ANASAYFAKURUMSAL BİLGİLEREĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI Sivil Havacılık Kabin HizmetleriSERTİFİKA PROGRAMLARIÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER, KAYNAKLAR VE SERVİSLERFAYDALI LİNKLER VE DÖKÜMANLARİLAVE VE DESTEKLEYİCİ BİLGİLER

DERSİN GENEL BİLGİLERİ

Ders Kodu Ders Adı Yıl Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
50314YETOS-SOS2240 Aktif Yurttaşlık ve Katılım 2 Güz 2 0 2 3
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Düzeyi: Önlisans      TYYÇ:5. Düzey      QF-EHEA:Kısa Düzey      EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Ön/Yan Koşulu: Yoktur
Dersin Veriliş Şekli: Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi PINAR SAYAN
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: Doçent Dr. ÖZLEM DENLİ
Dr. Öğr. Üyesi SEVAL ÜNLÜ GÖK
Dr. Öğr. Üyesi PINAR SAYAN
Dersin Kategorisi: Yetkinlik Geliştirme (Üniversite Seçmeli)

BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI

Dersin Amacı ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilere vatandaşlık kavramı, kuramları ve aktif yurttaşlık katılımı biçimlerini tanıtmaktır.
Dersin İçeriği: Bu ders kapsamında, vatandaşlık kavramı, vatandaşlığın gelişimi, vatandaşlık tanımı, vatandaşlığı açıklayan teoriler, vatandaşlığın nasıl kazanılıp kaybedildiği, Türkiye’de vatandaşlık ve aktif yurttaşlık katılımı biçimleri aktarılacaktır.

Dersin Öğrenme Çıktıları (DÖÇ)

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ), dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerin kendilerinden sahip olmaları beklenen bilgi, beceri ve yetkinlikleri ifade eder. Bu bağlamda, bu ders için tanımlanmış olan Ders Öğrenme Çıktıları aşağıda verilmektedir.
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Vatandaşlık kavramının gelişimini anlar.
  2) Türkiye'de vatandaşlığın gelişimini anlar.
  3) Aktif yurttaş katılımı biçimlerini tanır.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)

