ANASAYFAKURUMSAL BİLGİLEREĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI Sivil Havacılık Kabin HizmetleriSERTİFİKA PROGRAMLARIÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER, KAYNAKLAR VE SERVİSLERFAYDALI LİNKLER VE DÖKÜMANLARİLAVE VE DESTEKLEYİCİ BİLGİLER

DERSİN GENEL BİLGİLERİ

Ders Kodu Ders Adı Yıl Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
50611YETOS-BIT2022 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1 Bahar 2 0 2 3
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Düzeyi: Önlisans      TYYÇ:5. Düzey      QF-EHEA:Kısa Düzey      EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Ön/Yan Koşulu: Yoktur
Dersin Veriliş Şekli: Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ERSİN ŞAHİN
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: Dr. Öğr. Üyesi ERSİN ŞAHİN
Dr. Öğr. Üyesi CANSU ŞAHİN KÖLEMEN
Dersin Kategorisi: Yetkinlik Geliştirme (Üniversite Seçmeli)

BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI

Dersin Amacı ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu ders öğrencilere çok yönlü bilişim teknolojileri okuryazarlığı kazandırmak için temel bilgisayar kavramlarını, klavye / kelime işlem programı uygulamalarını, hesap tabloları ve sunum uygulamalarını içermektedir.
• Bilgi teknolojisi temelleri ve temel bilgisayar kavramlarını tanıtmak
• Kelime işlem, hesap tabloları ve sunum
Dersin İçeriği: Bilgi işlemeye giriş; bilgisayar donanım ve yazılımlarına giriş; kelime işleme, çizelge (tablo), sunuş yazılımları; web yazılımı araçları.

Derse Özgü Kurallar

Yoktur.

Dersin Öğrenme Çıktıları (DÖÇ)

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ), dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerin kendilerinden sahip olmaları beklenen bilgi, beceri ve yetkinlikleri ifade eder. Bu bağlamda, bu ders için tanımlanmış olan Ders Öğrenme Çıktıları aşağıda verilmektedir.
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Kelime işlem programında (Microsoft Word) metin, resim, tablo içeren belge hazırlar ve bu belgeyi ihtiyacına uygun biçimde düzenler.
  2) Microsoft Powerpoint programı aracılığıyla etkili sunum yapma tekniklerini uygular.
  3) Hesap tablosu (Microsoft Excel) programında belge hazırlar, EXCEL programında yer alan işlevleri kullanabilir, grafiksel gösterim ve veri analizi yapar.
Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)

