ANASAYFAKURUMSAL BİLGİLEREĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI Sivil Havacılık Kabin HizmetleriSERTİFİKA PROGRAMLARIÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER, KAYNAKLAR VE SERVİSLERFAYDALI LİNKLER VE DÖKÜMANLARİLAVE VE DESTEKLEYİCİ BİLGİLER

DERSİN GENEL BİLGİLERİ

Ders Kodu Ders Adı Yıl Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
50231YEEOZ-ING1051 İngilizce I 1 Güz 2 0 2 4
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi: Önlisans      TYYÇ:5. Düzey      QF-EHEA:Kısa Düzey      EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Ön/Yan Koşulu: Yoktur
Dersin Veriliş Şekli: Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü: Öğretim Görevlisi TATYANA ŞAHİN
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: Öğretim Görevlisi MUHAMMET GÜNDÜZ
Dersin Kategorisi: Yetkinlik Geliştirme (YÖK Zorunlu)

BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI

Dersin Amacı ve İçeriği

Dersin Amacı: Temel düzeyde İngilizce konuşma, yazma, okuduğunu ve dinlediğini anlama becerilerini geliştirme.
Dersin İçeriği: Grammar: The verb TO BE ; imperatives (classroom instructions); subject pronouns; a and an ; possessive nouns ; demonstrative pronouns/adjectives (this/that/these/those); singular and plural nouns; quantifiers (how much/many, any, some); count and non-count nouns ; the simple present tense & adverbs of frequency; THERE IS and THERE ARE; CAN and CAN'T(possibility & ability); the simple past tense (verb TO BE; regular & irregular verbs; all forms); possessive adjectives; HAVE/HAS GOT; prepositions of place

Reading & Vocabulary: Numbers, basic adjectives; alphabet, spelling; travelling; countries and nationalities; places (school, house, church, touristic sights etc.); rooms and furniture; lifestyles; daily routines; jobs; people and family relations; personality and personality adjectives; time expressions; social events; shopping & things to buy; habits, foods and drinks; biography, dates and time phrases; collocations

Writing: Punctuation; simple sentence; compound sentence; form filling; writing an e-mail and a blog; linkers (and, but, or); free paragraph writing (descriptive- family, a place; daily routine, special event); writing a short report; writing a recipe; writing a biography (using "because" and "so")

Listening and Speaking: Introducing yourself/oneself; giving info about a place; making requests, understanding one's situation; hotel reservation; listening and speaking about daily routines and jobs; ask and answer questions (Wh-/How/Yes/No Questions); listening and talking about/describing others and places; using body language for communication; making arrangements; talking about an occasion; listening/talking about the things people can do at a place; understanding and using shop language; talking about foods, drinks, and eating habits; ordering in a restaurant; listening and talking about past events

Derse Özgü Kurallar

Öğrencilerin derslere materyalleri ve varsa ödevlerini tamamlamış olarak gelmeleri beklenir

Dersin Öğrenme Çıktıları (DÖÇ)