Haftalık Ders Planı

Hafta Konu
Materyal Paylaşımı *
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Vatandaşlık ve Aktif Vatandaşlık Bellamy, R. (2008). Citizenship: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 1-27. Kadıoğlu, A. (2012) “Vatandaşlık: Kavramın Farklı Anlamları” Vatandaşlığın Dönüşümü: Üyelikten Haklara içinde (der.) Kadıoğlu, A. İstanbul: Metis, 21-31.
2) Vatandaşlığın Gelişimi Bellamy, R. (2008). Citizenship: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 27-52. Brubaker, W. R. (2012) “Fransa ve Almanya’da Göç, Vatandaşlık ve Ulus-Devlet: Karşılaştırmalı Bir Tarihsel Çözümleme” Vatandaşlığın Dönüşümü: Üyelikten Haklara içinde (der.) Kadıoğlu, A. İstanbul: Metis, 55-92. Burchell, D. (2003). “Ancient Citizenship and Its Inheritors” in Handbook of Citizenship Studies. (eds.) Isin, E. F. and Turner, B. S. London: Sage, 89-104. Marshall, T. H. (2013) “Yurttaşlık ve Sosyal Sınıf”. Sosyal Politika Yazıları içinde (der.) Buğra, A. ve Keyder, Ç. İstanbul: İletişim Yayınları, 19-32.
3) Vatandaşlıkla İlgili Kavramlar Bellamy, R. (2008). Citizenship: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 78-97. Janoski, T. and Gran, B. (2003) “Political Citizenship: Foundations of Rights” in Handbook of Citizenship Studies. (eds.) Isin, E. F. and Turner, B. S. London: Sage, 13-52.
4) Vatandaşlık Teorileri Bellamy, R. (2008). Citizenship: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 52-78. Dagger, R. (2003). “Republican Citizenship” in Handbook of Citizenship Studies. (eds.) Isin, E. F. and Turner, B. S. London: Sage, 145-157. Delanty, G. (2003). “Communitarianism and Citizenship” in Handbook of Citizenship Studies. (eds.) Isin, E. F. and Turner, B. S. London: Sage, 159-174. Kadirbeyoğlu, Z. and Sümer, B. (2018). “Ulus-Devletlerde Vatandaşlık ve Kimlik” Küresel Siyasete Giriş: Uluslararası İlişkilerde Kavramlar, Teoriler, Süreçler içinde (der.) Balta, E. İstanbul: İletişim Yayınları, 491-505. Schuck, P. H. (2003). “Liberal Citizenship” in Handbook of Citizenship Studies. (eds.) Isin, E. F. and Turner, B. S. London: Sage, 131-144. Turner, B. S. (2012) “Bir Vatandaşlık Kuramının Anahatları” Vatandaşlığın Dönüşümü: Üyelikten Haklara içinde(der.) Kadıoğlu, A. İstanbul: Metis, 107-139.
5) Vatandaşlık Teorileri Bora, A. (2008). "Çirkin Bir Nefret İdeolojisi Olarak Feminizm". Birikim. Göztepe, E. (2015). ”Yurttaşlığın Kamusal ve Ulusüstü Boyutu: Avrupa Yurttaşlığı ve ’Göçmen Forumu’ Örnekleri” Kamusal Alan içinde (der.) Özbek, M. İstanbul: Hil Yayın, 349-367. Guild, E. (2014) “Migration, Security and European Citizenship” in Routledge Handbook of Global Citizenship Studies (eds.) Isin, E. F. and Nyers, P. New York: Routledge, 418-426. Joppke, C. (2003). “Multicultural Citizenship” in Handbook of Citizenship Studies. (eds.) Isin, E. F. and Turner, B. S. London: Sage, 245-258. Kaya, A. (2016). ”Küreselleşme, Kozmopolitanizm ve Post-Vestfalya Düzeni” Küresel Siyasete Giriş: Uluslararası İlişkilerde Kavramlar, Teoriler, Süreçler içinde (der.) Balta, E. İstanbul: İletişim Yayınları, 545-569. Kostakopoulou, D. (2014) “European Union Citizenship Rights and Duties: Civil, Political and Social” Routledge Handbook of Global Citizenship Studies (eds.) Isin, E. F. and Nyers, P. New York: Routledge, 427-436. Linklater, A. (2003). “Cosmopolitan Citizenship” in Handbook of Citizenship Studies. (eds.) Isin, E. F. and Turner, B. S. London: Sage, 317-332. Maas, W. (2014) “European Union Citizenship in Retrospect and Prospect” in Routledge Handbook of Global Citizenship Studies (eds.) Isin, E. F. and Nyers, P. New York: Routledge, 409-417. Nuhoğlu Soysal, Y. (2012) “Post-national Citizenship: Rights and Obligation of Individuality” in The Wiley-Blackwell Companion to Political Sociology (eds.) Amenta, E.; Nash, K. and Scott, A. Blackwell Publishing, 383-397. Rasmussen, C. and Brown, M. (2003). “Radical Democratic Citizenship: Amidst Political Theory and Geography” in Handbook of Citizenship Studies. (eds.) Isin, E. F. and Turner, B. S. London: Sage, 175-188. Sassen, S. (2003). “Towards Post-National and Denationalized Citizenship” in Handbook of Citizenship Studies. (eds.) Isin, E. F. and Turner, B. S. London: Sage, 277-291. Vardar, D. (2014). ”Avrupa Yurttaşlığını Yeniden Düşünürken” Yurttaşlığı Yeniden Düşünmek: Sosyolojik, Hukuki ve Siyasal Tartışmalar içinde (der.) Durakbaşa, A., Şirin Öner, A. ve Karapehlivan Şenel, F. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 127-135.