Haftalık Ders Planı

Hafta Konu
Materyal Paylaşımı *
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Derse giriş ve işleniş hakkında bilgi Ders planın ve not değerlendirmesinin anlatılması (Oryantasyon) Bilgi Teknolojileri temel kavramları Microsoft Office – Word’e Giriş • Word Arayüzü Tanıtımı • Hızlı Erişim Araç Çubuğunu Kullanmak • Belge Görünüm Modları ile Çalışmak • Yeni Belge Açmak Ders notları
2) Microsoft Office Word– Metin Biçimlendirme İşlemleri • Paragraf Ayarlarını Düzenlemek • Kenarlıklar ve Gölgelendirme Seçeneklerini Düzenlemek • Madde İşaretleri ve Numaralandırma Eklemek Ders notları
3) Microsoft Office Word– Metin Biçimlendirme İşlemleri • Metni Sütunlara Bölmek • Başlangıcı Büyütmek • Büyük/Küçük Harf Değiştir • Metin Bulmak ve Değiştirmek • Tarih ve Saat Eklemek • Sayfa Numarası Eklemek Ders notları
4) Microsoft Office Word - Tablolarla Çalışmak - İleri Düzey Word Araçlarını Kullanmak • Tablo Oluşturmak • Satır, Sütun Eklemek ve Silmek • Tabloya Stil Uygulamak • Tabloyu Metne Dönüştürmek • Sayfa Sonu Eklemek • Bölüm Sonu Eklemek • Metne Köprü Eklemek • Metne Açıklama Eklemek • Dipnot Eklemek • Kaynakça Oluşturmak Ders notları
5) Microsoft Office Excel- Veri Girişi/ Hücre ve Tablo Biçimlendirme • Arayüzün Tanıtımı • Veri Girişi • Taşıma ve Kopyalama • Açıklama Ekleme • Hücre Biçimlendirme Ders notları
6) Microsoft Office Excel- Fonksiyonlar ve Hesaplamalar • Koşullu Biçimlendirme • Formül Girişi • Matematiksel Fonksiyonlar Ders notları
7) Microsoft Office Excel- Fonksiyonlar ve Hesaplamalar • İstatistiksel Fonksiyonlar • Metinsel Fonksiyonlar • Sıralama, Filtreleme Ders notları
8) ARA SINAV HAFTASI
9) Microsoft Office Excel- Veri İşlemleri • Pivot Table (Özet Tablo) – Pivot Chart (Özet Grafik) • Veri Doğrulama • Yinelenen Verileri Kaldırmak Ders notları
10) Microsoft Office Excel- Sayfa Düzeni ve Yazdırma Ayarları/ Görünüm Özellikleri • Kâğıt Boyutu Seçimi • Kenar Boşluklarını Ayarlamak • Dikey/Yatay Sayfa Kullanımı • Üstbilgi/Altbilgi Ayarları • Sayfa Sonu İşlemleri • Yazdırma Seçenekleri • Görünüm Ayarları Ders notları
11) Microsoft Office -Powerpoint’e Giriş/ Yeni Sunu Oluşturma • Arayüzün Tanıtımı • Sunu ve Slayt Kavramları • Belge Görünüm Modları • Şablon Kullanarak Sunu Yaratmak • Metin Eklemek ve Düzenlemek • Kaydetme Seçenekleri Microsoft Office Powerpoint- Slayt Yapısı ve Metin Bazlı Bileşenler ile Çalışmak • Tasarım Teması Seçimi Yapmak • Slayt Düzeni Seçmek • Metin Kutuları ile Çalışmak • Metin Biçimlendirmek • Madde İşaretleri ve Numaralandırmayı Kullanmak Ders notları
12) Microsoft Office Powerpoint- Slayt Düzenlemeleri • Slayt Düzenlerini Değiştirmek • Slaytları Kopyalama ve Silmek • Slaytları Gizleme ve Görüntülemek • Slayt Geçiş Efektleri Eklemek • Diğer Sunumlardan Slaytlar Eklemek • Bul ve Değiştir Aracını Kullanmak Ders notları
13) Microsoft Office Powerpoint- Resimler, Tablolar, Grafikler ile Çalışmak • Slaytlara Resim Eklemek • Nesneleri Gruplandırmak • Tablo Eklemek • Tablo Tasarımını Düzenlemek • Hücre, Satır, Sütun Eklemek ve Silmek • Tablolarda Metin Hizalamak • Grafik Eklemek • Grafiği Biçimlendirmek ve Yeniden Boyutlandırmak Ders notları
14) Microsoft Office Powerpoint- Animasyonlar • Animasyon Sekmesini Kullanmak • Giriş ve Çıkış Animasyonları Eklemek • Vurgu Eklemek • Hareket Yollarını Kullanmak • Animasyon Efektlerini Düzenlemek • Kayıtlı Şablonları Kullanmak • Asıl Slayt ile Çalışmak Ders notları
15) Microsoft Office Outlook İletileri ile Çalışmak • Arayüzün Tanıtımı • E-posta İletisi Oluşturmak • E-postaları Okumak ve Silmek • E-postaları Yanıtlamak, İletmek ve Yazdırmak • E-postalara Filtre Uygulamak • İmza Oluşturmak ve E-postalara İmza Eklemek Microsoft Office Takvim ve Kişiler • Takvime Randevu Kaydetmek • Randevuları Yönetmek ve Düzenlemek • Toplantı Planlamak ve Yönetmek • Takvimi Paylaşmak • Takvimi Özelleştirmek • Kişi Eklemek ve Güncelleştirmek • Yapılacaklar Çubuğu’nu Kullanmak Ders notları
16) Final sınavı
*Bu alan öğrencilerin ders öncesi hazırlık ve sonrası dersi pekiştirme için paylaşılan ders materyallerini içerir.

Ders İçin Zorunlu/Önerilen Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Word Test soruları
Power Point Test soruları
Excel Test soruları
Diğer Kaynaklar: Hızlı Ve Kolay Office Kodlab Yayınları Mehmet Gülmez
Office 2016 Abaküs Yayıncılık Mehmet Gülmez
Bilgisayar Ve Ofis Programları Kullanımı Alfa Aktüel Yayınları
Office 2016 Abaküs Kitap Cenk İltir

BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ

(Aşağıdaki matris, ders öğrenme çıktıları (DÖÇ) ile program öğrenme çıktıları (KPÖÇ ve APÖÇ) ile bağını ve (varsa) onlara hangi düzeyde katkı sağladığını sayısal olarak göstermektedir.

Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Öğrenme Çıktıları İlişki Matrisi

(KPÖÇ: Kilit Program Öğrenme Çıktılarını; APÖÇ: KPÖÇ ile ilişkilendirilmiş Alt Öğrenme Çıktılarını tanımlar. )
DÖÇ/PÖÇ KPÖÇ 1 KPÖÇ 2 KPÖÇ 3 KPÖÇ 4 KPÖÇ 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
DÖÇ1
DÖÇ2
DÖÇ3

Dersin Program Öğrenme Çıktılarına Katkı Düzeyi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Program Öğrenme Çıktıları Katkı Oranı (1-5)
1) Uluslar arası ve Ulusal Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetlerine dair temel, kuramsal ve uygulamalı bilgileri açıklar.
2) Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri felsefesini yorumlar.
3) Ulusal ve uluslararası sivil havacılığın gerektirdiği temel ve kuramsal bilgileri açıklar.
4) Bir yarı yıl boyunca iş hayatının içinde bulunarak öğrendiği teorik bilgilerini uygular.
5) Sivil Havacılık dünyasında bulunan işletmelerin ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri temel düzeyde kazanır.

BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

Dersin Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

(Üniversitemiz genelinde kullanılan tüm öğrenme ve öğretme yöntemleri sistematik olarak yönetilmektedir. Akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda bölüm/programların öğrenme ve öğretme yöntemleri ilgili kurullarımız tarafından değerlendirilmekte ve uygun bulunursa, üniversite havuzunda toplanmaktadır. Bölüm ve programlar, kendileri için program tasarımlarına uygun olan yöntemleri bu havuzdan seçebilmektedirler. Benzer şekilde, dersler için kullanılması uygun görülen yöntemler de programlar düzeyinde belirlenmiş olan yöntemler arasından seçilebilmektedir.)
Programa Genelinde Kullanılan Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri
Ders İçin Kullanılan Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri
Anlatım
Tartışma
Vaka Çalışması
Problem Çözme
Gösterip Yaptırma
Gösterim
Laboratuvar
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Tez Hazırlama
Akran Eğitimi
Seminer
Teknik Gezi
Ders Konferansı
Beyin Fırtınası
Soru Cevap
Bireysel ve Grup Çalışması
Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama
Stüdyo Uygulamaları
Derse Aktif Katılım

Dersin Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

(Üniversitemiz genelinde kullanılan tüm ölçme ve değerlendirme yöntemleri sistematik olarak yönetilmektedir. Akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda bölüm/programların ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili kurullarımız tarafından değerlendirilmekte ve uygun bulunursa, üniversite havuzunda toplanmaktadır. Bölüm ve programlar, kendileri için program tasarımlarına uygun olan yöntemleri bu havuzdan seçebilmektedirler. Benzer şekilde, dersler için kullanılması uygun görülen yöntemler de programlar düzeyinde belirlenmiş olan yöntemler arasından seçilebilmektedir.)
Programa Genelinde Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
Ders İçin Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
Ara Sınav
Sunum
Yarıyıl Sonu Sınavı
Kısa Sınav
Rapor Değerlendirme
Ödev Değerlendirme
Sözlü sınav
Tez Sunma
Jüri Değerlendirmesi
Uygulama Sınavı
İşyerinde Uygulama Eğitimi Değerlendirmesi
Derse Aktif Katılım
Tartışmalara Katılım

DÖÇ İle Öğrenme-Öğretme Yöntemleri ve Ölçme-Değerlendirme Yöntemleri İlişki Matrisi

(Aşağıdaki matris, dersin öğrenme çıktıları ile ilişkili olarak ders için belirlenmiş olan öğrenme ve öğretme yöntem(leri) ile ölçme ve değerlendirme yöntem(leri)ni göstermektedir.)
ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
DÖÇ1 DÖÇ2 DÖÇ3
-Anlatım -Ara Sınav
-Tartışma -Sunum
-Vaka Çalışması -Yarıyıl Sonu Sınavı
-Problem Çözme -Kısa Sınav
-Gösterip Yaptırma -Rapor Değerlendirme
-Gösterim -Ödev Değerlendirme
-Laboratuvar -Sözlü sınav
-Okuma -Tez Sunma
-Ödev -Jüri Değerlendirmesi
-Proje Hazırlama -Uygulama Sınavı
-Tez Hazırlama -İşyerinde Uygulama Eğitimi Değerlendirmesi
-Akran Eğitimi -Derse Aktif Katılım
-Seminer -Tartışmalara Katılım
-Teknik Gezi
-Ders Konferansı
-Beyin Fırtınası
-Soru Cevap
-Bireysel ve Grup Çalışması
-Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama
-Stüdyo Uygulamaları
-Derse Aktif Katılım

Dersin Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin Başarı Notuna Katkısı

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Uygulama Sayısı / Yarıyıl Katkı Oranı
Kısa Sınavlar 2 % 20.00
Ara Sınavlar 1 % 30.00
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 50.00
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI % 50
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI % 50
Toplam % 100

BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Etkinlik Sayısı/Yarıyıl Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse Özgü Staj 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışması 0 0 0
Sunum / Seminer 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 1 5 5
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü - - 47
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Etkinlik Sayısı/Yarıyıl Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Kısa Sınav 2 10 20
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü - - 35
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) 82
DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) 3