımcı kumanda yüzeylerini ( flaplar, slotlar, hız frenleri, spoiler ) bilir.
  5) uçak motorlarını ( pistonlu, turbojet, turbofan, turboprop, ramjet, pulsejet ) bilir.
  6) uçak pervanelerini bilir.
  7) Uçak yapı malzemelerini bilir.
  8) Uçak yapılarını ve üretimini bilir
  9) Uçaklardaki ana uçuş göstergelerini bilir
  10) Helikopterler hakkında genel bilgiye sahiptir.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Uluslararası sivil havacılık örgütlerinin ve diğer hava yollarının koydukları kuralların havacılık uygulamasını gerçekleştirebilirler.
Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Havacılığın alt alanları ve genel işleyişi hakkında bilgi sahibi olur.

Haftalık Ders Planı

Hafta Konu
Materyal Paylaşımı *
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Dünyada ve Türkiye de Havacılık Tarihi * Dünya ve Türk Havacılık tarihi, internetten ve çeşitli kitaplardan. * Kaya Şahin, "Uçaklar ve Helikopterler", İnkılap Kitabevi, İstanbul 1999 * Adıgüzel Bahattin, "Temel Havacılık", THK Matbaası, Ankara 2000 * www.virtualskies.arc.nasa.gov
2) Uçaklara etki eden kuvvetler ve uçaklar nasıl uçar? * Kaya Şahin, "Uçaklar ve Helikopterler", İnkılap Kitabevi, İstanbul 1999 * Adıgüzel Bahattin, "Temel Havacılık", THK Matbaası, Ankara 2000 * www.virtualskies.arc.nasa.gov
3) Uçakların hareket eksenleri * Kaya Şahin, "Uçaklar ve Helikopterler", İnkılap Kitabevi, İstanbul 1999 * www.virtualskies.arc.nasa.gov
4) Uçakların hareketli ana kumanda yüzeyleri. * Kaya Şahin, "Uçaklar ve Helikopterler", İnkılap Kitabevi, İstanbul 1999 * www.virtualskies.arc.nasa.gov
5) Uçakların yardımcı kumanda yüzeyleri. * Kaya Şahin, "Uçaklar ve Helikopterler", İnkılap Kitabevi, İstanbul 1999 * www.virtualskies.arc.nasa.gov
6) Uçakların kumanda yüzeylerinin kabinden kontrolü. * Kaya Şahin, "Uçaklar ve Helikopterler", İnkılap Kitabevi, İstanbul 1999 * www.virtualskies.arc.nasa.gov
7) Uçak motorları * Kaya Şahin, "Uçaklar ve Helikopterler", İnkılap Kitabevi, İstanbul 1999 * www.virtualskies.arc.nasa.gov
8) Ara sınav * Kaya Şahin, "Uçaklar ve Helikopterler", İnkılap Kitabevi, İstanbul 1999 * Adıgüzel Bahattin, "Temel Havacılık", THK Matbaası, Ankara 2000 * www.virtualskies.arc.nasa.gov
9) Uçak motorları * Kaya Şahin, "Uçaklar ve Helikopterler", İnkılap Kitabevi, İstanbul 1999 * www.virtualskies.arc.nasa.gov
10) Uçak yapı malzemeleri. * Kaya Şahin, "Uçaklar ve Helikopterler", İnkılap Kitabevi, İstanbul 1999 * wikipedia, composite materials * www.virtualskies.arc.nasa.gov
11) Uçak yapıları. * Kaya Şahin, "Uçaklar ve Helikopterler", İnkılap Kitabevi, İstanbul 1999 * www.virtualskies.arc.nasa.gov
12) Uçuş göstergeleri. * Kaya Şahin, "Uçaklar ve Helikopterler", İnkılap Kitabevi, İstanbul 1999 * www.virtualskies.arc.nasa.gov
13) Seyrüsefer göstergeleri. * Kaya Şahin, "Uçaklar ve Helikopterler", İnkılap Kitabevi, İstanbul 1999 * www.virtualskies.arc.nasa.gov
14) Pervaneli uçaklar ve pervane çeşitleri. * Kaya Şahin, "Uçaklar ve Helikopterler", İnkılap Kitabevi, İstanbul 1999
*Bu alan öğrencilerin ders öncesi hazırlık ve sonrası dersi pekiştirme için paylaşılan ders materyallerini içerir.

Ders İçin Zorunlu/Önerilen Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: * Kaya Şahin, "Uçaklar ve Helikopterler", İnkılap Kitabevi, İstanbul 1999
* Adıgüzel Bahattin, "Temel Havacılık", THK Matbaası, Ankara 2000
* www.virtualskies.arc.nasa.gov
* wikipedia, composite materials
Diğer Kaynaklar: * Dünyadaki çeşitli uçuş okullarının eğitim videoları / various training videos
* Haber kanallarının öğretici videoları / Videos from news channels
* Filmler / movies

BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ

(Aşağıdaki matris, ders öğrenme çıktıları (DÖÇ) ile program öğrenme çıktıları (KPÖÇ ve APÖÇ) ile bağını ve (varsa) onlara hangi düzeyde katkı sağladığını sayısal olarak göstermektedir.

Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Öğrenme Çıktıları İlişki Matrisi

(KPÖÇ: Kilit Program Öğrenme Çıktılarını; APÖÇ: KPÖÇ ile ilişkilendirilmiş Alt Öğrenme Çıktılarını tanımlar. )
DÖÇ/PÖÇ KPÖÇ 1 KPÖÇ 2 KPÖÇ 3 KPÖÇ 4 KPÖÇ 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
DÖÇ1
DÖÇ1
DÖÇ1
DÖÇ2
DÖÇ3
DÖÇ4
DÖÇ5
DÖÇ6
DÖÇ7
DÖÇ8
DÖÇ9
DÖÇ10

Dersin Program Öğrenme Çıktılarına Katkı Düzeyi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Program Öğrenme Çıktıları Katkı Oranı (1-5)
1) Uluslar arası ve Ulusal Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetlerine dair temel, kuramsal ve uygulamalı bilgileri açıklar. 5
2) Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri felsefesini yorumlar.
3) Ulusal ve uluslararası sivil havacılığın gerektirdiği temel ve kuramsal bilgileri açıklar. 1
4) Bir yarı yıl boyunca iş hayatının içinde bulunarak öğrendiği teorik bilgilerini uygular. 3
5) Sivil Havacılık dünyasında bulunan işletmelerin ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri temel düzeyde kazanır. 2

BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

Dersin Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

(Üniversitemiz genelinde kullanılan tüm öğrenme ve öğretme yöntemleri sistematik olarak yönetilmektedir. Akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda bölüm/programların öğrenme ve öğretme yöntemleri ilgili kurullarımız tarafından değerlendirilmekte ve uygun bulunursa, üniversite havuzunda toplanmaktadır. Bölüm ve programlar, kendileri için program tasarımlarına uygun olan yöntemleri bu havuzdan seçebilmektedirler. Benzer şekilde, dersler için kullanılması uygun görülen yöntemler de programlar düzeyinde belirlenmiş olan yöntemler arasından seçilebilmektedir.)
Programa Genelinde Kullanılan Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri
Ders İçin Kullanılan Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri
Anlatım
Tartışma
Vaka Çalışması
Problem Çözme
Gösterip Yaptırma
Gösterim
Laboratuvar
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Tez Hazırlama
Akran Eğitimi
Seminer
Teknik Gezi
Ders Konferansı
Beyin Fırtınası
Soru Cevap
Bireysel ve Grup Çalışması
Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama
Stüdyo Uygulamaları
Derse Aktif Katılım

Dersin Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

(Üniversitemiz genelinde kullanılan tüm ölçme ve değerlendirme yöntemleri sistematik olarak yönetilmektedir. Akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda bölüm/programların ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili kurullarımız tarafından değerlendirilmekte ve uygun bulunursa, üniversite havuzunda toplanmaktadır. Bölüm ve programlar, kendileri için program tasarımlarına uygun olan yöntemleri bu havuzdan seçebilmektedirler. Benzer şekilde, dersler için kullanılması uygun görülen yöntemler de programlar düzeyinde belirlenmiş olan yöntemler arasından seçilebilmektedir.)
Programa Genelinde Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
Ders İçin Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
Ara Sınav
Sunum
Yarıyıl Sonu Sınavı
Kısa Sınav
Rapor Değerlendirme
Ödev Değerlendirme
Sözlü sınav
Tez Sunma
Jüri Değerlendirmesi
Uygulama Sınavı
İşyerinde Uygulama Eğitimi Değerlendirmesi
Derse Aktif Katılım
Tartışmalara Katılım

DÖÇ İle Öğrenme-Öğretme Yöntemleri ve Ölçme-Değerlendirme Yöntemleri İlişki Matrisi

(Aşağıdaki matris, dersin öğrenme çıktıları ile ilişkili olarak ders için belirlenmiş olan öğrenme ve öğretme yöntem(leri) ile ölçme ve değerlendirme yöntem(leri)ni göstermektedir.)
ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
DÖÇ1 DÖÇ1 DÖÇ1 DÖÇ2 DÖÇ3 DÖÇ4 DÖÇ5 DÖÇ6 DÖÇ7 DÖÇ8 DÖÇ9 DÖÇ10
-Anlatım -Ara Sınav
-Tartışma -Sunum
-Vaka Çalışması -Yarıyıl Sonu Sınavı
-Problem Çözme -Kısa Sınav
-Gösterip Yaptırma -Rapor Değerlendirme
-Gösterim -Ödev Değerlendirme
-Laboratuvar -Sözlü sınav
-Okuma -Tez Sunma
-Ödev -Jüri Değerlendirmesi
-Proje Hazırlama -Uygulama Sınavı
-Tez Hazırlama -İşyerinde Uygulama Eğitimi Değerlendirmesi
-Akran Eğitimi -Derse Aktif Katılım
-Seminer -Tartışmalara Katılım
-Teknik Gezi
-Ders Konferansı
-Beyin Fırtınası
-Soru Cevap
-Bireysel ve Grup Çalışması
-Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama
-Stüdyo Uygulamaları
-Derse Aktif Katılım

Dersin Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin Başarı Notuna Katkısı

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Uygulama Sayısı / Yarıyıl Katkı Oranı
Ara Sınavlar 1 % 50.00
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 50.00
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI % 50
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI % 50
Toplam % 100

BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Etkinlik Sayısı/Yarıyıl Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse Özgü Staj 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışması 0 0 0
Sunum / Seminer 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 1 5 5
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü - - 47
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Etkinlik Sayısı/Yarıyıl Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Kısa Sınav 2 3 6
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 16 16
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü - - 30
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) 77
DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) 5