6) Vatandaşlığı Kazanmak ve Kaybetmek Kivisto, P. and Faist, T. (2007). Citizenship: Discourse, Theory, and Transnational Prospects. Victoria: Blackwell, 102-130.
7) Ayrımcılık ve Dışlama Avrupa Temel Hakları Ajansı (2010). Avrupa Ayrımcılık Yasağı Hukuku El Kitabı. Gül, I. G. ve Karan, U. (2011). Ayrımcılık Yasağı: Kavram, Hukuk, İzleme ve Belgeleme. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları. Hepworth, K. () “Topologies of Citizenship” in Routledge Handbook of Global Citizenship Studies (eds.) Isin, E. F. and Nyers, P. New York: Routledge, 110-118. Prechel, H. and Berkowitz, L. (2020). “Conflict Theories in Political Sociology: Class, Power, Inequality and the Historical Transition to Financialization” in The New Handbook of Political Sociology (eds.) Janoski, T.; de Leon, C.; Misra, J. and Martin, I. W. Cambridge University Press: Cambridge, 53-79. Bloemraad, I. and Hamlin, R. (2020). “Migration, Asylum, Integration and Citizenship Policy” in The New Handbook of Political Sociology (eds.) Janoski, T.; de Leon, C.; Misra, J. and Martin, I. W. Cambridge University Press: Cambridge, 880-909. Drake, M. S. (2010). Political Sociology for a Globalizing World. Polity Press: Cambridge, 52-70. Dean, J. (2012) “Gender, Power, Politics” in The Wiley-Blackwell Companion to Political Sociology (eds.) Amenta, E.; Nash, K. and Scott, A. Blackwell Publishing, 283-294. Savage, M. (2012) “Class, Culture and Politics” in The Wiley-Blackwell Companion to Political Sociology (eds.) Amenta, E.; Nash, K. and Scott, A. Blackwell Publishing, 294-305. Norval, A. J. (2012) “The Politics of Ethnicity and Identity” in The Wiley-Blackwell Companion to Political Sociology (eds.) Amenta, E.; Nash, K. and Scott, A. Blackwell Publishing, 305-315. Skrentny, J. D. and Patnode, R. (2012) “Race and Politics” in The Wiley-Blackwell Companion to Political Sociology (eds.) Amenta, E.; Nash, K. and Scott, A. Blackwell Publishing, 315-325. Feagin, J. R. and Elias, S. (2020). “Theories of Race, Ethnicity, and the Racial State” in The New Handbook of Political Sociology (eds.) Janoski, T.; de Leon, C.; Misra, J. and Martin, I. W. Cambridge University Press: Cambridge, 191-216. Jung, M. and Kwon, Y. (2020). “The Racial State in the Age of Racial Formation” in The New Handbook of Political Sociology (eds.) Janoski, T.; de Leon, C.; Misra, J. and Martin, I. W. Cambridge University Press: Cambridge, 1003-1027. Lister, R. (2012) “Citizenship and Gender” in The Wiley-Blackwell Companion to Political Sociology (eds.) Amenta, E.; Nash, K. and Scott, A. Blackwell Publishing, 372-383.
8) Arasınav
9) Türkiye'de Vatandaşlık Arat, Y. (2005) “Women’s Challenge to Citizenship in Turkey” in Citizenship and the Nation-State in Greece and Turkey (eds.) Birtek, F. and Dragonas, T. New York: Routledge: 104-116. Birtek, F. (2008). ”Aydınlanma, Vatandaşlık ve Siyasi Rejimler” Türkiye'de Çokkültürlü Anayasal Vatandaşlık içinde (der.) Keyman, F. İstanbul: Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, 18-27. İnce, B. (2012). Citizenship and Identity in Turkey: From Atatürk’s Republic to the Present Day. London: IB Tauris, 19-183. Kadıoğlu, A. (2012) ”Türkiye’de Vatandaşlığın Anatomisi” Vatandaşlığın Dönüşümü: Üyelikten Haklara içinde (der.) Kadıoğlu, A. İstanbul: Metis, 31-55. Keyman, F. (2008). ”Önsöz: Kimlik, Vatandaşlık ve Demokratikleşme Türkiye Örneği” Türkiye'de Çokkültürlü Anayasal Vatandaşlık içinde (der.) Keyman, F. İstanbul: Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, 7-12. Keyman, F. (2012) ”Türkiye’de Çokkültürlü Anayasal Vatandaşlık” Vatandaşlığın Dönüşümü: Üyelikten Haklara içinde (der.) Kadıoğlu, A. İstanbul: Metis, 218-245. Koğacıoğlu, D. (2005). ”Citizenship in Context: Rethinking Women’s Relationships to Law in Turkey” ” in Citizenship and the Nation-State in Greece and Turkey (eds.) Birtek, F. and Dragonas, T. New York: Routledge: 144-160. Soyarık Şentürk, N. (2008). ”Türkiye’de Vatandaşlık: Anayasal ve Yasal Düzenlemeler Işığında Bir İnceleme” Türkiye'de Çokkültürlü Anayasal Vatandaşlık içinde (der.) Keyman, F. İstanbul: Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, 27-38. Vatandaşlık Araştırması. https://konda.com.tr/wp-content/uploads/2017/02/2016_03_VatandaslikArastirmasi.pdf
10) Katılım Bellamy, R. (2008). Citizenship: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 97-124. Türkiye’de Gençlerin Katılımı. https://vimeo.com/97060593