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ), dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerin kendilerinden sahip olmaları beklenen bilgi, beceri ve yetkinlikleri ifade eder. Bu bağlamda, bu ders için tanımlanmış olan Ders Öğrenme Çıktıları aşağıda verilmektedir.
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Bu dersi alan öğrenciler, isim cümlelerine ('to be' kullanılan), geniş zamana ve geçmiş zamana ait cümle yapılarını kullanabilirler.
    2.1) Sözlü ve yazılı İngilizcede sıfatları, sıklık zarflarını, fiilleri (Present Simple vs Pr Continuous) kullanabilmek Metinlerde ve konuşmalarda bir yer hakkındaki ayrıntıları bilgi verebilmek Sıfatlar kullanarak ilginç yerler hakkında konuşabilmek İlginç/favori bir yer hakkında paragraf yazabilmek Alışkanlıklar, rutinler ve duygular hakkında konuşmak Konuşmalarda ve metinlerde gelenek, görenek ve kültüre ilişkin ayrıntıları açıklayabilmek Nesneler, ilgi alanları, beğenilenler ve beğenilmeyenler hakkında sorular sorun ve yanıtlamak Ulusal bir bayram veya gelenek hakkında bir paragraf yazabilmek Kendileri hakkında bir e-posta yazabilmek
    2.2) Use adjectives, adverbs of frequency, verbs (Present Simple vs Pr Continuous) to use in oral and written English Recognize details about a place in texts and conversations Talk about interesting places using adjectives Write a paragraph about an interesting/favourite place Talk about habits, routines, feeling Describe details about customs, traditions and culture in conversations and texts. Make questions and answer questions about objects, interests, likes and dislikes. Write a paragraph about a national holiday or tradition Write an email about yourself
    2.3) Sözlü ve yazılı İngilizcede sıfatları, sıklık zarflarını, fiilleri (Present Simple vs Pr Continuous) kullanabilmek Metinlerde ve konuşmalarda bir yer hakkındaki ayrıntıları fark edebilmek Sıfatlar kullanarak ilginç yerler hakkında konuşabilmek İlginç/favori bir yer hakkında paragraf yazabilmek Alışkanlıklar, rutinler ve duygular hakkında konuşmak Konuşmalarda ve metinlerde gelenek, görenek ve kültüre ilişkin ayrıntıları açıklayabilmek Nesneler, ilgi alanları, beğenilenler ve beğenilmeyenler hakkında sorular sorun ve yanıtlamak Ulusal bir bayram veya gelenek hakkında bir paragraf yazabilmek Kendileri hakkında bir e-posta yazabilmek
    2.4) Use adjectives, adverbs of frequency, verbs (Present Simple vs Pr Continuous) to use in oral and written English Recognize details about a place in texts and conversations Talk about interesting places using adjectives Write a paragraph about an interesting/favourite place Talk about habits, routines, feeling Describe details about customs, traditions and culture in conversations and texts. Make questions and answer questions about objects, interests, likes and dislikes. Write a paragraph about a national holiday or tradition Write an email about yourself
    2.5) Sözlü ve yazılı İngilizcede sıfatları, sıklık zarflarını, fiilleri (Present Simple vs Pr Continuous) kullanımı Metinlerde ve konuşmalarda bir yer hakkındaki ayrıntıları tanımak Sıfatlar kullanarak ilginç yerler hakkında konuşmak İlginç/favori bir yer hakkında bir paragraf yazmak Alışkanlıklar, rutinler ve duygular hakkında konuşabilmek Konuşmalarda ve metinlerde gelenek, görenek ve kültürle ilgili ayrıntıları anlatmak Nesneler, ilgi alanları, hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları şeyler hakkında sorular sorun ve soruları yanıtlamak Ulusal bir bayram veya gelenek hakkında bir paragraf yazmak Kendiniz hakkında bir e-posta yazabilmek
    2.6) Sözlü ve yazılı İngilizcede sıfatları, sıklık zarflarını, fiilleri (Present Simple vs Pr Continuous) kullanma Metinlerde ve konuşmalarda bir yer hakkındaki ayrıntıları fark etme Sıfatlar kullanarak ilginç yerler hakkında konuşabilmek İlginç/favori bir yer hakkında paragraf yazma Alışkanlıklar, rutinler ve duygular hakkında konuşmak Konuşmalarda ve metinlerde gelenek, görenek ve kültüre ilişkin ayrıntıları açıklayabilmek Nesneler, ilgi alanları, beğenilenler ve beğenilmeyenler hakkında sorular sorun ve yanıtlamak Ulusal bir bayram veya gelenek hakkında bir paragraf yazın Kendiniz hakkında bir e-posta yazabilmek
  2) Bu dersi alan öğrenciler, İngilizce temel dil bilgisi yapılarını kullanabilirler
  3) Bu dersi alan öğrenciler, isim cümlelerine ('to be' kullanılan), geniş zamana ve geçmiş zamana ait cümle yapılarını bilirler.
  4) Bu dersi alan öğrenciler, sayıların, alfabenin, kişi/yer/eşyaların özelliklerinin, ülke ve milliyetlerin, mesleklerin, aile ilişkilerinin, zaman ifadelerinin, yiyecek-içeceklerin, geçmiş yaşantıların anlatımında kullanılan İngilizce sözcükleri bilir.
  5) Bu dersi alan öğrenciler, geçmiş zamana ait yapıları bilir, geçmiş yaşantılardan bahsedebilir.
  6) Bu dersi alan öğrenciler, günlük yaygın kullanılan belirli sayıda nesnelerin adlarını bilirler.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Bu dersi alan öğrenciler, isim, zamir, sıfat, zarf, eylemlerin cümlede nasıl kullanacakları hakkında bilgi sahibidirler.
  2) Bu dersi alan öğrenciler, basit talimatları, telefon konuşmalarını, kişisel detayları yazılı ve sözlü olarak takip edebilir.
  3) Bu dersi alan öğrenciler, sayıların, alfabenin, kişi/yer/eşyaların özelliklerinin, ülke ve milliyetlerin, mesleklerin, aile ilişkilerinin, zaman ifadelerinin, yiyecek-içeceklerin, geçmiş yaşantıların anlatımında kullanılan İngilizce sözcükleri bilir.
Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Avrupa Dil Portfolyosunda tanımlı A1 düzeyi kelime bilgisine sahiptirler.
  2) Bu dersi alan öğrenciler, belli bir seviyeye geldikten sonra kendi çalışmalarıyla seviyesini ilerletebilir.
  3) Bu dersi alan öğrenciler, dinleme becerisiyle yaygın kullanılan kelimeleri fark eder ve A1 düzeyde diyalogları anlar.
  4) Bu dersi alan öğrenciler, kendi ülkelerin, uyruklarını ve dillerini tanıyıp söyleyebilirler ve başkalarına uyruklarını sorabilirler.

