ANASAYFAKURUMSAL BİLGİLEREĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI İletişim Tasarımı ve Göstergebilim TezliSERTİFİKA PROGRAMLARIÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER, KAYNAKLAR VE SERVİSLERFAYDALI LİNKLER VE DÖKÜMANLARİLAVE VE DESTEKLEYİCİ BİLGİLER

İLETİŞİM TASARIMI VE GÖSTERGEBİLİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Kazanılan Yeterlilik
Program Süresi (Yıl)
Toplam AKTS Kredisi
Öğretim Şekli
Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı


Yüksek Lisans Derecesi


2


120


Örgün
  • TYÇ Yeterlilik Türü: Tezli Yüksek Lisans
  • TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011): 7. Düzey
  • QF-EHEA: 2. Düzey
  • Yönelim: Akademik
  • Sınıflandırma (ISCED 2013): Temel Öğrenme Alanı:21,22
  • Kategori: Ana Yeterlilik

PROGRAM PROFİLİ

İletişim Tasarımı ve Gösterge Bilim Yüksek Lisans Programı Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (QF-EHEA)'nde 2. düzey, Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL) ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'de 7. Düzeyde tanımlanan akademik ağırlıklı bir yüksek lisans programıdır. İlgili olduğu alan ve düzeyde işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak, mezunların ilgili sektör ya da sektörlerde istihdamına yönelik ileri düzeyde bilgi ve pratik uygulama yeterlilikleri kazandırmak için tasarlanmıştır.

Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED-1997), (ISCED-2013)" ile Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ile ISCED Program Yeterlilik Düzeyi (2011) ni gösteren eğitim alan ve düzey kodları aşağıda verilmiştir:

•ISCED (1997) Eğitim Alan Kodu: 21,22- Sanat, Beşeri Bilimler
•ISCED (2013) Eğitim Alan Kodu: 21,22- Sanat, Beşeri Bilimler
•ISCED (2011) Program Yeterlilik Düzeyi: 7, Categorisi (Profili): 74, Alt Categorisi: 747 - Akademik Eğitim Ağırlıklı Yükseklisans Derecesi

• TYÇ ve TYYÇ Düzeyi: 7
•TYYÇ Temel Alan Kodu: 21,22 – Sanat, Beşeri Bilimler
•TYYÇ Yeterlilik Türü (Profili): Akademik Eğitim Ağırlıklı Yükseklisans Derecesi

(Programın kilit program öğrenme çıktıları, öğrenme ve öğretme yöntemleri, ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile genel ve alana özgü kazandırdığı yetkinlikleri ve istihdam olanaklarını açıklayan bilgileri bu sayfanın ilgili menülerinde görebilirsiniz.)