11) Siyasi Katılım TESEV (2016). Kadınlar İçin Yerel bir Katılım Aracı Olarak Eşitlik Birimleri. TESEV (2019). Üst Düzey Karar Almada Kadın Katılımı.
12) Sivil Toplum Ray, L. (2012) “Civil Society and the Public Sphere” in The Wiley-Blackwell Companion to Political Sociology (eds.) Amenta, E.; Nash, K. and Scott, A. Blackwell Publishing, 240-251. Drake, M. S. (2010). Political Sociology for a Globalizing World. Polity Press: Cambridge, 116-134. İstanbul Bilgi Üniversitesi (2010). Savunuculuk ve Politikaları Etkileme. İstanbul Bilgi Üniversitesi (2006). Gönüllülerle İşbirliği. Keyman, F. (2006). Türkiye'de Sivil Toplumun Serüveni: İmkansızlıklar İçinde Bir Vaha. Ankara: STGM. TESEV (2020). Demokratik Kentsel Yönetişimde Güçlenen Sivil Toplum ve Etkin İş Birlikleri. TÜSEV (2015). Sivil Topluma Aktif Katılım: Uluslararası Standartlar, Ulusal Mevzuattaki Engeller, Öneriler.
13) Toplumsal Hareketler Meyer, D. S. (2012) “Protests and Political Process” in The Wiley-Blackwell Companion to Political Sociology (eds.) Amenta, E.; Nash, K. and Scott, A. Blackwell Publishing, 397-408. Moghadan, V. M. (2012) “Global Social Movements and Transnational Advocacy” in The Wiley-Blackwell Companion to Political Sociology (eds.) Amenta, E.; Nash, K. and Scott, A. Blackwell Publishing, 408-421. Jasper, M. (2020). “Social Movements” in The New Handbook of Political Sociology (eds.) Janoski, T.; de Leon, C.; Misra, J. and Martin, I. W. Cambridge University Press: Cambridge, 627-646. Drake, M. S. (2010). Political Sociology for a Globalizing World. Polity Press: Cambridge, 134-156. Edelman, M. (2012) “Rural Social Movements” in The Wiley-Blackwell Companion to Political Sociology (eds.) Amenta, E.; Nash, K. and Scott, A. Blackwell Publishing, 431-444. Evans, P. (2020). “Transnational Social Movements” in The New Handbook of Political Sociology (eds.) Janoski, T.; de Leon, C.; Misra, J. and Martin, I. W. Cambridge University Press: Cambridge, 1053-1078. Ayşe Buğra, (2012) “Turkey: what lies behind the nationwide protests?” Opendemocracy.net, 6-Aug-13 Arat, Yeşim. 1994. “Toward a Democratic Society: The Women's Movement in Turkey in the 1980s.” Women’s Studies International Forum. Vol.17, No.2-3: 241-248. Topal Demiroğlu, E. (2014). "Yeni Toplumsal Hareketler: Bir Literatür Taraması". Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi 2:1, 133-144. Çetinkaya, D. Y. (2018). ”Toplumsal Hareketler”. Toplumsal Hareketler: Tarih, Teori ve Deneyim içinde (der.)Çetinkaya, D. Y. İstanbul: İletişim, 481-485. Çayır, K. (1999). "Toplumsal Sahnenin Yeni Aktörleri: Yeni Sosyal Hareketler". Yeni Sosyal Hareketler içinde (yay.haz.) Çayır, K. Kaktüs Yayınları: İstanbul, 13-32. Ekoloji Kolektifi (2016). "Yerel Ekoloji Hareketleri ve Yurttaşlık Hakları: Algı, Bilgi ve Mücadele Olasılıkları". Gottdiener, M. (2015) ”Castells’in Düşüncesinde Kentsel Toplumsal Hareketlerin Yeri” Kamusal Alan içinde (der.)Özbek, M. İstanbul: Hil Yayın, 429-439. Bakan, R. ve Kadirbeyoğlu, Z. (2020) ”Küresel Sermaye, Yerel Direnişler: Ekolojik Hareketlerde Kadınların Vatandaşlık Talebi” Doğa ve Kadın: Ekolojik Dönüşümde Feminist Tartışmalar içinde (der.) Değirmenci, E., 73-85. Turhan, E., Özlüer, F. ve Gündoğan, A. C. (2016). "Türkiye'de Ekoloji Mücadelesi: Sınıfsal ve Tarihsel Arayüzler Arasında Nereden Nereye?" İsyanın ve Umudun Dip Dalgası içinde (der.) Erensü, S., Turhan, E., Özlüer, F. ve Gündoğan, A. C. İstanbul: Tekin Yayınevi, 15-39. Curtin, D. (2003). “Ecological Citizenship” in Handbook of Citizenship Studies. (eds.) Isin, E. F. and Turner, B. S. London: Sage, 293-304.
14) Medya ve Sosyal Medya Thompson, J. B. (2012) “The Media and Politics” in The Wiley-Blackwell Companion to Political Sociology (eds.) Amenta, E.; Nash, K. and Scott, A. Blackwell Publishing, 263-272. Schudson, M. and Beckerman, G. (2020). “’Old’ Media, ‘New’ Media, Hybrid Media, and the Changing Character of Political Participation” in The New Handbook of Political Sociology (eds.) Janoski, T.; de Leon, C.; Misra, J. and Martin, I. W. Cambridge University Press: Cambridge, 269-290. Drake, M. S. (2010). Political Sociology for a Globalizing World. Polity Press: Cambridge, 173-190. Drake, M. S. (2010). Political Sociology for a Globalizing World. Polity Press: Cambridge, 95-116.
15) Final Sınavı
*Bu alan öğrencilerin ders öncesi hazırlık ve sonrası dersi pekiştirme için paylaşılan ders materyallerini içerir.

