ANASAYFAKURUMSAL BİLGİLEREĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI Yapı Yönetimi TezliSERTİFİKA PROGRAMLARIÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER, KAYNAKLAR VE SERVİSLERFAYDALI LİNKLER VE DÖKÜMANLARİLAVE VE DESTEKLEYİCİ BİLGİLER

YAPI YÖNETİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Kazanılan Yeterlilik
Program Süresi (Yıl)
Toplam AKTS Kredisi
Öğretim Şekli
Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı


Yüksek Lisans Derecesi


2


120


Örgün
  • TYÇ Yeterlilik Türü: Tezli Yüksek Lisans
  • TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011): 7. Düzey
  • QF-EHEA: 2. Düzey
  • Yönelim: Akademik
  • Sınıflandırma (ISCED 2013): Temel Öğrenme Alanı:34,58
  • Kategori: Ana Yeterlilik

PROGRAM PROFİLİ

Beykoz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Yüksek Lisans Programı Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesinde (QF-EHEA) 2. Düzey, Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL) ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde (TYYÇ) 7. Düzeyde tanımlanan akademik ağırlıklı bir yüksek lisans programıdır. Program Beykoz Üniversitesi’nin vizyonu ve misyonu ve Beykoz Üniversitesi Eğitim-Öğretim Modeli doğrultusunda, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) yeterlilikleri ve ilgili ulusal (MÜDEK) ve uluslararası (ABET) akreditasyon kuruluşlarının koşullarını sağlayacak şekilde hazırlanmıştır.

Programın, Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED1997, ISCED 2011, ISCED-2013) ile Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine (TYYÇ) göre sınıflandırmasını gösteren alan ve düzey kodları aşağıda verilmiştir:

•ISCED 1997 ve ISCED 2011 Eğitim Alan Kodu: 58- Mimarlık ve Yapı ve 34 İşletme ve Yönetim Bilimleri
•ISCED (2013) Eğitim Alan Kodu: 072 Mimarlık ve Yapı

•TYÇ ve TYYÇ Düzeyi: 7
•TYYÇ Temel Alan Kodu: 58- Mimarlık ve Yapı ve 34- İşletme ve Yönetim Bilimleri
•TYYÇ Yeterlilik Türü (Profili): Akademik Ağırlıklı Yüksek Lisans Derecesi