Haftalık Ders Planı

Hafta Konu
Materyal Paylaşımı *
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Numbers 0- 100 The Alphabet & Spelling Be: I/you/ he/she/it International English & Classroom Language Speakout Elementary Second Edition Student's Book
2) objects word stress; weak forms: this, that, these, those present simple: be this/that, these/those; possessives countries and nationalities objects Speakout Elementary Second Edition Student's Book
3) introduce yourself and others objects word stress; weak forms: this, that, these, those present simple: be this/that, these/those; possessives countries and nationalities  objects Speakout Elementary Second Edition Student's Book
4) link sentences with and, but and or third person ‘s’ present simple daily routines;jobs Speakout Elementary Second Edition Student's Book
5) link sentences with and, but and or third person ‘s’ present simple daily routines;jobs Speakout Elementary Second Edition Student's Book
6) have/has got adverbs of frequency Speakout Elementary Second Edition Student's Book
7) have/has got adverbs of frequency Speakout Elementary Second Edition Student's Book
8) ARA SINAV Speakout Elementary Second Edition Student's Book
9) there is/are prepositions can for possibility & ability Speakout Elementary Second Edition Student's Book
10) there is/are prepositions can for possibility & ability Speakout Elementary Second Edition Student's Book
11) countable and uncountable nouns how much/many; quantifiers Speakout Elementary Second Edition Student's Book
12) countable and uncountable nouns how much/many; quantifiers Speakout Elementary Second Edition Student's Book
13) was/were dates and time phrases past simple Speakout Elementary Second Edition Student's Book
14) was/were dates and time phrases past simple Speakout Elementary Second Edition Student's Book
*Bu alan öğrencilerin ders öncesi hazırlık ve sonrası dersi pekiştirme için paylaşılan ders materyallerini içerir.

Ders İçin Zorunlu/Önerilen Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Focus on Grammar II Pearson Materyal
Diğer Kaynaklar: Öğretim görevlisinin çeşitli kaynaklardan derlediği ve özgün hazırlanmış çalışma materyalleri / materials prepared from various sources and written by the instructor.

BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ

(Aşağıdaki matris, ders öğrenme çıktıları (DÖÇ) ile program öğrenme çıktıları (KPÖÇ ve APÖÇ) ile bağını ve (varsa) onlara hangi düzeyde katkı sağladığını sayısal olarak göstermektedir.

Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Öğrenme Çıktıları İlişki Matrisi

(KPÖÇ: Kilit Program Öğrenme Çıktılarını; APÖÇ: KPÖÇ ile ilişkilendirilmiş Alt Öğrenme Çıktılarını tanımlar. )
DÖÇ/PÖÇ KPÖÇ 1 KPÖÇ 2 KPÖÇ 3 KPÖÇ 4 KPÖÇ 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
DÖÇ1
DÖÇ1
DÖÇ1
DÖÇ2
DÖÇ2
DÖÇ3
DÖÇ4
DÖÇ4
DÖÇ5
DÖÇ6
DÖÇ6
DÖÇ7
DÖÇ7
DÖÇ7
DÖÇ8
DÖÇ8
DÖÇ9
DÖÇ10
DÖÇ11
DÖÇ12

Dersin Program Öğrenme Çıktılarına Katkı Düzeyi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Program Öğrenme Çıktıları Katkı Oranı (1-5)
1) Uluslar arası ve Ulusal Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetlerine dair temel, kuramsal ve uygulamalı bilgileri açıklar. 3
2) Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri felsefesini yorumlar.
3) Ulusal ve uluslararası sivil havacılığın gerektirdiği temel ve kuramsal bilgileri açıklar.
4) Bir yarı yıl boyunca iş hayatının içinde bulunarak öğrendiği teorik bilgilerini uygular. 3
5) Sivil Havacılık dünyasında bulunan işletmelerin ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri temel düzeyde kazanır. 2

BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

Dersin Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

(Üniversitemiz genelinde kullanılan tüm öğrenme ve öğretme yöntemleri sistematik olarak yönetilmektedir. Akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda bölüm/programların öğrenme ve öğretme yöntemleri ilgili kurullarımız tarafından değerlendirilmekte ve uygun bulunursa, üniversite havuzunda toplanmaktadır. Bölüm ve programlar, kendileri için program tasarımlarına uygun olan yöntemleri bu havuzdan seçebilmektedirler. Benzer şekilde, dersler için kullanılması uygun görülen yöntemler de programlar düzeyinde belirlenmiş olan yöntemler arasından seçilebilmektedir.)
Programa Genelinde Kullanılan Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri
Ders İçin Kullanılan Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri
Anlatım
Tartışma
Vaka Çalışması
Problem Çözme
Gösterip Yaptırma
Gösterim
Laboratuvar
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Tez Hazırlama
Akran Eğitimi
Seminer
Teknik Gezi
Ders Konferansı
Beyin Fırtınası
Soru Cevap
Bireysel ve Grup Çalışması
Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama
Stüdyo Uygulamaları
Derse Aktif Katılım

Dersin Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

(Üniversitemiz genelinde kullanılan tüm ölçme ve değerlendirme yöntemleri sistematik olarak yönetilmektedir. Akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda bölüm/programların ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili kurullarımız tarafından değerlendirilmekte ve uygun bulunursa, üniversite havuzunda toplanmaktadır. Bölüm ve programlar, kendileri için program tasarımlarına uygun olan yöntemleri bu havuzdan seçebilmektedirler. Benzer şekilde, dersler için kullanılması uygun görülen yöntemler de programlar düzeyinde belirlenmiş olan yöntemler arasından seçilebilmektedir.)
Programa Genelinde Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
Ders İçin Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
Ara Sınav
Sunum
Yarıyıl Sonu Sınavı
Kısa Sınav
Rapor Değerlendirme
Ödev Değerlendirme
Sözlü sınav
Tez Sunma
Jüri Değerlendirmesi
Uygulama Sınavı
İşyerinde Uygulama Eğitimi Değerlendirmesi
Derse Aktif Katılım
Tartışmalara Katılım

DÖÇ İle Öğrenme-Öğretme Yöntemleri ve Ölçme-Değerlendirme Yöntemleri İlişki Matrisi

(Aşağıdaki matris, dersin öğrenme çıktıları ile ilişkili olarak ders için belirlenmiş olan öğrenme ve öğretme yöntem(leri) ile ölçme ve değerlendirme yöntem(leri)ni göstermektedir.)
ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
DÖÇ1 DÖÇ1 DÖÇ1 DÖÇ2 DÖÇ2 DÖÇ3 DÖÇ4 DÖÇ4 DÖÇ5 DÖÇ6 DÖÇ6 DÖÇ7 DÖÇ7 DÖÇ7 DÖÇ8 DÖÇ8 DÖÇ9 DÖÇ10 DÖÇ11 DÖÇ12
-Anlatım -Ara Sınav
-Tartışma -Sunum
-Vaka Çalışması -Yarıyıl Sonu Sınavı
-Problem Çözme -Kısa Sınav
-Gösterip Yaptırma -Rapor Değerlendirme
-Gösterim -Ödev Değerlendirme
-Laboratuvar -Sözlü sınav
-Okuma -Tez Sunma
-Ödev -Jüri Değerlendirmesi
-Proje Hazırlama -Uygulama Sınavı
-Tez Hazırlama -İşyerinde Uygulama Eğitimi Değerlendirmesi
-Akran Eğitimi -Derse Aktif Katılım
-Seminer -Tartışmalara Katılım
-Teknik Gezi
-Ders Konferansı
-Beyin Fırtınası
-Soru Cevap
-Bireysel ve Grup Çalışması
-Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama
-Stüdyo Uygulamaları
-Derse Aktif Katılım

Dersin Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin Başarı Notuna Katkısı

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Uygulama Sayısı / Yarıyıl Katkı Oranı
Kısa Sınavlar 2 % 10.00
Ödev 1 % 10.00
Ara Sınavlar 1 % 20.00
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 50.00
Derse Aktif Katılım 1 % 10.00
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI % 50
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI % 50
Toplam % 100

BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Etkinlik Sayısı/Yarıyıl Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse Özgü Staj 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışması 10 1 10
Sunum / Seminer 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 2 1 2
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü - - 68
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Etkinlik Sayısı/Yarıyıl Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Kısa Sınav 2 1 2
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü - - 8
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) 76
DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) 4