ANASAYFAKURUMSAL BİLGİLEREĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI İş ve Örgüt Psikolojisi TezsizSERTİFİKA PROGRAMLARIÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER, KAYNAKLAR VE SERVİSLERFAYDALI LİNKLER VE DÖKÜMANLARİLAVE VE DESTEKLEYİCİ BİLGİLER

İŞ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Kazanılan Yeterlilik
Program Süresi (Yıl)
Toplam AKTS Kredisi
Öğretim Şekli
Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı


Yüksek Lisans Derecesi


1.5


90


Örgün
  • TYÇ Yeterlilik Türü: Tezsiz Yüksek Lisans
  • TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011): 7. Düzey
  • QF-EHEA: 2. Düzey
  • Yönelim: Akademik
  • Sınıflandırma (ISCED 2013): Temel Öğrenme Alanı:22,31,34
  • Kategori: Ana Yeterlilik

PROGRAM PROFİLİ

İş ve Örgüt Psikolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Prgoramı Avrupa Yüksek Öğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (QF-EHEA)'nde 2.düzey, Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL) ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ile Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'de 7. Düzeyde tanımlanan bir yüksek lisans programıdır. Program, kurumların ihtiyaçlarını karşılayacak, mezunların ilgili sektör ya da sektörlerde istihdamına yönelik iş ve örgüt psikolojisi konularındaki teorik bilgilere ek olarak uygulamalı bilgileri de içermektedir. Programda teorik ve uygulamalı konuların dengeli bir dağılım göstermesi dikkate alınmıştır.