Ders İçin Zorunlu/Önerilen Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Durakbaşa, A., Şirin Öner, N. A. ve Karapehlivan Şenel, F. (2014) (der.) Yurttaşlığı Yeniden Düşünmek: Sosyolojik, Hukuki ve Siyasal Tartışmalar. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Kadıoğlu, A. (2012) Vatandaşlığın Dönüşümü: Üyelikten Haklara, İstanbul: Metis.
Keyman, F. (2008) (der.). Türkiye'de Çokkültürlü Anayasal Vatandaşlık. İstanbul: Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi.
Çetinkaya, D. Y. (der.) (2018). Toplumsal Hareketler: Tarih, Teori ve Deneyim. İstanbul: İletişim.
Erensü, S., Turhan, E., Özlüer, F. ve Gündoğan, A. C. (2016) (der.). İsyanın ve Umudun Dip Dalgası. İstanbul: Tekin Yayınevi.
Diğer Kaynaklar:

BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ

(Aşağıdaki matris, ders öğrenme çıktıları (DÖÇ) ile program öğrenme çıktıları (KPÖÇ ve APÖÇ) ile bağını ve (varsa) onlara hangi düzeyde katkı sağladığını sayısal olarak göstermektedir.

Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Öğrenme Çıktıları İlişki Matrisi

(KPÖÇ: Kilit Program Öğrenme Çıktılarını; APÖÇ: KPÖÇ ile ilişkilendirilmiş Alt Öğrenme Çıktılarını tanımlar. )
DÖÇ/PÖÇ KPÖÇ 1 KPÖÇ 2 KPÖÇ 3 KPÖÇ 4 KPÖÇ 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
DÖÇ1
DÖÇ2
DÖÇ3

Dersin Program Öğrenme Çıktılarına Katkı Düzeyi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Program Öğrenme Çıktıları Katkı Oranı (1-5)
1) Uluslar arası ve Ulusal Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetlerine dair temel, kuramsal ve uygulamalı bilgileri açıklar.
2) Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri felsefesini yorumlar.
3) Ulusal ve uluslararası sivil havacılığın gerektirdiği temel ve kuramsal bilgileri açıklar.
4) Bir yarı yıl boyunca iş hayatının içinde bulunarak öğrendiği teorik bilgilerini uygular.
5) Sivil Havacılık dünyasında bulunan işletmelerin ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri temel düzeyde kazanır.

BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

Dersin Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

(Üniversitemiz genelinde kullanılan tüm öğrenme ve öğretme yöntemleri sistematik olarak yönetilmektedir. Akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda bölüm/programların öğrenme ve öğretme yöntemleri ilgili kurullarımız tarafından değerlendirilmekte ve uygun bulunursa, üniversite havuzunda toplanmaktadır. Bölüm ve programlar, kendileri için program tasarımlarına uygun olan yöntemleri bu havuzdan seçebilmektedirler. Benzer şekilde, dersler için kullanılması uygun görülen yöntemler de programlar düzeyinde belirlenmiş olan yöntemler arasından seçilebilmektedir.)
Programa Genelinde Kullanılan Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri
Ders İçin Kullanılan Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri
Anlatım
Tartışma
Vaka Çalışması
Problem Çözme
Gösterip Yaptırma
Gösterim
Laboratuvar
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Tez Hazırlama
Akran Eğitimi
Seminer
Teknik Gezi
Ders Konferansı
Beyin Fırtınası
Soru Cevap
Bireysel ve Grup Çalışması
Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama
Stüdyo Uygulamaları
Derse Aktif Katılım

Dersin Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

(Üniversitemiz genelinde kullanılan tüm ölçme ve değerlendirme yöntemleri sistematik olarak yönetilmektedir. Akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda bölüm/programların ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili kurullarımız tarafından değerlendirilmekte ve uygun bulunursa, üniversite havuzunda toplanmaktadır. Bölüm ve programlar, kendileri için program tasarımlarına uygun olan yöntemleri bu havuzdan seçebilmektedirler. Benzer şekilde, dersler için kullanılması uygun görülen yöntemler de programlar düzeyinde belirlenmiş olan yöntemler arasından seçilebilmektedir.)
Programa Genelinde Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
Ders İçin Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
Ara Sınav
Sunum
Yarıyıl Sonu Sınavı
Kısa Sınav
Rapor Değerlendirme
Ödev Değerlendirme
Sözlü sınav
Tez Sunma
Jüri Değerlendirmesi
Uygulama Sınavı
İşyerinde Uygulama Eğitimi Değerlendirmesi
Derse Aktif Katılım
Tartışmalara Katılım

DÖÇ İle Öğrenme-Öğretme Yöntemleri ve Ölçme-Değerlendirme Yöntemleri İlişki Matrisi

(Aşağıdaki matris, dersin öğrenme çıktıları ile ilişkili olarak ders için belirlenmiş olan öğrenme ve öğretme yöntem(leri) ile ölçme ve değerlendirme yöntem(leri)ni göstermektedir.)
ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
DÖÇ1 DÖÇ2 DÖÇ3
-Anlatım -Ara Sınav
-Tartışma -Sunum
-Vaka Çalışması -Yarıyıl Sonu Sınavı
-Problem Çözme -Kısa Sınav
-Gösterip Yaptırma -Rapor Değerlendirme
-Gösterim -Ödev Değerlendirme
-Laboratuvar -Sözlü sınav
-Okuma -Tez Sunma
-Ödev -Jüri Değerlendirmesi
-Proje Hazırlama -Uygulama Sınavı
-Tez Hazırlama -İşyerinde Uygulama Eğitimi Değerlendirmesi
-Akran Eğitimi -Derse Aktif Katılım
-Seminer -Tartışmalara Katılım
-Teknik Gezi
-Ders Konferansı
-Beyin Fırtınası
-Soru Cevap
-Bireysel ve Grup Çalışması
-Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama
-Stüdyo Uygulamaları
-Derse Aktif Katılım

Dersin Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin Başarı Notuna Katkısı

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Uygulama Sayısı / Yarıyıl Katkı Oranı
Kısa Sınavlar 2 % 20.00
Ara Sınavlar 1 % 30.00
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 50.00
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI % 50
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI % 50
Toplam % 100

BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Etkinlik Sayısı/Yarıyıl Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse Özgü Staj 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 1 13
Sunum / Seminer 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü - - 41
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Etkinlik Sayısı/Yarıyıl Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Kısa Sınav 3 3 9
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü - - 24
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) 65
DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) 3